BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Kovo 11 nacionalistų eitynės (2008-2010)

Kovo 11 dienos nacionalistų eitynės jau trečius metus tampa tema, susilaukianti daugybės diskusijų.
Ilgus metus būrys skinhead’ų žygiavo Vilniaus gatvėmis. Jie likdavo nepastebėti (ar ignoruojami). Lūžis įvyko 2008 metais, kuomet šios eitynės sulaukė didelio žiniasklaidos, politikų, visuomenės veikėjų dėmesio. 2008 metus galima laikyti ir lūžiu lietuvių tautiniame judėjime. Grįžkime į 2008 metus.

Priešistorė

2008 metais prieš pat kovo 11 nacionalistų eitynes(kurių nemažą dalį tuo metu sudarė skinhead’ų subkultūra) visoje Lietuvoje buvo iškabinti reklaminiai stendai, kurie teigė, kad yra tik viena rasė - žmonių rasė. Žmogus, baigęs 12 klasių, puikiai supranta, kad tai - visiška dezinformacija. Mokslininkai skelbia, kad egzistuoja trys rasės - europidų, mongolidų ir negridų. Iškyla klausimas - ko buvo siekiama tokiais stendais?

Kiek man tenka prisiminti, tai prieš tris metus rasizmo problemos Lietuvoje visiškai nebuvo. Lietuva nuo seno buvo tolerantiška valstybė. Žodis tolerancija tada dar neturėjo tokio aitraus tolerastijos* prieskonio. Gal kas ir pavadindavo sutiktą juodaodį negru, nes taip juos nuo seno vadindavo, tačiau tai mūsų krašte neturėjo neigiamo atspalvio. Tai koks gi buvo tikslas? Yra keli variantai:
1. Dezinformuoti visuomenę, paaštrinti šį klausimą.
2. Panaudoti ES lėšas
Tikslus pasiekti jiems pavyko. Panaudojus ES lėšas įsteigta daugybė žmogaus teisių institutų, tolerantiškų organizacijų, gaunamos milžiniškos paramos jų veiklai. Jos ir dabar sėkmingai veikia prieš įsivaizduojamus baubus. Taip pat pavyko ir sukiršinti visuomenę. Kiekvienas veiksmas turi atoveiksmį. Lietuviams niekada nepatko per prievartą brukamas kitoks gyvenimo būdas, pasaulėžiūra, tradicijos. Priešiška propaganda susilaukia pasipriešinimo. Lietuviai nuo seno priešinos okupantų propagandai (Knygnešiai, partizanai), priešinsis ir šiam melui. Gatvėse pasirodė stendai su prierašu “Rasizmui ir etninei diskriminacijai TAIP”, internete pasirodė paveikslėlis su užrašu “Viena rasė euro-idiotų rasė”.

Jeigu antrasis užrašas yra labiau pašiepiantis mums primetamas, Briuselio sukurtas, vertybes, tai pirmasis jau verčia susimąstyti. Kodėl žmogus galėjo pasisakyti už diskriminaciją ir rasizmą? Ypač kai iki tol jo nebuvo, arba jis buvo buitinio lygmens.

Stendu “Viena rasė - žmonių rasė” yra pasisakoma ne prieš rasizmą, kaip nesantaikos ar diskriminacijos kurstymą kitos rasės atstovams, o prieš pačią rasę, šios sąvokos teisę egzistuoti. Rasių nėra, mes spjauname į tavo, lietuvi, kilmę - štai ką, visų pirma, sako šis stendas. A.Maceina savo knygoje “Tautinis auklėjimas” (kuriame jis kritikavo ir rasizmą) dar įžangoje paminėjo rasės, kaip kilmės, svarbą tautos vysimuisi, greta žemės ir tautinės sąmonės. Lietuviui tautininkui iš po kojų atimtas lietuvio pamatas - kilmė. Tai, save gerbiančiam patriotui, galėjo sukelti nemenką įtūžį.

2008m. kovo 11 nacionalistų eitynės

2008m. kovo 11 dienos eitynėse dalyvavo ~200 jaunuolių, kurių nemažą dalį sudarė skinhead’ų subkultūros jaunimas. Nešini trispalvėm jie ėjo į koncertą. Jų tikslas visų pirma buvo Lietuvai svarbios datos paminėjimas. Garsiai ir galingai skambantys šūkiai Lietuva, Lietuva lietuviams, patriotinės dainos, skambėjusios tautinio atgimimo laikais - Ant kalno mūrai, Augo kieme klevelis. Tai buvo būdas išreikšti savo poziciją - mes mylime šią šalį, mums svarbi mūsų tauta, mums svarbi mūsų kilmė! Valio Lietuvos laisvei!

