BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

2004 06 27

A.C.A.B.

Rodyk draugams

Mintis apie pasaulio tvarkas

Dešnysis globalizmas, taip vadinamas new world order, ar kairysis globalizmas, taip vadinamas Zeitgeist movement, yra iš esmės vienodi tuo, kad visur bus tautos pavergtos, bus vienas ar keli vadovai, kurie spręs patys visus klausimus. Tai - pasaulio imperija. Tai - tautų ir laisvų žmonių kalėjimas.

Visgi manau, kad vienoks ar kitoks kalėjimas pasauliui yra neišvengiamas.

Taip pat yra tiesa, kad jokia imperija neišsilaiko amžinai.

Po vienos pasaulio valstybės atsiras naujas tautų pavasaris, kur skirtingos tautos, kultūros sužydės visom pasaulio spalvomis. Tikiu, kad nacionalinės valstybės pasimokys iš savo klaidų tarpukaryje. Tikiu, kad suprasdami, kad kiekviena tauta yra vertybė, kad kiekviena kultūra yra savita ir turi išlikti, galėtų nebūti konfliktų tarp tautų.

Rodyk draugams

Laisvės ir tėvynės laisvė

Mintim grįžtelėję netolimon praeitin ir plačiai atskleidę laisvos Lietuvos vaizdą, išvystume jos puikų paveikslą, ir žuvusiųjų karių dvasios galėtų pasakyti: Neveltui mūsų gyvybių aukos; Lietuva gražiai naudojasi mūsų atkovota laisve, lietuviai dirba gerai.

Bet tame šviesiame paveiksle netrūksta vietomis ir tamsių dėmių. Kartais asmens, grupės ar luomo laisvė siekia būti pirmesnė už savo tėvynės laisvę, kartais vieni kiti norėtų išvengti prievolės tėvynei - mokesčių mokėti ar kito gero darbo jai atlikti. Atsiminkime: darbo ar turto auka yra juk menkniekis prieš kario gyvybės auką!

A.Smetona (Paimta ištrauka iš A. Smetonos kalbos, pasakytos 1934 11 23 karo muziejuje, laidojant Nežinomąjį kareivį , šaltinis - A.Smetona “Pasakyta parašyta” 1935, Pažangos leidykla)

Rodyk draugams

Aukso amžius

Tu atėjai iš ten,
Kur Saulė skaisčiai švietė.
Tavo ilgi auksiniai plaukai
Vilnijo švelnioje vėjo srovėje.

Tavo beribės mëlynos akys
Spindėjo raudonam Saulės spinduly.
Skaisti ašara tarsi lietaus lašas
Riedėjo rausvu tavo skruostu.

Tavo dvasia išsiilgusi senų laikų,
Tavo siela išsiilgusi senų dainų,
Tavo akys išsiilgusios senų pilių,
Senų miškų, tavo Deivių ir Dievų.

Tik išlikę senų pilių pamatai,
Tik šventyklų senų aukurų akmenai.
Vis dar mena, laiduoja nebyliai,
Pradingusį pagonybės amžių seniai.

Tavo skausmas toksai beribis,
Koksai beribis yra dangus,
Tavo ilgesys toksai bekraštis,
Kokia bekraštė yra praraja.

Tavo kūną glostė ugnies švelnios rankos,
Tavo pelenus sklaidė vėsios vėjo bangos,
Tavo dainą nešė skaidrus upės vanduo,
Tavo skausmą paėmė tamsus žemės akmuo.

Angis - Aukso amžius

Rodyk draugams

Liūdna istorija apie du vilkus

Įsivaizduokite, ganosi tokia vilkė, didinga, blizgančiu kailiu. Nelaisva.
Ir į ją vis šaudo iš nuodingų strėlių žmogus.
Jis mano, kad kankinanti vilkę yra smagu. Jam tai suteikia džiaugsmo.
Vilkės nepribaigia, bet ji jau sunkiai vaikšto.
Žmogus pasiima 4 medžioklinius šunis ir juos užsiundo ant vilkės.
Sužeidžia ją, atsitraukia, palieka savaitei kankintis.
Kraujas srūva vilkės didingu kailiu. Taip pat sužeidžia koją.
Vilkė šlubuoja. Žmogus neleidžia jai mirti.
Jam tiesiog jam patinka vilkės kančia.
Ar užmušti tą žmogų, kuris taip daro vilkui patinui, kuris myli tą vilkę yra blogai?
Jis stengiasi, vilkui nepavyksta.
Pasikeičia padėtis, dabar Vilkas mato savo mylimosios kančias.
Vilkas yra supančiotas grandinėmis, jam nepavyksta ištrūkti. Jis pavargsta.
Jis mato vilkės kančias. Vilkas mato, kaip jo draugė silpsta, iš lėto miršta.
Ar vilkas, kuris pyksta ant žmogaus, nori, kad jis dingų iš čia,
nori išlaisvinti vilkę ir laimingai kurti sau gyvenimą kartu, laisvėje - ar jis yra blogas?
Ar neapykanta, žudymas tam, kad apginti silpnesnį yra tikrai nepateisinama?

