BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Aš esu toks

Aš nesu toks, koks galvoju, kad esu.
Aš nesu toks, koks tu galvoji, kad aš
esu. Aš esu toks, koks galvoju,
kad tu galvoji, kad aš esu.
A.Bleiberg ir H.Leubling

Rodyk draugams

Kai politkorektiškumas veržiasi pro kraštus…

Šešiametė už neatsargų komentarą draugei tapo rasiste

Vienoje Anglijos mokyklų šešiametė mergaitė buvo apkaltinta rasizmu, kai juodaodei mokinei pasakė, kad šios veidas šokolado spalvos.
<…>
Šarona valgė šokoladinius putėsius, kai iš jos bandė pasijuokti dvi vienuolikametės merginos. Viena iš jų, ji buvo juodaodė, pasakė Šaronai, kad šios veidas išteptas šokoladu. Į tai šešiametė jai atsakė: ,,Bet ir tavo veidas šokolado spalvos”.
<…>
Į mokyklą nubaustos dukters pasiimti 44 metų Mišelei Gover (Michelle Gower) buvo pranešta, kad šis jos dukters ,,rasistinis” nusižengimas yra užregistruotas ir mokytoja reikalauja, kad jis būtų išspręstas vadovaujantis Didžiosios Britanijos įstatymais.

Įdomu kaip viskas būtų nutikę, jeigu juodaodė mergaitė valgytų vanilinius ledus ir prieitų pasityčioti baltaodė…

Rodyk draugams

Amžina liepsna

Tūkstančius metų degė ugnis
Lietuvių tautos liepsna
Nejau po tiek metų atėjo mirtis
Užges ta ugnis tautoje?

Bet aš jaučiu, kad mano kūne dar dega baltiška liepsa
Kad širdyje dar gyva lietuvių tautos dvasia
Tie kurie žuvo tam, kad mūsų tauta išgyventų
Argi tie vyrai krito dėl žemės šios veltui?

Aš tikiu kad kiekvienas lietuvis dar turi tą liepsną širdyje
Kad mūsų protėvių dvasios kovoja su mumis greta
Pajuskim tą baltišką ugnį, lai kraujas užverda nuo jos
Pakilkim visi į kovą dėl mūsų didvyrių tautos

Ir ta ugnis amžinai liepsnos
Ir lietuviai gyvens žemėj Lietuvos
Ir paukštis pakilęs danguj sugiedos
Ir mūsų tauta amžinai gyvuos!

Rodyk draugams

liūdna

Kartais taip būna, kai apima toks ne tiek liūdnas, kiek bjaurus jausmas.

Žodžiu yra mergina, kuria tikrai myliu. Ji padaro faktinę klaidą(o žmonės visada pamiršo tai, kad visi kartais klysta. Suklydus reikia labiau palaikymo, pasakymo, kad viskas gerai - tai padeda komandai augti(sprendžiu pats iš savęs iš po vienos akcijos kur labai prisidėjau organizuoti ir fail gavosi)), jos draugai (kurie mano pažįstami) ją užsipuola. Aš iš pradžių bandau būt neutralus, tačiau prisiminiau, kad jai ir taip paskutiniu metu nesisekė panašūs dalykai, pasidaro neteisinga, nes visas tas įvykis buvo rodos jos ir suorganizuotas, kur ji suklydo. Na padarau pirmą klaidą - nebeišlieku neutralus, pradedu stumti ant vienos iš merginų, kurios stūmė ant mano meškiuko. Ten beveik juoko forma buvo tai pateikta, bet visgi nelabai gražūs žodžiai. Siekta labiau ne įžeisti, o taip pajuokauti ir padėt visiems nusiraminti. Nepavyko.

Na buvau išvadintas idiotu. Tada pasiūliau bene tris kartus visiems apsikabinti, kalbėjau daugiau apie išvadas (kas ne esmė smulkmenose ir klaidelėse, esmė pati veikla). Galiausiai ta mergina, kuri stūmė ant mano draugės atsiprašė jos, ji atleido. O aš buvau vieną kartą pasiūstas nachui, kitą kartą pasiūlydamas visiems apsikabinti gavau atsakymą iš man brangaus žmogaus “ne negalim apsikabint susikišk tą apsikabinimą” . Kai pagalvoji, tai norėjau, kad visi gražiai bendrautų ir susitaikytų. O gaunasi kaip visada. Liūdna.

Visgi reikia suprasti ją - buvo susierzinusi, reikėjo ant kažko išsilieti. Bet vistiek liūdna :/ .

