BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Apie škotų ir sovietų pergales

Lietuvoje

Šiandien link vakaro giedras dangus buvo nusidažęs raudonom, tarsi kraujo, dėmėm. Simboliška. Penktoji kolona ir kompanija šiandien šventė gegužės 9-ają, kurią didžioji Lietuvos sveiko proto žmonių laiko antrosios Lietuvos okupacijos pradžia. Sveikinimų kalbose nebuvo apseita be visiško absurdo. Vienas iš dalyvių teigia, jog vyksta negeri dalykai mūsų brangioje Lietuvoje, atgimsta nacistinės idėjos, kai kurie jaunuoliai, suklaidinti atitinkamų pažiūrų, išeina į gatves su mūsų nekenčiama svastika, su vėliavomis ir sau laisvai marširuoja mūsų gatvėmis. Iš tiesų, pone kostiumuotas statytini(?), negeri dalykai vyksta, mano brangioje Tėvynėje(tik Lietuvoje, o ne toje didžiojoje), kuomet patriotai, švenčiantys nepriklausomybės nuo jūsų didžiosios Tėvynės dieną, yra vadinami fašistais. Iš tiesų negerai, kai kovo 11-ają išeiti su trispalve, su senoviniu lietuvių simboliu - svastika, su vyčiu ar kita tautine simbolika tampa fašizmas. Tačiau, kostiumuotasis pone, mes ir toliau žygiuosime su jūsų taip nekenčiamais lietuvių tautos simboliais, mes atsiimsime savo valstybę. Norit jūs to, ar nenorit. Lietuva yra ir bus lietuvių, o ne jūsų didžios tėvynės dalimi.

Tuo tarpu estų tautininkai šią dieną nesėdėjo facebookuose, bei nesidžiaugė saulute. Jie veikė. Estų tautininkai surengė piketą prie Rusijos ambasados, kuriame reikalavo pripažinti komunizmo nusikaltimus. Estai teigia, jog estų tautai komunizmas buvo blogesnis, negu nacių teroras. Toks jų žingsnis sukėlė diskusijas- kas blogiau: sovietų ar nacių okupacija. Aš manau, jog abu okupantai vienodi tame, jog abu pasielgė neteisėtai ir šiuo aspektu yra lygus niekšai mūsų valstybei - Lietuvai. Tačiau lietuvių tautai - čia net nėra ko lyginti. Užtenka pažvelgti į nužudytų, ištremtų lietuvių skaičius. Žydų tautai didžiausi niekšai pasaulyje visada buvo ir bus naciai, mūsų tautai - sovietai.
O kas būtų jeigu būtų laimėję naciai? Diskusijos verta tema. Vieni sako, jog lietuvių nebebūtų. Kiti sako, jog naciai kovojo už tautų Europą. Na nacių tautų Europos vizija yra labai panaši, kaip ir dabartinė Europos sąjunga. Teoriškai tautų, praktiškai - Vokietijos-Prancūzijos. Tik vadas nebe Hitleris, o Rompis pompis, tačiau tautų teisės - panašios. Teisė nusilenkti didžiosioms ir stipresnėms, teisė būti valdomiems, teisė mokėti mokesčius už galimybę būti išvaduotiems.

Pasaulyje

NATO smaginasi Libijoje ir toliau. Valio pasaulio policininkams! Valio karams dėl naftos ir BVP (Prisimenat kaip Hitleris pakėlė Vokietiją, kurdamas karo pramonę? Tai apsimoka!). Valio XXI a. imperialistams!

Škotijoje rinkimuose absoliučią daugumą laimėjo škotų nacionalistai. Kokia jų sėkmės paslaptis? Jie visiškai atsisakė radikalaus įvaizdžio, tačiau jų veiksmai tačiau išliko radikalūs(gerąja prasme - už esminius pertvarkymus) savo veiksmuose. Jie tiesiai šviesiai pasisako už tai, jog surengs referendumą, per kurį leis patiems žmonėms nuspręsti, ar jie nori priklausyti Didžiajai Britanijai, o galbūt nori būti nepriklausomi. Škotų nacionalinė partija taip pat nėra nutolusi nuo paprastų žmonių poreikių. Priešingai - savo aukščiausiu prioritetu ji pavadino naujų darbo vietų sukūrimą. Šalia to į akis krenta ir kiti esminiai partijos punktai:
1. Bendruomenių stiprinimas
2. Geresnė sveikatos apsauga
3. Nekilnojamo turto mokesčio įšaldymas šeimoms
4. Papildomas policijos skaičius, padėsiantis išlaikyti minimalų nusikalstamumo lygį
5. Skiriamas dėmesys vaikams:mokykloms ir darželiams.
6. Ekologija bei žaliosios ekonomikos puoselėjimas.