Rodyk draugams

Mylėk ir apgink, net jei manęs nebus, broli lietuvi!

One day in suddenly I’m forced to take my lead
Will you still carry on the things that we believe?
One day in suddenly they take my life away
Will you still be fighting to win a bright new day?

Saga - Suddenly

Rasės išsaugojimas yra toks pats svarbus, kaip ir kultūros. Natūralu, kad rasės egzistuoja - rasinis mokslas, nagrinėjantis rasinius skirtumus, yra laikomas nemokslišku pseudomokslu be pagrindo. Politiniai motyvai, pelno siekimas neturėtų egzistuoti moksle. Rasinio mokslo laikymas nemokslišku yra būtent pritemptas politiniais motyvais. Sakyti, kad visos rasės yra vienodos, kad jų nėra - tas pats, kas sakyti, kad visi atomai yra vienodi, visi medžiai vienodi, visi žinduoliai vienodi. Šis politinis motyvas tik sukuria dezinformaciją, mokslo, šioje srityje, staginaciją. Mokslas turėtų pažinti rases, rasės turėtų tobulinti savo pranašumus, taip parodant savo stipriąsias puses.

Tauta yra svarbiau nei rasė, tačiau rasė irgi nėra niekas. Save identifikuoju kaip Europinės baltosios rasės, baltų palikuonį. Gana sutinku su rasializmo teiginiais. White pride čia tinka labiau, nei white power. Lai kitos rasės gyvena savo etninėse žemėse ir ten kuria gerovę.

Rodyk draugams

Kas yra toji svastika?

Svastikomis gali būti vadinamas kompleksas vaizduojamųjų simbolių, bendra išvaizda kurių gali šiek tiek varijuoti (žinomos trišakės svastikos (gr. triskelion), nepakreiptos, pakreiptos, laužtinės, užapvalintos ir t. t.), bet iš esmės bendras simbolio vaizdavimo principas visur išlieka labai panašus.

Svastika heraldikoje - tai viena iš kryžiaus atmainų, crux gammata, kartais vadinama gamadionu (Gama kryžiumi). Sanskritiškasis, sėkmės palinkėjimą ir palaimą apibrėžiantis žodis „svastika” labiausiai prigijo nūdienos pasaulyje, tačiau, pavyzdžiui, viduramžių Anglijoje ji vadinta fylfot, Vokietijoje - feuerfuss (ugnies koja), hakenkreuz (kablių kryžius), sonnenrad (Saulės ratas), Norvegijoje - hakekors, Senovės Rusioje - kolovrat (t. y., besisukantis) ratas). Priešingai internetinėje erdvėje vyraujantiems, šiek tiek girdėjusiųjų apie svastiką komentarams, senovėje svastika buvo aptinkama ne tik Indijoje ar tik Rytų šalyse (Kinija, Japonija), bet ir Šiaurės Amerikoje, taip pat pas senovės šumerus, Senovės Graikijoje, Romoje bei šiauresnėse Europos srityse. Mūsų žemyne ji buvo būdinga tiek baltams, tiek germanams, tiek keltams, tiek slavams, tiek Šiaurėje gyvenantiems ugrofinams. Sunkiau būtų pasakyti, kur svastika nėra aptinkama, negu kur yra aptinkama, kadangi tai toks archetipiškas simbolis, kad jį popieriaus lapuose nesąmoningai keverzoja net mažiausi pypliai, esantys toli nuo bet kokių politinių ir religinių idėjų. Šio simbolio amžius nenusakomas. Svastika ar panašūs į svastiką ženklai atsirado kartu su pirmykščių žmonių piešiniais uolose.

Svastika vaizduota visais laikais, visose kultūrose, įvairiausių stilizacijų pavidalu: Indijos dievų skulptūrose ir ant antikinių vazų, Europos tautų ornamentikoje ir viso europietiškojo pagoniškojo arealo papuošaluose, Viduramžių riterių skyduose, senoviniuose runų kalendoriuose, krikščioniškų bažnyčių vidaus apdailoje ir pravoslavų ikonose!

Baltų kraštuose svastika puikuojasi raštų ornamentikoje. Kuršių segės papuoštos žalčių galvomis stilizuotomis svastikomis. Žymusis prancūzų tradicionalistas Rene Genonas (1886-1951) savo straipsnyje „Centro idėja senosiose tradicijose” rašo: „Lietuvoje ir Kuršių žemėse (originale - Kurliandijoje - aut. past.) valstiečiai braižo šį ženklą ant savo namų. Suprantama, jie jau nežino pirminės jo reikšmės ir svastiką vertina tik kaip nuo blogio apsaugantį talismaną. Bet ypač įdomu yra tai, kad šis ženklas čia taip ir vadinamas sanskritiškuoju žodžiu - svastika.”