Rodyk draugams

A. Zolubas: Tautinių vertybių sąskaita nuolaidžiauti - nevalia

LR Seimas kreipėsi į Konstitucinį Teismą (KT) dėl nelietuvių tautybės asmenų vardų ir pavardžių rašymo asmens tapatybę patvirtinančiuose dokumentuose. Jame prašoma KT išaiškinti, ar Lietuvos Respublikoje išduodamuose asmens tapatybę patvirtinančiuose dokumentuose asmens vardo ir pavardės rašymas kitais lotyniško pagrindo rašmenimis pažeistų Konstitucijoje įtvirtintą lietuvių kalbos, kaip valstybinės kalbos, statusą. Kartą KT jau išaiškino, tačiau baigusio kadencijas prezidento Valdo Adamkaus pažadai ambicingajai Lenkijai neduoda ramybės Seimui ir KT, kad būtų kitaip, kad Lietuva suteiktų privilegiją Lietuvos lenkams jų pavardes rašyti lenkiškais rašmenimis (kodėl tik lenkams?!).

Taigi – kodėl tik lenkams? Kodėl tie lenkai, būdami Lietuvos lenkais, Lietuvos piliečiais, o ne lenkais Lietuvoje, Lenkijos piliečiais, panūdo elgtis pagal Lenkijos įstatymus Lietuvoje?

Akivaizdu, kad ne Lietuvos lenkams, tikriems Lietuvos piliečiams atėjo į galvą siekti tokios privilegijuotos padėties, o buvusiems „autonomininkams“ ir juos palaikančiai Lenkijai, vis dar su nostalgija žvilgčiojančiai į Pilsuckio ir Želigovskio anuomet okupuotą Vilniaus kraštą.

Kai sprendžiami Tautai ir jos valstybei jautrūs klausimai, pataikavimams, nuolaidžiavimams tautinių vertybių sąskaita neturi būti vietos. Apie tai jau iš Amžinybės kalba Vytautas Alantas.

Rašytojas, žurnalistas, publicistas Vytautas Alantas 1987 m. parašė knygą “Tauta istorijos vingiais”. Knyga 1990 m. buvo išleista Čikagoje, o jos fotografuotas leidinys 1992 m. - Vilniuje. Knygos skyrelyje „Prieš prakalbant“ autorius prisipažįsta: „Knygą rašiau nežinau kiek metų. Kartais pagalvoju, tarsi būčiau rašęs visą gyvenimą… Sunku nusakyti, kada tautos ideologijos dalykai prasideda ir kada baigiasi. Tauta yra gyvas, nuolat pirmyn žengiantis organizmas, tad ir savaime peršasi išvada, kad tautą reikia nuolat kurti“. Ši knyga, parašyta patrauklia ir žodinga kalba, verta vadinti tautinės ideologijos vadovu, ji greta Katekizmo, etikos pagrindų bei Konstitucijos turėtų būti nagrinėjama mokyklose. Rašinėlio apimtis neleidžia plačiau nagrinėti knygos turinio, tačiau dalį, mano manymu, itin svarbių teiginių iš skyriaus “Pasisakymai”, kuriuos autorius palygino su savo ilgo gyvenimo ir didelės bylos konspektine apžvalga, verta cituoti.