Škotų nacionalinės partijos puslapis

http://www2.snp.org/

Tuo tarpu Britų Nacionalinė Partija škotus vadina pseudo nacionalistais. Skirtingai negu BNP, škotų nacionalistai nepasisako prieš Europos sąjungą. Jie savo veiksmais tik silpnina visų britų kovą už laisvą valstybę. BNP teigia, jog škotų nacionalinė partija nori būti laisva milžiniškame kalėjime.
Jeigu šie kaltinimai yra pagrįsti, tuomet itin švęsti neverta. Bet kokiu atveju škotų nacionalinė partija yra pavyzdys mums, lietuviams, bei besikuriančiai tautinei partijai. Tautininkai turi būti šalia tautos ir jos kasdienių rūpesčių, o ne kaip velnias kryžiaus vengti socialinių-ekonominių temų.

Tomas Skorupskis

Rodyk draugams

Oficialus pareiškimas - už toleranciją!

Mes, Tolerantiško senimo draugija, kaip progresyviai mąstantys asmenys, esame giliai pasipiktinę šiuo metu vykdoma diskriminacija lytinės orientacijos pagrindu. Nors negali nedžiuginti didžiulis progresas mūsų idėjinių brolių - homoseksualų - atvedime į elitinę klasę, tačiau tai tik dar aštriau parodo vis dar tebeegzistuojančias tamsumo, prietarų ir nelygybės apraiškas. Kalbame apie meilę vaikams. Prisiminkime klasiką - „paidóphilos” būtent ir reiškia meilę vaikams. Kalba net ne apie mus - nors mūsų diskriminacija akivaizdi - kalba apie vaikus. Prisiminkite, pati Aušrinė-Marija teigė, kad reikia nebijoti eksperimentuoti su savo lytiškumu. Logiška galvoti, kad eksperimentuoti reikia pradėti kuo anksčiau, kad vaikai turėtų kuo daugiau laiko eksperimentavimui, kad jie galėtų pasirinkti, kas jiems labiau patinka kaip lytiniai partneriai - senesni, jaunesni, vyrai, moterys, vaikai… Nepamirškite, kad seksas - tai praktinis užsiėmimas, o tai reiškia, kad seksualinis švietimas irgi turi būti praktinis. O kas, sakykite, geriau gali perduoti vaikams seksualinę patirtį, kas juos gali geriau praktiškai pamokyti, jei ne šioje srityje patyrę suaugusieji??? Todėl visi kartu dėkime pastangas, kad vaikai į lytinę brandą įžengtų ne kaip pasimetę ir savęs ieškantys individai, bet kaip atviri įvairovei, progresyviai mąstantys gausų lytinių įgūdžių bagažą turintys tolerantiški asmenys. Todėl pasakykime griežtą NE! pedofobijai! Už toleranciją!

Tarptautinė gyvūnų mylėtojų asociasija išreiškė pritarimą

Tarptautinė gyvūnų mylėtojų asociacija reiškia tvirtą pritarimą aukščiau išreikštai pozicijai ir atkreipia dėmesį, kad diskriminacija yra netgi dar platesnė, negu gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio. Nepamirškime, kad gyvūnai – irgi lytinės būtybės, jiems irgi reikia kūniškos meilės ir šilumos. Tolerancija negali būti selektyvi – juk sakoma: tolerancija viskam, išskyrus netoleranciją. Todėl mes raginame darbais įrodyti savo idėjas, pasisakome už toleranciją be ribų. Mes kreipiamės į visus tolerantiškus asmenis ir organizacijas, ragindami įsitraukti į kovą prieš tarprūšinių lytinių santykių diskriminaciją, prieš zoofobus, prieš davatkiškas dogmas ir atgyvenusius stereotipus, prieš tamsuoliškumą, raginame skleisti progresyvias idėjas. Už toleranciją!