Kernavėje rastas XIII-uoju amžiumi datuojamas žiedas su svastika centre. Beje, įdomu, kad svastika žiede tipiškai „hitlerinė” - pakreipta, tiesiai laužtais kampais - niekaip „nestilizuota ir nemaskuota”. Vilniaus teritorijoje taip pat rasta žiedų su svastikomis, bei tokiais pačiais simboliais puoštos keramikos. LDK didžiūnų Boreikų giminės herbe puikuojasi raudona svastika sidabriniame dugne. Lietuvos heraldikos specialistas Edmundas Rimša savo knygoje „Heraldika: iš praeities į dabartį” pateikia LDK laikus menantį herbinį spaudą su svastika, bei išvardina bajorų pavardes, kurios savo herbe vaizdavo svastiką vien tik Kauno paviete. Visus šiuos pavyzdžius galima nesunkiai susirasti mano išvardintoje literatūroje, bei lietuvių archeologijos, kraštotyros puslapiuose.

Ką gi simbolizuoja svastika? Kalbant plačiai, tai dangumi keliaujančios saulės, ugnies, kartais žaibo ir griaustinio, dievo Perkūno simbolis, metų laikų kaitos, bei amžinojo virsmo ženklas. Tačiau priminęs daugeliui žinomas soliarines svastikos, kaip simbolio, interpretacijas, galima išvesti ir tam tikras antrines reikšmes. Tai palaima, sėkmė, dieviškoji dovana, vaisingumas, apsauga nuo blogio, didžiausias gėris ir sveikata. Nesinorėtų leistis į ilgus išvedžiojimus apie svastikas, pasuktas į vieną ar kitą pusę, tuo pat metu jas vadinant „gerosiomis” ar „blogosiomis”, nes, visų pirma, su tokiu simboliniu dalijimu į „neigiamas” ir „teigiamas” svastikas sutinka anaiptol ne visi tyrinėtojai, o visų antra - kone visi sutartinai pripažįsta išimtinai teigiamą svastikos simboliką, kuri aprašyta keliomis eilutėmis aukščiau.

Europiečių tradicionalistų darbuose atrandame kiek gilesnį požiūrį į svastiką, kur ji aiškinama kaip centro ir centriškumo simbolis. Taškas svastikos viduryje - nejudantis pasaulio centras, sakralioji pasaulio ašis (axis mundi) , o svastikos sparnai - aplink tą sakralinį centrą besisukantis pasaulis. Jau minėtasis Rene Genonas rašė, kad svastika - tai viena iš horizontaliojo kryžiaus atmainų - esminio Principo simbolis. Kaip Saulė yra mūsų Saulės sistemos centras, o aplink ją besisukančios planetos yra periferija, kaip visa Saulės sistema sukasi aplink kosminį galaktikos centrą, taip ir kiekvienas žmogus stovi savo paties pasaulio centre, formuodamas aplinkui save metaforišką savo paties gyvenimo Visatą. Svastika - tai Taško santykis su principu, Dievo - su jo apraiška per sukurtą pasaulį, kiekvieno žmogaus „Aš” - su jo paties gyvenimu. Ir svastika yra grafiškai atvaizduotas to santykio principas, kadangi viskas vystosi ir viską lemia tie patys nekintami dėsniai.

Svastika - tai grafiškai pavaizduota pasaulėkūra visuose lygmenyse. Iš dalies agresyvi, nes nestovinti vietoje, dinamiška. Iš dalies kovinga, nes simbolizuoja pastovų ciklišką virsmą ir atsinaujinimą.

Šaltinis - www.patriotai.lt

Rodyk draugams

Viva la (R)evolucion

Rodyk draugams

Rūkymas

Bandau mesti rūkyti. Šiaip gaunasi tikrai gerai. Supratau esminį dalyką - rūkymas neteikia JOKIO malonumo. Tai tiesiog priklausomybė. Dabar yra noras mesti. Šiuo metu galėčiau mesti, tačiau (taip, tai viena iš milijono priežasčių, kurias sugalvoja rūkaliai, kad nemestų rūkyti) man sesija ir sunku susikaupti, kai galvoji, kad nori parūkyti. Čia ne malonumas (cigaretės visgi jo neteikia, net ir su kava - jos gadina tik kavos skonį), čia yra visiška priklausomybė nuo narkotinės medžiagos(galit vadinti narkotiku, bet aš narkotikais laikau visuomenėje priimtus narkotikus - nuo žolės ir sunkesni) -nikotino.

Po sesijos manau pavyks mesti.

Rodyk draugams

Emigracija

Liūdni labai žodžiai, man ypač aktualūs, nes labai artimi mano gyvenimui. :/

Dar vakar kieme žaidė
Maža graži mergaitė.
O šiandien nutekėjo
Į tolimas šalis.
Ir lyg narvely paukštis
Suspurda tyliai sielą,
Kai jos vaikai prabyla
Mums svetima kalba.

1, 2 mūsų armija skęsta.
Nevisi pasieksim tą uostą.
Kur ant baltų kambario sienų.
Štormai, štormai, štormai
Pražuvusių sielų..

Autorius - Siela - Štormai

Rodyk draugams