- Jokia kita tauta nedavė savo kaimynams tiek savo kraujo ir smegenų, kaip lietuvių tauta.
- Valstybėje gali būti daug įvairių konfesijų, bet tautos vienijantį branduolį sudaro lietuvybė.
- Tauta be savos kalbos ir kultūros pasmerkta išgaišti.
- Tauta atskleidžia ir išryškina savo asmenybę didvyrių žygiais ir kūrybiniais darbais ir kalba į pasaulį savo talentų lūpomis.
- Tautos paskirtis - surasti savo teisingą tautinį kelią amžių vingiuose.
- Tauta, paklydusi savo istorijos vingiuose, ima orientuotis pagal svetimas gaires.
- Tikras patriotas bus ne tas tautietis, kuris garsiai trimituoja per tautos šventes, bet tas, kuris įmūrija patvarią plytą į tėvynės pastatą.
- Kada užtvenksim lietuviško kraujo srovę, tekančią į svetimus baseinus ir sukančią svetimas girnas, kada atgręšim srovę į save?
- Mylėk teisybę, bet pirmų pirmiausia mylėk savo tautos teisybę.
- Lietuvybės drungnumas - pakelė į tautinį susinaikinimą.
- Lietuvis neatlaiko “svetimo klimato”, nors savybėje jo narsybė neginčytina.
- Lietuviška šeima - lietuvybės negęstantis židinys, arba su lietuvybe atsisveikinimo kryžkelė…
- Nulietuvėjimas - tautinė savižudybė ir trąša svetimiems dirvonams.
- Lietuvis nenusileis lietuviui, bet greit kapituliuoja prieš kitatautį. Ar tai įsisenėjusi iš baudžiavos laikų atlieka, ar tautinio subrendimo stoka, ar imlių svetimybių pamėgimas, ar viskas kartu?
- Lietuvį tyko per daug pagundų ir pavojų tapti tautos atskalūnu: mums verkiant reikia lietuvybės apaštalų.
- Tautos išdavimas - didžiausias dievų keršto šaukiantis nusikaltimas.
- Nėra ko brautis į svetimą sąžinę ir šnipinėti, kas kokiam dievui žibina žvakutę: svarbiausia, kad ten skaisčiai liepsnotų lietuvybės liepsna.
- Kova dėl lietuvybės yra yrimasis prieš milžinišką srovę.
- Niekad neužmirškime kelių, vedančių į gimtosios kalbos lopšį!
- Vargu ar rasime kitą tautą, kuri būtų parodžiusi tiek heroizmo kovodama už savo laisvę kaip lietuviai, bet kodėl jos žiedai taip greit nuvysta, patekę į svetimą dirvą?
- Mes didžiuojamės esą narsios tautos palikuonys ir žvanginame kardais su savo broliais lietuviais, kartais pamiršdami net ir tikruosiuos savo priešus.
- Lietuvybė, neturinti šaknų istorijoje, yra kasdienybės paviršiumi plūduriuojantis laivas, kurį vėjai blaško kaip nori, jau nekalbant apie audras.
- Tautos istorija kaip didysis epas, kuris gal ir turi pradžią, bet neturi pabaigos.
- Lietuvio tautybės atgimimas dar nėra baigtas.
- Sekantis XXI amžius bus lietuvio tautybės galutinio subrendimo amžius.
- Lietuvis apčiuops lietuvybės šaknis, kurios jį sieja su tautos senais mistiniais paversmiais.

Valstybės valdymo mechanizmui pakeisti pakanka kelių mėnesių, pakelti ekonomiką - kelerių metų, o prikelti kosmopolitiškai pažeistą tautą reikia šimtmečio. Šitai turi suvokti lietuvybei neabejinga valdžia ir visuomenė. Tautinių vertybių sąskaita nuolaidžiauti – nevalia.

Algimantas Zolubas

Šaltinis: http://www.balsas.lt/naujiena/317011/a-zolubas-tautiniu-vertybiu-saskaita-nuolaidziauti-nevalia/rubrika:naujienos-lietuva-pilietinevisuomene

Rodyk draugams

AŠ ESU RASISTAS!

Ilgai mąsčiau ir galiausiai priėjau išvadą: Aš esu rasistas.
Meškiukai yra aukščiausia rasė! Ne kitaip.
Meškiukai yra tam tikros išvaizdos bruožų turintys moteriškos lyties, tam tikro mąstymo ir gyvenimo būdo žmonės.
Kai kurie žmonės, daugiausiai baisos bobos, sako, kad meškiukai nėra rasė arba kad rasės išvis neegzistuoja.
Jie tik pavydi jiems, jie norėtų būti tokie, tačiau nėra. Dėl to pyksta ant jų, meluoja, apie rasių ir meškiukų neegzistavimą.
Meškiukai yra šio pasaulio džiaugsmas. Jais reikia žavėtis ir mylėti.
Meškiukai negali būti priskiriami tam tikrai merginų rūšiai. Visgi kaip negali būti lyginamas vanduo iš šaltinio ir iš kanalizacijos, taip ir meškiukas negali priskirti meškiukų į tą patį socialinį sluoksnį su fyfom visokiom, kurios nesiprausia mėnesį ir niekaip į medį neliptų. O ir nagus augina tik tam, kad bulbes skust patogiau galėtų.
Kol kas nesutikau nei vieno meškiuko, kuris būtų nelietuviškas. Meškiukų rasė man yra visiškai lietuviška. Visgi gali būti, kad kitoms tautoms irgi yra savi meškiukai, kurie yra geriausi. Man aukščiausios rasės yra mano mielas meškiukas.

Rodyk draugams