Rodyk draugams

Spaudos apžvalga. Tautininko nuomonė

Esu aktyvus pilietis, kuriam rūpi, kas vyksta šalyje ir pasaulyje. Kasdien grįžęs iš darbo perskaitau labai nemenką kiekį įvarios spaudos, dažniausiai turiu savo nuomonę apie kiekvieną straipsnį ir straipsnyje pateiktas mintis. Nusprendžiau, kad galėčiau savo mintimis pasidalinti su mano blogo skaitytojais.


Lietuvoje
Prekybos centras vaikams grūda sovietinius kareivius.
Jūs bent įsivaizduojate, koks kiltų šumas, jeigu būtų pardavinėjami kokie SS kariai ar nacis, stumiantis į griovį nužudytą žydą? Skambėtų ne tik Donskiai, Nk95, Zuforai ir Bielskiai, bet ir visas pasaulis. Tuo tarpu ne mažiau nusikalstama kariuomenė, su visa atitinkama simbolika, gali būti mūsų parduotuvėse pardavinėjama mūsų vaikams. Jeigu uždrausim - Rusija užpyks. Ar mūsų valdžia turės stuburą?

Mūsų (ne)mylima Grybauskaitė šį kartą padarė šį tą gero - vetavo atvirai lobistinį seimo sprendimą, dėl akcizo mokesčio alkoholiui. Reikia išlikti objektyviais - nors ir man retai kada patinka jos, ypač užsienio politika, šis sprendimas yra tikrai geras. Partijos, balsavusios už tautos girdymą: Socialdemokratai, Tvarka ir teisingumas, Tautos Prisikėlimo Partija, Liberalai, Darbo partija. Kažkas atidirbinėja už finansavimą rinkimuose?

Lietuvoje antrą dieną iš eilės protestuoja tautinės mažumos. Ir protestuoja ne prieš bet ką, o prieš Lietuvos Respublikos Konstitucijos 10 str. (Lietuvos valstybės teritorija yra vientisa ir nedalijama į jokius valstybiniu darinius) ir 14 straipsnį (Valstybinė kalba - lietuvių kalba), prieš Valstybinės kalbos įstatymo 11 straipsnį. Penktoji kolona juda, kruta. Užvakar - rusų kolonos žygiavo pro Lietuvos sąjūdžio būstinę Vilniuje, minėdami pergalės prieš „fašizmą” dieną, po kurios sekė Lietuvos okupacija, vakar homoseksualistai demonstravo neapykantą prieš šeimą ir Lietuvos tradicijas savo parade, šiandien marširuoja lenkai, siekdami sugriauti mūsų valstybės pamatus. Valio penktajai kolonai?

Socialiniame tinkle „Facebook” man pavyko rasti Stanislovo Buškevičiaus nuomonę apie emigraciją. Ji man pasirodė gana įdomi, aiški ir verta publikavimo mano bloge. Pateikiu ją jūsų teismui:

