BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Kovo 11 nacionalistų eitynės (2008-2010)

Kovo 11 dienos nacionalistų eitynės jau trečius metus tampa tema, susilaukianti daugybės diskusijų.
Ilgus metus būrys skinhead’ų žygiavo Vilniaus gatvėmis. Jie likdavo nepastebėti (ar ignoruojami). Lūžis įvyko 2008 metais, kuomet šios eitynės sulaukė didelio žiniasklaidos, politikų, visuomenės veikėjų dėmesio. 2008 metus galima laikyti ir lūžiu lietuvių tautiniame judėjime. Grįžkime į 2008 metus.

Priešistorė

2008 metais prieš pat kovo 11 nacionalistų eitynes(kurių nemažą dalį tuo metu sudarė skinhead’ų subkultūra) visoje Lietuvoje buvo iškabinti reklaminiai stendai, kurie teigė, kad yra tik viena rasė - žmonių rasė. Žmogus, baigęs 12 klasių, puikiai supranta, kad tai - visiška dezinformacija. Mokslininkai skelbia, kad egzistuoja trys rasės - europidų, mongolidų ir negridų. Iškyla klausimas - ko buvo siekiama tokiais stendais?

Kiek man tenka prisiminti, tai prieš tris metus rasizmo problemos Lietuvoje visiškai nebuvo. Lietuva nuo seno buvo tolerantiška valstybė. Žodis tolerancija tada dar neturėjo tokio aitraus tolerastijos* prieskonio. Gal kas ir pavadindavo sutiktą juodaodį negru, nes taip juos nuo seno vadindavo, tačiau tai mūsų krašte neturėjo neigiamo atspalvio. Tai koks gi buvo tikslas? Yra keli variantai:
1. Dezinformuoti visuomenę, paaštrinti šį klausimą.
2. Panaudoti ES lėšas
Tikslus pasiekti jiems pavyko. Panaudojus ES lėšas įsteigta daugybė žmogaus teisių institutų, tolerantiškų organizacijų, gaunamos milžiniškos paramos jų veiklai. Jos ir dabar sėkmingai veikia prieš įsivaizduojamus baubus. Taip pat pavyko ir sukiršinti visuomenę. Kiekvienas veiksmas turi atoveiksmį. Lietuviams niekada nepatko per prievartą brukamas kitoks gyvenimo būdas, pasaulėžiūra, tradicijos. Priešiška propaganda susilaukia pasipriešinimo. Lietuviai nuo seno priešinos okupantų propagandai (Knygnešiai, partizanai), priešinsis ir šiam melui. Gatvėse pasirodė stendai su prierašu “Rasizmui ir etninei diskriminacijai TAIP”, internete pasirodė paveikslėlis su užrašu “Viena rasė euro-idiotų rasė”.

Jeigu antrasis užrašas yra labiau pašiepiantis mums primetamas, Briuselio sukurtas, vertybes, tai pirmasis jau verčia susimąstyti. Kodėl žmogus galėjo pasisakyti už diskriminaciją ir rasizmą? Ypač kai iki tol jo nebuvo, arba jis buvo buitinio lygmens.

Stendu “Viena rasė - žmonių rasė” yra pasisakoma ne prieš rasizmą, kaip nesantaikos ar diskriminacijos kurstymą kitos rasės atstovams, o prieš pačią rasę, šios sąvokos teisę egzistuoti. Rasių nėra, mes spjauname į tavo, lietuvi, kilmę - štai ką, visų pirma, sako šis stendas. A.Maceina savo knygoje “Tautinis auklėjimas” (kuriame jis kritikavo ir rasizmą) dar įžangoje paminėjo rasės, kaip kilmės, svarbą tautos vysimuisi, greta žemės ir tautinės sąmonės. Lietuviui tautininkui iš po kojų atimtas lietuvio pamatas - kilmė. Tai, save gerbiančiam patriotui, galėjo sukelti nemenką įtūžį.

