BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Multikultūrizmas ir naujasis žmogus

Pasaulis matė dvi valstybes, dvi ideologijas, kurios norėjo sukurti naują, tobulesnį žmogų. Tai - komunistinė Sovietų Sąjunga ir Nacionalsocialistinė Vokietija. Gerai žinome kuo tai baigėsi - milžinišku nepritariančiųjų kraujo praliejimu. Šiais laikais turime dar vieną ideologiją, siekiančią to paties - multikulturizmą, kuris greta eina su kosmopolitizmu ir globalizmu.

Multikultūrizmo šalininkai dažnai savo poziciją argumentuoja tuo, kad šalys, miestai, kur gyvena daug įvairių rasių, tautų, kultūrų žmonių yra labai gražūs, spalvingi, įvairūs. Todėl reikia kaip galima labiau maišytis ir gyventi gražioje visuomenėje. Sunku ginčytis - skirtingos kultūros yra tikrai patrauklios akiai. Bėda ta, kad tai yra šlykštus melas.

Globalistų norai yra visiškai priešingi - ne skirtingų kultūrų išsaugojimas, o jų skirtumų sunaikinimas, naujos, pasaulio kultūros ir pasaulio žmogaus sukūrimas. To vėliavnešiai - MTV, masinė žiniasklaida, įvairios kitos struktūros, sėkmingai bukinančios tautas. Vienos, žmonių tautos idėjai pagrindinis priešas yra tautos, jų kultūros ir skirtumai. Kuo greičiau juos pašalinsime, tuo greičiau gims naujas žmogus, kuris bus visiškai abejingas aplinkai, politikai, tautai, valstybei, viskam - tolerantiškas žmonijos pilietis. Toks žmogus nesuks galvos apie kažką, kas yra su juo nesusiję. Kiekvienas individas gali daryti ką nori, svarbu kad nepakenktų kitiems individas - realiai rūpintųsi tik savimi, pamiršdamas visuomėnę. Toks žmogus, kuris dirba, valgo, miega ir perka yra lengvai valdomas tų, kas sėdi viršuje.
1990 metais atgavome savo nepriklausomybė, laisvę. Tačiau laisvė žmogui yra ne dokumentas, nors ir beprotiškai svarbus, bet kai žmogus ir žmonės tampa laisvi. Tokie jie jau buvo ir 1988 metais ir 1991 metais. Tada būtent nacionalistai atkūrė valstybę. Tačiau vėliau vėl iš žmogaus buvo atimta laisvė. Ar dabar esame laisvi, ar jaučiamės laisvi? Kodėl negalime sakyti Lietuva - lietuviams? Ne, nesame laisvi.
Laisvi būsime tada, kai pasakysime sau ir visiems kitiems: Mes, nacionalistai, kurie atkūrė nepriklausomybę, sakome, kad šalis, kuri kopijuoja kitas šalis, niekada nepirmaus. Kiekvienai tautai yra skirtingas kelias, skirtinga santvarka. Tai, kas „tinka” jums, vakarų libertarai, nebūtinai tinka mums. Pažiūrėkit, kokias problemas sukelia tas naujasis žmogus, kultūrų mišinys. Mes gimėm lietuviais, norim tokiais ir būti. Ne pasaulio tautiečiais ir piliečiais, o lietuviais, savo žemėje - Lietuvoje. Tokiai mažai tautai kaip lietuvių maišymasis yra pražūtingas.
Kosmopolitai su savo melo ideologija toli nenueis. Anksčiau aš vėliau jų kapitalo pastatyti bokštai grius, iškils jauna tautų Europa. Reikia tik nebijoti burtis ir imtis iniciatyvos. Burkimės į vieningas tautines gretas!

Rodyk draugams

Savo mergelai sudiev pasakyt

Per lygius laukus, per vieškelėlius
Jaunas bernelis karelin joja.
Vai sustok, sustok, žirgų sustabdyk,
Sava tėveliui sudiev pasakyk.
Negaliu sustot, žirgų sustabdyt,
Sava tėveliui sudiev pasakyt.

Per lygius laukus, per vieškelėlius
Jaunas bernelis karelin joja.
Vai sustok, sustok, žirgų sustabdyk,
Sava motulai sudiev pasakyk.
Negaliu sustot, žirgų sustabdyt,
Sava motulai sudiev pasakyt.

Per lygius laukus, per vieškelėlius
Jaunas bernelis karelin joja.
Vai sustok, sustok, žirgų sustabdyk,
Sava broleliui sudiev pasakyk.
Negaliu sustot, žirgų sustabdyt,
Sava broleliui sudiev pasakyt.

Per lygius laukus, per vieškelėlius
Jaunas bernelis karelin joja.
Vai sustok, sustok, žirgų sustabdyk,
Sava sesulai sudiev pasakyk.
Negaliu sustot, žirgų sustabdyt,
Sava sesulai sudiev pasakyt.

Per lygius laukus, per vieškelėlius
Jaunas bernelis karelin joja.
Vai sustok, sustok, žirgų sustabdyk,
Sava mergelai sudiev pasakyk.
Tai galiu sustot, žirgų sustabdyt,
Sava mergelai sudiev pasakyt!

Mūs keliai išsiskyrė. Turbūt man, kaip tautininkui, lemta skirti savo didžią laiko daliai tautai, o ne savo asmeniniam gyvenimui, kur ir buvai tu.
Dėkui už tikrai gerą laiką kartu, už tobulesnius, nei visi kiti prieš tai buvę santykius.
Na o dabar ir neoficialiai
sudiev, Raminta.

Rodyk draugams

Ateitis priklauso mums!

Lietuvių tauta, istorinių aplinkybių nuniokota, ir gyveno, ir tebegyvena išlikimo idėja, kuri yra visų jos šiandieninių galių, bet dar labiau - negalių žemė. Mūsų gyvastis yra mūsų galvose, mūsų idėjose, o ne materialiose vertybėse. Šitas atradimas duoda man į rankas viską - ir praeitį, ir dabartį, ir ateitį; labiausiai - ateitį, be kurios troškimo išlikimas nė neįmanomas, be kurios teigimo joks rašymas nėra vertas net į jį sudėto fizinio darbo.    R.Ozolas 1978 07 17.

Ateitis priklauso mums!

Lietuva - lietuviams!

Rodyk draugams