Apie lietuvių emigraciją kalbėta ir diskutuota daug, šią temą kiaurai išilgai išnarstė gausus būrys politikų, publicistų, ekonomistų, sociologų ir net psichologų. Šiai temai žiniasklaida paskyrė tūkstančius puslapių ir eterio valandų, tačia……u sudėtingos šį Lietuvą žudantį reiškinį aiškinančios teorijos nepadeda vienareikšmiškai ir paprastai atsakyti į klausimą: “KODĖL?”. Partija “Jaunoji Lietuva” įsitikinusi, kad emigracijos priežastys yra labai paprastos ir banalios. Tiesa yra paprasta:
1. Pagrindinė lietuvius iš gimtinės vejanti priežastis - itin mažos už darbą gaunamos pajamos.
Kyla klausimas: “Kodėl už darbą Lietuvoje mažai mokama?”
Tiesa ir vėl yra paprasta:
2. Stambieji verslo rykliai (oligarchai) NENORI socialiai teisingai dalintis pelnu su dirbančiaisiais. Kitaip sakant, jų pelno dydis tiesiogiai proporcingas mažiems darbuotojų atlyginimams.
Kyla klausimas: “Kodėl Lietuvos valstybė įstatymais nereguliuoja socialiai teisingesnio oligarchų pelno paskirstymo?”
Tiesa yra paprasta:
3. Valdžia (tiek įstatymų leidžiamoji, tiek vykdančioji) liaudiškai šnekant “sėdi” tų pačių oligarchų kišenėje ir priima tik jiems naudingus sprendimus.
Kyla klausimas: “Kaip oligarchai kontroliuoja valdžią?”
Tiesa yra, be abejo, paprasta:
4. Oligarchai remia didžiąsias partijas stambiomis finansinėmis injekcijomis. Tuos pinigus kelios didžiosios partijos išleidžia rinkiminei agitacijai ir propagandai.
Kyla klausimas: “Kas vyksta toliau?”
Tiesa yra paprasta:
5. Intensyvios rinkiminės propagandos (perkamos už nesumokėtus darbuotojų atlyginimus, o taip pat už surinktus iš gyventojų mokesčius)
“apžavėti” lietuviai lekia prie rinkimų urnų ir mielai atiduoda balsus didžiosioms partijoms, kurios juos apgaudinėja už…jų pačių pinigus. Vęliau tų partijų atstovai kartu su savo finansiniais rėmėjais ir toliau sėkmingai smaugia žmones, priversdami juos emigruot arba degraduoti.
Kyla klausimas: “Kas bus, kai Lietuvoje pradės trūkti darbo jėgos? Gal tuomet valdžia ir oligarchai pasidarys žmogiškesni?”
Tiesa yra elementari:
6. Tie, kas taip galvoja yra, švelniai tariant, naivuoliai. Korumpuotos didžiųjų politinių partijų uzurpuotos valdžios ir oligarchų sindikatas jau ima pratinti visuomenę prie minties, kad teks atsivežti pigios darbo jėgos iš užsienio. Kitaip sakant, vietoj to, kad mokėtų normalų atlyginimą lietuviui, jie mokės šunišką atlyginimą negrui, indui, turkui ar dar bala žino kam.
Kyla klausimas: “Kas yra tie “pabaisos” tautiečiai, kurie nuolat renka kelių didžiųjų partijų atstovus į valdžią, nors ir mato jų pragaištingos politikos rezultatus?”
Tiesa yra visiškai paprasta:
7. Politiškai aktyviausi yra pensininkai. Dauguma jų nuolat atiduoda savo balsus visiems žinomoms sisteminėms, turtingoms partijoms. Tų partijų nariai biurokratinėmis kliūtimis bei mokesčiais sėkmingai žlugdo oligarchų konkurentus - smulkiuosius verslininkus. tuo pačiu jie dar ir su šaknimis rauna iš lietuvių širdžių patriotizmą, tautinę savigarbą. Vietoj meilės Tėvynei jie Lietuvos jaunuoliams siūlo multikultūriškumo ir kosmopolitizmo nuodus.
IŠVADA PAPRASTA: Lietuvos jaunuomenę iš Lietuvos veja…JŲ PAČIŲ SENELIAI. Balsuodami už Lietuvą į bedugnę stumiančias atmatas, jie patys pasmerkia savo vaikus bei anūkus palikti gimtinę.

Pasaulyje
Rusijoje atsiranda žmonių, abejojančių Stalino nusikaltimais. Šį kartą nepripažįstamas sovietų dalyvavimas Katynės žudynėse. Čia daug ko komentuoti nereikia. Komentarą puikiai iliustruos ši nuotrauka:

Tikroji žodžio laisvė ir demokratijos demokratiškumas. Jos nėra. Pasakysi netinkančią informaciją globalistams - tau siūlys daug pinigų, atsisakysi - bandys kompromituoti, nepavyks - paskęsi baloje. Tokia yra tikrovė. Ar ilgai dar ir mes miegosime demokratijos, laisvių iliuzijoje?