2008m. kovo 11 nacionalistų eitynės

2008m. kovo 11 dienos eitynėse dalyvavo ~200 jaunuolių, kurių nemažą dalį sudarė skinhead’ų subkultūros jaunimas. Nešini trispalvėm jie ėjo į koncertą. Jų tikslas visų pirma buvo Lietuvai svarbios datos paminėjimas. Garsiai ir galingai skambantys šūkiai Lietuva, Lietuva lietuviams, patriotinės dainos, skambėjusios tautinio atgimimo laikais - Ant kalno mūrai, Augo kieme klevelis. Tai buvo būdas išreikšti savo poziciją - mes mylime šią šalį, mums svarbi mūsų tauta, mums svarbi mūsų kilmė! Valio Lietuvos laisvei!

Reikia pastebėti, kad keli eitynių dalyviai prisiminė vaikišką skanduotę “lipo žydas kopečiom”, prie jos pridėjo vokišką šūkį “juden raus”. Tai, žinoma, negatyvūs veiksmai ar net suplanuotos provokacijos. Ar tai nebuvo pykčio proveržis, kurio taip norėjo tų stendų kūrėjai?

Šios eitynės mūsų žiniasklaidos buvo nuspalvintos neigiamom reikšmėm. Eitynių dalyvaiai buvo vadinami neonaciais, fašistais. Didžioji dalis politikų neigiamai pasisakė apie šias eitynes. Dėl kelių žmonių pasisakymų buvo klijuojama etiketė visiems eitynių dalyviams, visuomenėje formuojama neigiama nuomonė. Šalyje kelias savaites vyko pastovios diskusijos šia tema.Pamenu, kaip mes ėjome, o žmonės mums plojo, prisijungė, dainavo su mumis kartu.

Lūžis

Vis dažniau pasigirsta kalbos, kad 2008 kovo 11 eitynės buvo lūžio taškas tautiniame judėjime. Kas galėjo tai sąlygoti?

1.2008m vasarą įkurtas Lietuvių Tautinis Centras (LTC). Skėtinio tipo organizacija, vienijanti kitas tautininkus. Į tautinę veiklą įsitraukia politiniai veikėjai, vis dažniau visuomenė išgirsta kitokią nuomonę.LTC tinklapis www.vienybeskeliu.lt.

2. Atsinaujina Lietuvių Tautinio Jaunimo Sąjunga (LTJS). Į organizaciją įsiliejus naujoms jėgoms nauji nariai sutelkiami tautinei veiklai. LTJS tinklapis www.tautosjaunimas.lt

3. Žiniasklaida, paviešinusi informaciją apie eitynes, atkreipė visuomenės dėmesį į patriotus. Vienišas tautininkas surado bendraminčių.

4. Pastovus paskutiniojo laisvojo žodžio bastiono - www.patriotai.lt darbas šviečiant visuomenę davė lauktų vaisių. Puslapis tampa vis populiaresnis, sulaukia vis daugiau skaitytojų.

2009m. kovo 11 eitynės

Šį kartą, siekiant išvengti neorganizuotumo klaidų, suvaldyti provokatorius, pakelti judėjimą į naują lygį eitynes ėmėsi organizuoti Lietuvių Tautinis Centras. 2009 metų vasario 25 dieną Vilniaus miesto savivaldybė išdavė leidimą LTC organizuojamoms eitynėms. Žiniasklaidoje pasipylė purvo lavina. LTC buvo kaltinami už ne savo organizuotas eitynes.
Jau kitą dieną, vasario 26, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisarijato
internetiniame puslapyje pasirodė prašymas atpažinti asmenis dalyvavusius 2008 metais vykusioje nesankcionuotoje Kovo 11 eisenoje. Galbūt tai tėra tik atsitiktinumas, o galbūt tai - noras susieti 2008 metų eitynes su eitynėmis, organizuojamomis Lietuvių Tautinio Centro? Bandoma įbauginti žmones dalyvauti LTC organizuojamose eitynėse, gazdinama sankcijomis.

Visgi LTC organizuotos eitynės įvyksta sklandžiai. Patriotai praeina išdidžiai pakėlę galvas. Eitynėse dalyvauja 700 patriotų, kurių didesnę dalį sudaro jaunimas. Eitynės susilaukia šiokios tokios priešpriešos, kuri atrodo tikrai juokingai - keli žmonės, laikantys anglų ir lietuvių kalba parašytus plakatus, gėjų vėliava. Patriotai triumfuoja, kosmopolitai - tyli.