Reikia pastebėti, kad keli eitynių dalyviai prisiminė vaikišką skanduotę “lipo žydas kopečiom”, prie jos pridėjo vokišką šūkį “juden raus”. Tai, žinoma, negatyvūs veiksmai ar net suplanuotos provokacijos. Ar tai nebuvo pykčio proveržis, kurio taip norėjo tų stendų kūrėjai?

Šios eitynės mūsų žiniasklaidos buvo nuspalvintos neigiamom reikšmėm. Eitynių dalyvaiai buvo vadinami neonaciais, fašistais. Didžioji dalis politikų neigiamai pasisakė apie šias eitynes. Dėl kelių žmonių pasisakymų buvo klijuojama etiketė visiems eitynių dalyviams, visuomenėje formuojama neigiama nuomonė. Šalyje kelias savaites vyko pastovios diskusijos šia tema.Pamenu, kaip mes ėjome, o žmonės mums plojo, prisijungė, dainavo su mumis kartu.

Lūžis

Vis dažniau pasigirsta kalbos, kad 2008 kovo 11 eitynės buvo lūžio taškas tautiniame judėjime. Kas galėjo tai sąlygoti?

1.2008m vasarą įkurtas Lietuvių Tautinis Centras (LTC). Skėtinio tipo organizacija, vienijanti kitas tautininkus. Į tautinę veiklą įsitraukia politiniai veikėjai, vis dažniau visuomenė išgirsta kitokią nuomonę.LTC tinklapis www.vienybeskeliu.lt.

2. Atsinaujina Lietuvių Tautinio Jaunimo Sąjunga (LTJS). Į organizaciją įsiliejus naujoms jėgoms nauji nariai sutelkiami tautinei veiklai. LTJS tinklapis www.tautosjaunimas.lt

3. Žiniasklaida, paviešinusi informaciją apie eitynes, atkreipė visuomenės dėmesį į patriotus. Vienišas tautininkas surado bendraminčių.

4. Pastovus paskutiniojo laisvojo žodžio bastiono - www.patriotai.lt darbas šviečiant visuomenę davė lauktų vaisių. Puslapis tampa vis populiaresnis, sulaukia vis daugiau skaitytojų.

2009m. kovo 11 eitynės

Šį kartą, siekiant išvengti neorganizuotumo klaidų, suvaldyti provokatorius, pakelti judėjimą į naują lygį eitynes ėmėsi organizuoti Lietuvių Tautinis Centras. 2009 metų vasario 25 dieną Vilniaus miesto savivaldybė išdavė leidimą LTC organizuojamoms eitynėms. Žiniasklaidoje pasipylė purvo lavina. LTC buvo kaltinami už ne savo organizuotas eitynes.
Jau kitą dieną, vasario 26, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisarijato
internetiniame puslapyje pasirodė prašymas atpažinti asmenis dalyvavusius 2008 metais vykusioje nesankcionuotoje Kovo 11 eisenoje. Galbūt tai tėra tik atsitiktinumas, o galbūt tai - noras susieti 2008 metų eitynes su eitynėmis, organizuojamomis Lietuvių Tautinio Centro? Bandoma įbauginti žmones dalyvauti LTC organizuojamose eitynėse, gazdinama sankcijomis.

Visgi LTC organizuotos eitynės įvyksta sklandžiai. Patriotai praeina išdidžiai pakėlę galvas. Eitynėse dalyvauja 700 patriotų, kurių didesnę dalį sudaro jaunimas. Eitynės susilaukia šiokios tokios priešpriešos, kuri atrodo tikrai juokingai - keli žmonės, laikantys anglų ir lietuvių kalba parašytus plakatus, gėjų vėliava. Patriotai triumfuoja, kosmopolitai - tyli.