Padėtis kaista Rusijos okupuotoje p.Osetijos srityje. Čia Rusija dislokavo savo artilerijos sistemas. Pabandykit atspėti - kaip į tai reaguos mūsų prezidentė, kartą jau atsukusi nugarą Gruzijai? Kaip manote, ar Europa palaikys Gruziją? O gal pasielgs taip, kaip 20a. pasielgė su lenkais? Lietuvos patriotai turėtų palaikyti Gruzijos kovą už teritorinį vientisumą. IVAN, DOMOJ!

MyEP.lt skelbia konkursą: Kaip atrodys ES 2050m.? Juokingas konkursas, kadangi Europos Sąjungos 2050m. jau nebebus. Jeigu dar iki Lisabonos sutarties ES galėjo virsti tautų Europa, tai po jos sąnkcijos nacionalinėms valstybėms tik didės, stiprės kontrolė. Istorija liudi, kad visoms panašioms imperijos ateina toks pats likimas - jos būna suskaldytos tautų, trokštančių laisvės. Tai bus mūsų kartos kova, tai mūsų kelias. Į pergalę!


Tomas Skorupskis

Rodyk draugams

Baltų vienybės diena

Rugsėjo 22 d. - Saulės mūšio diena, dar minima kaip Baltų vienybės diena, nes baltų gentys susivienijo ir mūšyje sumušė Kalavijuočių ordiną. Baltų vienybės simbolis - ugnis, nes baltų gentys signaliniais laužais įspėdavo viena kitą apie artėjantį priešą.

Vanduo mūsų protėviams buvo viena iš skiriamųjų ribų tarp gyvųjų ir mirusiųjų pasaulių. Be to vanduo yra riba atskirianti realųjį ir mitinį pasaulius, žmones ir dievus. Šiuo stebuklingu laiku kai susilygina diena ir naktis susirinkime ypatingoje vietoje kur susitinka dvi didžios upės ir paminėkime mūsų protėvius.

Dalyvaus: Lietuvių Tautinio Jaunimo Sąjunga, baltiškas apeigas atliks Devyniaragio Romuva, apie per amžius trunkančią baltų vienybę papasakos VDU baltų klubas.

Kviečiame visus prisijungti!

Rugsėjo 22d. 18.30h, Kauno santakos aukuras.

Rodyk draugams

Ne rytams ar vakarams, Lietuva - Briuselio nagams?

Reaguodamas į paskutinio metu prezidentės D.Grybauskaitės politiką Vladimiras Laučius parašė straipsnį, kuriame teigia, kad Grybauskaitės priešprieša JAV suartins Lietuvą su Rusija. Straipsnyje kritikuojami šie prezidentės politikos vingiai.

Aš esu iš tų žmonių, kurie didžiuojasi, kad nebalsavo už D.Grybauskaitę prezidento rinkimuose, kritiškai vertinu jos prezidentavimą. Visgi D.Grybauskaitės pasisakymai, kad Lietuva neturėtų vykdyti nei JAV, nei Rusijos politiką, o žiūrėti savo nacionalinių interesų man, kaip nacionalistui, tikrai yra artimi.

Man tikrai norėtųsi tikėti, kad šiais žodžiais prezidentė sako tai, kad Lietuva pradės pati rūpintis savo interesais, vietoje pasidavimo vienų ar kitų įtakon. Ir visgi aš netikiu. Nauja Lietuvos užsienio politika eina ne su šūkiu Ne rytams ar vakarams, Lietuva - Lietuvos vaikams, o greičiau perima Briuselio užsienio politiką.

Prezidento V.Adamkaus užsienio politika buvo grynai pro-amerikietiška. Naujoji Grybauskaitės politika yra ne pro-tautiška, o pro-Briuselinė. Vietoje Vašingtono pasirenkama Prancūzijos-Vokietijos-Anglijos, bei joms tarnaujančių šalių politika, kuri propaguoja santykių su Rusija sušvelninimą.

Gaila, kad lietuviai vis dar masiškai palaiko Grybauskaitę ir jos politinius vingius. Gaila, kad dar nesimato Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo aušros. O norėtųsi matyt.

Rodyk draugams

O Dievai galingieji! Gal man sapnuojasi?

It saldžią beržo sulągardžiuodamasis įtraukiau į krūtinę vėsų, kvapniomis  pavasario sultimis apyaušrėje persunktą orą.