2010m. kovo 11 eitynės

2010m. kovo 11 eitynės buvo sutiktos palyginti ramiai. Organizatoriai buvo tie patys - Lietuvių Tautinis Centras. Eitynių šūkis - Didžiuojuosi, jog esu lietuvis! Kvietimas į eitynes:

Kosmopolitinė žiniasklaida kiek aprimo, po pavizdingų 2009 metų eitynių. Tačiau neilgam. 2010m. eitynėse dalyvavo didžiulė masė žmonių - 1500. Eitynės atrodė ypač galingai. Skambėjo šūkiai: Lietuva, Lietuva - lietuviams, Didžiuokis ir apgink savo lietuvybę. Taip pat skambėjo daina “Ant kalno mūrai”. Žmonių buvo tiek daug, kad net atvykus į eitynių pabaigos tašką - Sporto rūmus, patriotų kolonos galas vis dar buvo Katedros aikštėje.

Eisenos mąstas buvo didžiulis. Ši eisena yra tikslinga. Ji sako - o mes didžiuojamės savo tautybe, mes norime, kad Lietuva būtų tautinė valstybė, kokia ji buvo atkurta kovo 11. Mes atmetame jūsų europos ir pasaulio piliečio modelius, mes esame lietuviai ir mūsų namai - Lietuva! Mūsų yra daug ir kasmet mūsų daugėja, jūs nebegalite mūsų ignoruoti. Jokia kita politinė jėga nesugeba padaryti tokio mąsto renginio. Mes, tautininkai, esame ateitis. Ateitis priklauso mums!

Kalbant apie 2010 kovo 11 eitynes tenka paminėti vieną eitynių akcentą, susilaukusį nemažai žiniasklaidos dėmesio - baltą raištį su raudona trišake ugnimi apskritime. Tai - Lietuvių Tautinio Jaunimo Sąjungos (LTJS) simbolis. Tautinis jaunimas šį simbolį savo internetiniame puslapyje aiškina taip:
„LTJS atributikoje figūruojantis trijų liepsnelių sukūrėlis simbolizuoja Didžiąją Lietuvą, Mažąją Lietuvą bei Žemaitiją. Istoriškai bei kultūriškai susijusią ir nedalomą mūsų tautos žemę. Trys liepsnelės - trys regionai - susijungia į amžinai besisukantį ir tobulą ugnies ratą, degantį kiekvieno lietuvio širdyje. Ugnis lietuviams buvo šventa, todėl tikimės, jog tokia simbolika suteiks mums stiprybės ir ištvermės mūsų kelyje. Skaičius trys - taip pat dažnai pasitaikantis šventas ir tobulas simbolis lietuvių mitologijoje, o amžinai besisukantis sūkurys - nenutrūkstamas ryšys tarp visų lietuvių, kada nors gyvenusių ir gyvensiančių šioje lietaus žemėje. Tai tradicijos, papročiai, tautosaka ir bendra lietuviška savimonė, kurią mes siekiame atgaivinti ir pažadinti.”

Trišakė liepsna buvo naudojama tarpukario Jaunalietuvių.

Tolerastas – asmuo, siekiantis, kad būtų toleruojamas jo gyvenimo būdas, jo įsitikinimai, jo vertybės, bet trypiantis kitų žmonių gyvenimo būdą, įsitikinimus ir vertybes, spjaunantis į kitus, o bandant dėl to priekaištauti, garsiai šaukiantis apie netoleranciją.

NEBAIGTA!

Rodyk draugams

Pertvarkymas

Kadangi startavo LTJS blogas http://gyvai.ltjs.lt/ ir ten yra toks dalykas, kaip LTJS narių blogai, tai nusprendžiau sutvarkyti saviškį prieš keldamas nuorodą į LTJS oficialų puslapį.

Daug laiko praėjo, keitėsi idėjos. Dabar jau ne visiškai pritariu tam, ką rašiau 2008 metais. Taip pat bus ištrinti nieko neverti įrašai. O kiti - per naujo perspausdinti. Ten yra įdomių nuomonių apie įvairias temas. Juos patobulinsiu ir perleisiu. Taip kad galite laukti atnaujintų straipsnių kas kelias dienas.

Rodyk draugams