2010m. kovo 11 eitynės

2010m. kovo 11 eitynės buvo sutiktos palyginti ramiai. Organizatoriai buvo tie patys - Lietuvių Tautinis Centras. Eitynių šūkis - Didžiuojuosi, jog esu lietuvis! Kvietimas į eitynes:

Kosmopolitinė žiniasklaida kiek aprimo, po pavizdingų 2009 metų eitynių. Tačiau neilgam. 2010m. eitynėse dalyvavo didžiulė masė žmonių - 1500. Eitynės atrodė ypač galingai. Skambėjo šūkiai: Lietuva, Lietuva - lietuviams, Didžiuokis ir apgink savo lietuvybę. Taip pat skambėjo daina “Ant kalno mūrai”. Žmonių buvo tiek daug, kad net atvykus į eitynių pabaigos tašką - Sporto rūmus, patriotų kolonos galas vis dar buvo Katedros aikštėje.

Eisenos mąstas buvo didžiulis. Ši eisena yra tikslinga. Ji sako - o mes didžiuojamės savo tautybe, mes norime, kad Lietuva būtų tautinė valstybė, kokia ji buvo atkurta kovo 11. Mes atmetame jūsų europos ir pasaulio piliečio modelius, mes esame lietuviai ir mūsų namai - Lietuva! Mūsų yra daug ir kasmet mūsų daugėja, jūs nebegalite mūsų ignoruoti. Jokia kita politinė jėga nesugeba padaryti tokio mąsto renginio. Mes, tautininkai, esame ateitis. Ateitis priklauso mums!

Kalbant apie 2010 kovo 11 eitynes tenka paminėti vieną eitynių akcentą, susilaukusį nemažai žiniasklaidos dėmesio - baltą raištį su raudona trišake ugnimi apskritime. Tai - Lietuvių Tautinio Jaunimo Sąjungos (LTJS) simbolis. Tautinis jaunimas šį simbolį savo internetiniame puslapyje aiškina taip:
„LTJS atributikoje figūruojantis trijų liepsnelių sukūrėlis simbolizuoja Didžiąją Lietuvą, Mažąją Lietuvą bei Žemaitiją. Istoriškai bei kultūriškai susijusią ir nedalomą mūsų tautos žemę. Trys liepsnelės - trys regionai - susijungia į amžinai besisukantį ir tobulą ugnies ratą, degantį kiekvieno lietuvio širdyje. Ugnis lietuviams buvo šventa, todėl tikimės, jog tokia simbolika suteiks mums stiprybės ir ištvermės mūsų kelyje. Skaičius trys - taip pat dažnai pasitaikantis šventas ir tobulas simbolis lietuvių mitologijoje, o amžinai besisukantis sūkurys - nenutrūkstamas ryšys tarp visų lietuvių, kada nors gyvenusių ir gyvensiančių šioje lietaus žemėje. Tai tradicijos, papročiai, tautosaka ir bendra lietuviška savimonė, kurią mes siekiame atgaivinti ir pažadinti.”

Trišakė liepsna buvo naudojama tarpukario Jaunalietuvių.

Tolerastas – asmuo, siekiantis, kad būtų toleruojamas jo gyvenimo būdas, jo įsitikinimai, jo vertybės, bet trypiantis kitų žmonių gyvenimo būdą, įsitikinimus ir vertybes, spjaunantis į kitus, o bandant dėl to priekaištauti, garsiai šaukiantis apie netoleranciją.

NEBAIGTA!

Patiko (5)

Rodyk draugams

komentarai (120) to “Kovo 11 nacionalistų eitynės (2008-2010)”