Parklupęs pagarbinau Žemyną, Žemės Motiną, ir atsiguliau ant skrandos:  pridėsiu ausį: gal deivė Žemyna jau bunda iš miego?

Klausiausi, klausiausi, bet tegirdėjau, kaip mieguistai šnara vešliai sužėlusios žolės…

Dievai galingieji! Gal man sapnuojasi? Ką aš regiu! Barstydami sidabro rasą, palikdami mažutytes brydes pievoje, spėriai, kol saulė dar nepatekėjo, į savo būstelius traukė nedidukai barzdoti kaukai, o tuos šnopšdami lenkė barzdukai. Jei ne raudonos kepuraitės ar balti, lengvi kaip pienių pūkas jų moteriški šydai, juos sunkiai įžiūrėtum: didumo sulig bevardžiu pirštu, barzdos iki kelių, o kitiems dar ilgesnės plaikstosi. Kaip ir kaukučiai, barzdukai naktimis pritampo grūdų ir kitokių gėrybių žmonėms, kurie geba juos vaišėmis ar gudrumu prisivilioti… Ne kartą, kai naktį išgirsti savotišką žvygsmą, ten ne žvynės riejasi, mūsų žmonių neapgausi! Žino: tai susimuša, už barzdų susitampo vaidingi barzdukai.

Vytautas Misevičius “Jaunasis pagonis”

Rodyk draugams

SVASTIKOS BUS MŪSŲ AMŽINAI!

Jie atėjo, iškirto medžius, sudegino kaimus, išžudė žynius.
Jie migla apipūtė protus ir galvojo, kad lietuviai jų vergai bus.
Bet vieno jie niekad pavergt negalės, tai mūsų kraujo, lietuvio širdies.
O toje širdyje vis dega liepsna, dega ugnelė, tai - svastikos jėga!

SVASTIKOS BUS MŪSŲ AMŽINAI!

Ir štai, dar kartą sugrįžo nelaukti, prisidengę vėliavom, rudi ir raudoni.
Norėjo sugriauti papročius senus, su tankais niekšai traiškė net vaikus.
Tu gali pavergt valstybę, bet nepavergsi tautos, mūsų širdžių trispalvės spalvos,
Tautos vienybė, tautos dvasia, per tūkstančius metų dar sukasi svastikos jėga!

Globalistų naguose laisva Lietuva, kosmopolitams šventė - pavergta tauta.
Naujas prezidentas, žydra vėliava, nauja kalba ir imperija nauja!
O mes nepasiduosim, būsim tvirti, jūsų pinigai mums purvini,
Jūsų propaganda mums per prasta, nes širdyse dar sukasi svastikos jėga!

SVASTIKOS BUS MŪSŲ AMŽINAI!

Rodyk draugams

Apuolė 854

Rodyk draugams

Nurimus audroms: mintys apie pagonybės ir krikščionybės santykius

Prie katedros buvo surengta akcija „Krikščionybė Lietuvoje - okupacinė”. Akcijos rezultatus galėčiau pavadinti tokius: Nemažai žmonių pradėjo kritiškai žiūrėti į Romuvą (nors organizatoriai buvo ne jie), vyko nemažai diskusijų ir tautininkų stovykla kuriam laikui buvo susipriešinusi. Aš pats asmeniškai gerokai apsipykau su man gana brangiais žmonėmis, su kuriais seniau rasdavau bendrą kalbą (išskyrus, turbūt, alkoholio klausimą). Kyla klausimas: Ar vertėjo?
Man ši akcija atrodo paaugliška, visiškai neapgalvota. Atrodo, kad akcijos dalyviai sąmoningai nori, kad Baltų religija nebūtų pripažinta tradicine, o būtų nuleista į marginalų lygmenį. Tiesa - pažįstų nemažai to dalyvių ir jeigu vienus tuo galėčiau įtarti, tai kitus - nei už ką. Buvo ir daugiau tokių negatyvių akcijų - siekis pakeisti Kauno herbą, ėjimas į bažnyčią su marškinėliais „Mes nesiklaupsim” ir taip rodoma nepagarba mišioms, žmogus su tokiu pačiu plakatu vasario 16 dienos iškilmėse (leiskit priminti, kad vasario 16 nepriklausomybės akto signatarų nemaža dalis buvo kunigai), priešinimasis Brunono gatvei. Aš nemanau, kad pagonybę reiktų propoguoti tokiais metodais. Visų pirma reiktų eiti per pozityvius dalykus. Veliuonos skulptūra - puikus to pavyzdys, festivalis Mėnuo Juodaragis, Apuolė - taip pat.
Šis šūkis - įžeidimas to, kas man, kaip baltui - brangu. Tai - mūsų protėvių. Aš neleisčiau sau sakyti, kad vasario 16 signatarai, knygnešiai, Lietuvos partizanai, mano paties tėvai ir seneliai buvo ar yra kokie okupantų koloborantai. Tai - nepagarba tiems, kas liejo savo prakaitą ir kraują dėl mūsų žemės, dėl mūsų Tėvynės.
Taip, Šventaragio slėnis buvo mūsų šventovė. Tačiau tai buvo tada, kai ten buvo slėnis. Dabar tai - miesto centras. Man niekaip betoninės konstrukcijos nedera su man šventa vieta, daryti apeigas ten - nebūtų dvasinga. Kiekviena religija, kaip ir pagonybė, nėra sustingęs dalykas. Ji keičiasi, ji yra gyva, nes gyva yra tauta, kuri puoselėja tai. Nemanau, kad reikia griauti darną tam, kad atgauti kažkada buvusią šventą vietą (kita kalba būtų ten įsileisti archeologus - tai yra būtina). Man šventa yra visa gamta, tikrai daug šventesnis yra giria, negu betoniniai požemiai.
Jeigu jau taip ieškoma priešų - jų ieškoma ne ten. Geriau savo jėgas nukreiptų kovai su nieko, apart pelno nematančiais verslininkais, kurie kerta mūsų miškus, tiesa kelius pro girias, kurios apipintos legendomis ir padavimais, vien tam, kad praplautų ES pinigus. Kad sustabdytu keturačius vairuotojus, darančius savo lenktynes draustiniuose, kuriuose jau nebeskrenda čia perėti paukščiai. Toks gamtos niekinimas, siekiant vieno tikslo - pelno - man yra šlykštus, niekintinas.
Aš pažįstu nemažai šaunių, tautiškų krikščionių ir gerbiu jų pasirinkimą tikėti, puoselėti jam priimtinas vertybes ir manau, kad tai yra gerokai geriau, negu iš vakarų plūstantis vertybinis nihilizmas. Vien dėl to, kad jų religinė konfesija yra kitokia nei mano - nepradėsiu jų smerkti. Man krikščionybė netrukdo puoselėti savų vertybių, tikėti į gamtos gyvastį ir didingumą, tikėti, kad kovoje prieš tautos priešus gatvėse, žygiuojant eitynėse mūsų protėviai žengia koja kojon su manimi dausose, tikėti, kad aš einu tuo pačiu keliu greta jų, semtis iš jų stiprybės. Tai - mano tikėjimas, mano kova.

Į pergalę!

Rodyk draugams

Vakaro mintys apie homoseksualizmą


Homoseksualistai man primena alkoholikus - jie niekada nepripažins, kad jie serga. Vietoje to jie norės, kad aplinka juos gerbtų ir keistųsi pagal jų norus. Pripažinus, kad tai yra liga - išsispręstų diskriminacijos problemos, nes niekas neketina diskriminuoti ligonių - juos reikia užjausti. Tarkime, kad homoseksualumas yra įgimtas, o ne įgytas (kaip prieštarautų ne tik sveikas protas, bet ir mokslininkai). Tai vadinasi potraukis lavonams, gyvūnams, vaikams - taip pat įgytas. Mes visi sutinkame, kad tai yra liga. Mes sutinkame, kad tarp dviejų tos pačios lyties asmenų yra abipusis noras homoseksualiems santykiams. Tačiau dėl to, kad nėra prievartos - tai nelaikoma nusikaltimu. O ar vien dėl to turėtų tai būti nelaikoma liga?

Rodyk draugams

Naujesnis puslapis »