 1.   :P
  Balandis 10th, 2010 | 13:57

  “visoje Lietuvoje buvo iškabinti reklaminiai stendai, kurie teigė, kad yra tik viena rasė - žmonių rasė. Žmogus, baigęs 12 klasių, puikiai supranta, kad tai - visiška dezinformacija. Mokslininkai skelbia, kad egzistuoja trys rasės - europidų, mongolidų ir negridų.”
  Zmogui baigusiam 12 klasiu nemaza dalis realiu moksliniu tiesu atrodys kaip visiska dezinformacija (pvz. neeuklidine geometrija (trumpai tariant trikampio kampu suma nelygi 180), kompleksiniai skaiciai (sakni is neigiamu skaiciu galima traukti) ar kvarterionai (ir ta galima daryti trim skirtingais budais)). Mokykloje vaikams suteikiamas TIK bendras issilavinimas, kuris tera labai GRUBUS suvokiamos realybes apibendrinimas.
  Jei realiai dometumeisis mokslu, siuo atveju biologija, zinotum viena idomu dalyka - siuolaikiniai biologai nesutaria del rusiu klasifikacijos (pakankamai nemazai mokslo populiarinimo straipsniu sia tema skelbia Scientific American), o ka jau sneketi apie tai kaip klasifikuoti gilesnius lygius. Trumpiau tariant gretimi siam klausimui mokslai (pvz. genetika) nuo Linejaus laiku (XVIII a. vidurys), t.y. tavo skelbiamos mokslines tiesos paskelbimo laiku, pazenge toli.
  Galiu vesti analogija ir su fizika. Mokykloje sakoma, kad medziaga buna triju busenu - dujos, skystis, kietas kunas (nors girdejau, kad dabar mokykloje ir apie plazma pasakoja). Kai tuo tarpu siuolaikinis mokslas zino, kad realiai faziu yra virs 500, ir kad teoriskai imanoma ir begalybe (jei idomu apie tai yra angliskoje wikipedijoje, jei dar idomiau tai siulau pavartyti statistines mechanikos vadovelius). Panasiai teoriskai ir rasiu galetu buti begalybe, mat tiesiog nera aiskus kriterijus pagal kuri galima butu objektyviai atskirti rases (pvz. Maiklas Dzeksonas europidas ar negridas? is odos spalvos juk neatspesi). Galima butu teigti, kad jei nera kriterijaus, nera ir galimybes skirstyti, tad rasiu nera (arba ju daugiausia gali buti viena).

  “Kiek man tenka prisiminti, tai prieš tris metus rasizmo problemos Lietuvoje visiškai nebuvo.”
  Tai kad apie problema nera snekama nereiskia, kad jos nera. Kita priezastis gali buti ta, kad pries tris metus ne tiek daug zmoniu su kita odos spalva vaiksciojo musu gatvemis.
  Kitaip sakant, koreliacija neparodo priezastinio rysio.

  “nes taip juos nuo seno vadindavo”
  Tai, kad kazkas buvo daroma nuo seno nereiskia, kad buvo daroma teisingai. Pvz. moteris nuo seno negalejo tiesiogiai dalyvauti politikoje, bet ar tai reiskia, kad jos neturi tureti tam teises dabar? Primenu, kad tai pavyzdys, o ne klausimas. Galiu ir kita pavyzdi sugalvot, jei ir pries moteris esi nusiteikes - zmogus nuo seno nenaudojo kompiuterio, tad ir neturetu to daryti dabar. Kadangi tau tokia “logika” atrodo priimtina, tai nedrisk naudotis kompiuteriu, nes tai NAUJAS daiktas ir nera nuo SENO naudojamas ;]

  “Jos ir dabar sėkmingai veikia prieš įsivaizduojamus baubus.” (jos = tolerantiskos organizacijos)
  2010 metu jusu eisena Vilniuje ir teismo sprendimas, kuriuo LTC pripazinta radikalia organizacija, rodo visai ka kita.

  “Skambėjo šūkiai: , Lietuva - lietuviams”
  Nu va ir dar piktinates, kad naciais vadinami paskui bunat. Na taip su NASDAP’u rysiu neturit (arba jie nera irodyti), bet bendru ideju nemazai.

  “patriotų kolonos galas vis dar buvo Katedros aikštėje.”
  Em, gal jau geriau nesikesinkit i patriotu titula - toli jums iki jo. Mat patriotas myli visus savo salies zmones ir stengiasi, kad jiems visiems butu geriau gyventi, o radikalai (mintyje turiu teismo sprendima, kad zmogaus teisiu gyneju organizacijos galejo linksniuoti LTC kaip radikalia organizacija, bet mintis pritaikoma ir kito pokrypio radikalams) myli tik save ir savo radikalias vertybes, bei yra visada pasiruose ismalti marmuzes visiems kas su jais nesutinka (sneku apie panele pavarde, rodos, Iljinych).

  “Tolerastas – asmuo, siekiantis, kad būtų toleruojamas jo gyvenimo būdas, jo įsitikinimai, jo vertybės, bet trypiantis kitų žmonių gyvenimo būdą, įsitikinimus ir vertybes, spjaunantis į kitus, o bandant dėl to priekaištauti, garsiai šaukiantis apie netoleranciją.”
  Jei ne paskutine salyga, tai apibrezimas puikiai tinka ir tau TRA, mat sieki savo gyvenimo budo/isitikinimu/vertybiu paplitimu trypdamas ir niekindamas kitu zmoniu (su kita odos, paso arba ideologijos spalva ar bespalvius isvis) gyvenimo buda/isitikinimus/vertybes.

  Eilini karta apgailestauju isvydes tiek daug nusisnekejimu ir neisvydes argumentu, kurie galetu apeliuoti ne vien tau pritariantiems radikalams. Kaip jau esu sakes, man koktus radikalus tolerastizmas (pvz. vis bandoma igrusti kvotu sistema), bet mane dar labiau vimdo zemo lygio kritika, kuri pretenduoja i “moksliskumus” (apeliuodamas i 300 metu senumo darbus! tas siaip nebutu blogai jei ne paskutiniu amziu pazanga gretimose moksluose), bet prasauna net zemiau mokyklos lygio (metodikos prasme).

 2.   TRA
  Balandis 11th, 2010 | 02:26

  Prašau nekomentuoti, nesinori trinti komentarų. Tai - nebaigta. Tai bus editinama. Ir daug.

 3.   TRA
  Balandis 11th, 2010 | 03:27

  Na kita vertus kelios tavo pastabos iš tiesų naudingos.

 4.   :P
  Balandis 11th, 2010 | 20:46

  A, nemaciau prieraso, kad nebaigta, veikiausiai tiesiog prasokau. Siaip, jei perskatei, tai gali laisvai trinti - teksta rasiau tau, tad man nera skirtumo ar dar kas nors ji skaitys.
  Beje, man rodos wordpressas (rodos sita turinio valdymo sistema naudoja blogas.lt) turi funkcija issaugoti straipsni, bet jo nepublikuot (ta prasme, kad be autoriaus jo niekas nematytu). Nors gal blogas.lt ja isjunges, ar mane atmintis klaidina.

 5.   TRA
  Balandis 14th, 2010 | 13:28

  Neišjungtas. Visgi blogas.lt neturi (arba aš nežinau kaip tai padaryt) sistemos, kuri jau publikuotą straipsnį perkeltų į juodraščius. Nebent ištrinant.

 6.   :P
  Balandis 21st, 2010 | 11:50

  Dar pasidalinsiu viena mintimi

  >> http://www.patriotai.lt darbas šviečiant visuomenę
  Tarp svietimo ir propogandos yra vienas esminis skirtumas. Pirmasis perduoda idejas (placios idejos, ju ivairove), o antrasis tuo tarpu kisa tik “teisingas” “tiesas” (specialiai atrinktos siauros idejos, esamos kritikos toms idejoms nepaisymas, realybes neigimas vardan idejos teisingumo ir pan.). Tad vadinkim dalykus savais vardais - konkreciai patriotai.lt (stebejau pora diskusiju ten) megsta pacenzuruoti “netinkamus” komentarus (idejiskai nesuderinamus).

 7.   Grippen
  Balandis 24th, 2010 | 15:16

  Saunus straipsnis TRA!
  O :P: pasivadines komentatorius turbut i tolerastines propagandos kursus vaiksciojo girtas, nes argumentai labai jau silpni. Keli klausimai jam:
  Ka bendro neeuklidine geometrija turi su rasemis? Negi tikrai nesugebesi atskirti negro nuo japono ar europiecio? Ir jei, tavo nuomone, rases neegzistuoja - kaip tada galetu egzistuoti rasizmas? Ar manai, kad visi kovojantys pries rasine diskriminacija yra idiotai?
  Gal galetum nurodyti bent jau data teismo sprendimo, kuriuo LTC buvo pripazinta “radikalia organizacija”? Gal teks prisipazinti kad ta teismo sprendima susapnavai?
  Apie Lietuva - lietuviams istakas ir prasme buvo puikus Mariaus Kundroto straipsnis patriotai.lt ir balsas.lt - pasiskaityk, maziau nusisnekesi.
  Apie patriotizma ir snukiu malima isvis prikliedeta - patriotai, tai zmones, savo sali mylintys labiau uz kitas. Nei daugiau nei maziau. Tai visiskai nereiskia, kad jie negali buti boksininkais ir ringe dauzyti snukius kitiems boksininkams.
  Patriotai.lt, mano ziniomis trina tik neetiskus ir ne i tema parasytus komentarus. Ir tikrai nepalyginamai maziau uz tolerastinio meslo rupora delfi.lt
  Linkiu atverti akis ir nebesislepti nuo realybes.

 8.   :P
  Balandis 27th, 2010 | 09:18

  >> Ka bendro neeuklidine geometrija turi su rasemis?
  Ta, kad TRA apeliuoja i mokyklini lygi, bet pucia is to moksla. As analogijomis pademonstruoju, kad siuolaikinis mokslas ir mokyklos lygis yra atskirti milziniska praraja (nors didesne dalis mano pavyzdziu aiskinama jau pirmame kurse univere).
  Tad tai, kad mokykloje aiskino, kad yra trys rases (nors pavartes savo dar turimus mokyklos vadovelius ir pratybu sasiuvinius randu sesias rases (dar kaip rases ivardijamos pagrindiniu triju maisymosi rezultatai)), dar nieko nereiskia, o paziurejes “arciau mokslo” (pop-mokslo) esancia literatura matau, kad biologai nesugeba susitarti del aukstesniu lygiu klasifikacijos, tad neimanoma ir zemesnio lygio klasifikacija.
  Idomu pastebeti, kad pavartes siuolaikines enciklopedijas randu informacija apie penkias pagrindines rases ir atitinkamai dar desimt (antros grandies) tarpiniu. O jei skaiciuosim ir trecios grandies (t.y. antros grandies tarpusavio dauginimosi palikuonis), o jei dar tarpgrandinio dauginimosi rezultatus? Ir t.t. i gyli iki begalybes. Ribas aisku galima bus nubrezti visada (kaip ir tiketi i Dieva (ne)paisant irodymu (ne)buvimo del (ne)egzistavimo), bet mokslo ir proto tame nulis.
  Dar, beje, yra mokslininku teigianciu, kad pagrindiniu rasiu yra 10 (ir 45 antros grandies). Tas tik dar labiau iliustruoja mano teigini, kad rases yra subjektyvaus pasirinkimo dalykas. Ribu rasiu skaleje galima pribraizyti kiek tik nori, bet velgi mokslo ir proto tame nebus, o tik buitinis realybes supaprastinimas.
  Japonas, beje, ne rase.

  >> Ir jei, tavo nuomone, rases neegzistuoja - kaip tada galetu egzistuoti rasizmas?
  Atsakysiu sudetingai (tikiuosi ne per daug). Net jei mano nuomone Dievas neegzistuoja, tai dar nereiskia, kad religija neegzistuoja. Tai tik reiskia, kad jei mano nuomone Dievas neegzistuoja, tai mano nuomone religija neturi pagrindo egzistencijai.

  >> Gal galetum nurodyti bent jau data teismo sprendimo, kuriuo LTC buvo pripazinta “radikalia organizacija”? Gal teks prisipazinti kad ta teismo sprendima susapnavai?
  http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/teismas-zmogaus-teisiu-gynejai-galejo-tautininkus-pavadinti-radikalais.d?id=29316593
  TRA, pameni snekejau apie realybes neigima “is idejos”? Vat tau ir pavyzdys.

  >> Apie Lietuva - lietuviams istakas ir prasme buvo puikus Mariaus Kundroto straipsnis patriotai.lt ir balsas.lt - pasiskaityk, maziau nusisnekesi.
  O gal susapnavai? Aciu, bet propogandiniu veikalu skaityti neturiu noro. Propoganda akiracio nepraplecia, o tik kesinasi susiaurinti tuo sukeldama dar didesne alergija.

  >> patriotai, tai zmones, savo sali mylintys labiau uz kitas
  Nu dabar telieka atskirti savo asmenines ambicijas nuo salies poreikiu.
  O vat del “labiau uz kitas”, nusipelnai palyginimo su zymiu nacistiniu sukiu. Siulau pasivartyti enciklopedijas vardan geresnio supratimo.

  >> Patriotai.lt, mano ziniomis trina tik neetiskus ir ne i tema parasytus komentarus.
  Neetiskus ;] Na nuomoniu ir ideologijos nesuderinamuma galima butu vadinti neetiskumu.

  >> Linkiu atverti akis ir nebesislepti nuo realybes.
  Kai pradesi sneketi realiais argumentais, tada ir pasnekesim.

 9.   Grippen
  Balandis 27th, 2010 | 14:01

  :P: - tavo atsakymas - pigi demagogija. I paprasta ir konkretu klausima, “ar sugebesi atskirti negro nuo japono ar europiecio?” tarsi Brezhnevas prirasei keliolika eiluciu bla bla bla, o uzbaigei dar didesniu marazmu, gebejima pastebeti realius, organinius skirtumus tarp skirtingu rasiu zmoniu prilygindamas religijai.
  Rasai: “propogandiniu veikalu skaityti neturiu noro” - tai rodo, kad tarsi sraige is savo kiauto, tu bijai islisti is savo pasigailetino tolerastinio pasaulelio ir suzinoti kazka naujo apie mus supanti nuostabu ivairu pasauli.
  Netgi neatsargiai savo pacituotame delfi straipsnelyje turbut radai nepazistamu raidziu, ar zodziu, nes nesugebejai suvokti vieno paprasto sakinio: “Vilniaus miesto 3-iasis apylinkės teismas pripažino, kad žmogaus teisių gynėjai, negavę leidimo pernai Kovo 11-ąją rengti eitynių Vilniuje, nors radikalų eitynės leistos, išreiškė tik savo nuomonę.”
  Teismas netgi nesprende, ar LTC yra radikali orgaizacija, ar ne. Jis viso labo apsiribojo labai abejotina isvada, neva tai ŽTSI viesi pareiskimai - viso labo niekuo nepagristos nuomones. Kitaip tariant - bezdalai i vandeni. Labai keista ir juokinga, kad ŽTSI siuo sprendimu pats nepasipiktino. Gal jiems Sorosas pinigu nebeduoda baudai susimoketi, del itin silpnu veiklos rezultatu.
  Atsizvelgiant i visus isvardintus argumentus, ir tamstos moksliniu terminu pomegi, tamstai belieka diagnozuoti veritofobija - tiesos baime.

 10.   TRA
  Balandis 28th, 2010 | 04:49

  STRAIPSNIS NĖRA PABAIGTAS, gi rašiau.
  Šiuo metu turiu labai daug darbo, todėl vis dar negalėjau jo pabaigti.
  Dėl to - atsiprašau.

  Būkite kantrūs ir palaukite pabaigto varianto.

 11.   :P
  Balandis 28th, 2010 | 11:13

  TRA, lazdavoju ne tave, o tavo kolega ;] O tas silpnaprotybes cirkas tesiasi.

  >> ar sugebesi atskirti negro nuo japono ar europiecio?
  I sita klausima atsakiau dar pirmam poste paminedamas Maikla Dzeksona. Antrame komentare pakomentavau skirtumus is mokslines puses.
  Ne jau nesugebi suprasti kai atsakoma i tavo klausima netiesiogiai? Juk neesam kazkokie silpnaprociai, kad be taip arba ne nieko nesuprastume.

  >> tarsi Brezhnevas
  Prabilo Hitleris. Paminejom dvi gan gerai zinomas pavardes ir kas dabar? Ka bendro turi komunizmas ir tolerastija? Tema jau nagrineta, kazkada TRA padare labai “netiketa” isvada - nors ideologijos yra skirtingos ir nesuderinamos (kitaip tariant tarpusavyje nenuoseklios), bet jos yra vienas ir tas pats, taip vadinimas, nenacionalizmas!

  >> organinius skirtumus tarp skirtingu rasiu zmoniu prilygindamas religijai
  O tu Alacho nuo Dievo neatskirtum? Juk skirtumai akivaizdus. *Putos is nasru*
  Organiniai skirtumai yra, bet velgi kaip jau minejau mokslininkai nesutaria kaip reikia klasifikuoti rusis ir porusius (vartom vos ne kas antra Scientific American per paskutinius 2-3 metus), o ka jau sneketi apie rases (minejau kad enciklopedijose, pvz. toj pacioj wikipedijoje, aiskinama, kad tebevyskta diskusija kaip skirstyti (ir ar verta) zmones i rases - vieni randa 3, kiti 5, kiti 10 pagrindiniu rasiu). Taigi mokslininkai nezino kaip skirstyti i rases (ne tik zmones), bet kazkoks skustagalvis pacukas, ypatingo mokslo (ne svietimo!) neragaves, puola aiskinti kaip reiktu skirstyti i rases. Idomu kuom as tureciau tiketi - tamstos ideologija (=religija) ar mokslu (mokslininku argumentais)? Tikiuosi ne per sudetingai?

  >> Rasai: “propogandiniu veikalu skaityti neturiu noro” - tai rodo, kad tarsi sraige is savo kiauto, tu bijai islisti is savo pasigailetino tolerastinio pasaulelio ir suzinoti kazka naujo apie mus supanti nuostabu ivairu pasauli.
  Nemanai, kad situacija labai panasi i ta kuri tamstos kolegos megsta mineti - kai gejai mokslininkai nustato, kad dauguma istoriniu asmenybiu ar literaturiniu veikeju (pvz. Robinas Hudas, Serlokas Holmsas) buvo gejai? Tas pats ir cia - zmogus suintersuotas atrasti “tiesa”, ja ir atranda. Tad apsiribokim darbais kurie turi realia verte ne tik tam tikros ideologijos vergams.
  O ir siaip pastebek, kad kolkas cituoji tik “klasikus” ir save pati (as tuo tarpu remiuosi (pop)mokslo darbais ir enciklopedijom), tad ne3.14sk man proto su sraigem.

  >> Netgi neatsargiai savo pacituotame delfi straipsnelyje turbut radai nepazistamu raidziu, ar zodziu, nes nesugebejai suvokti vieno paprasto sakinio: “Vilniaus miesto 3-iasis apylinkės teismas pripažino, kad žmogaus teisių gynėjai, negavę leidimo pernai Kovo 11-ąją rengti eitynių Vilniuje, nors radikalų eitynės leistos, išreiškė tik savo nuomonę.”
  Bla bla bla, uz nuomone jie nebuvo nubausti, tad reiskia ju nuomone teisinga.

  >> Atsizvelgiant i visus isvardintus argumentus, ir tamstos moksliniu terminu pomegi, tamstai belieka diagnozuoti veritofobija - tiesos baime.
  Tu gal komentuok esminius dalykus? Nu, o tamstai galiu diagnozuoti susireiksminima - tu ir tik tu (na ir su tavim sutinkantys) zino visa tiesa, o visi kiti yra silpnaprociai idiotai bijantys tiesos. Pateik MOKSLINIUS argumentus, genijau, tada pasnekesim.

  Per ta laika man sove i galva dar viena analogija (uztenka esminio sutapimo, nereikia idealaus suderinamumo). Koduojant skaitmenini vaizda yra naudojama nuo 3 iki 5 komponenciu (priklausomai nuo poreikio: RGB, RGBA, CMYK, CMYKA). Tegu tos pagrindines komponentes yra rases - juk raudona (RGB {1 0 0}) nuo zalios atskirsi (RGB {0 1 0}) pagal objektyviai regimus skirtumus. Tai vat o kokiai pagrindinei spalvai (raudona, zalia ar melyna) priskirtum RGB {0.5 0.5 0}? Issukti galima butu paprastai - ivesti papildomas “tarpines” spalvas, bet kokiai spalvai (pagrindinei ar tarpinei) tada priskirti RGB {0.25 0.25 0} ir RGB {0.75 0.75 0}? Taip galim testi be galo be krasto, kol skaitmeninio kodavimo netikslumai isivaziuotu (dazniausiai 1/256). Issigelbet is beveik amzino rato esmes imanoma tik su siek tiek sugadintu regejimu (=ideologija, religija).
  Tad skirtumai yra matomi, kai lygini du konkrecius paprastus atvejus, bet siuo metu (zvelgiant i platesni mokslini konkteksta, o ne tik mano pateikta analogija) objektyvus skirstymas bendru atveju yra neimanomas. O zvelgiant vien i mano pateikta analogija (ne tik sia bet ir kitas), nors yra ir mokslininku minciu, galima butu teigti, kad bendru atveju skirstymas i konkrecias rases neturi prasmes.

  !! Dabar atsakysiu PAPRASCIAU (jei nesugebi suprast ka parasiau auksciau, tai skaityk tik sia pastraipa, mat vel kils negebejimu mastyti uz ideologijos ribu pagristu abejoniu). As ir japona nuo kito japono atskirciau, kaip ir negra nuo negro, bei europieti nuo europiecio, bet kazkodel pavieniai zmones nera isskiriami i rases. Taip pat atskirciau stereotipini sveda/norvega/dana, nuo stereotipinio italo/ispano/graiko, bet tautu atstovai taip pat nera isskiriami i rases. Lytys taip pat skiriasi biologiskai pagal matomus pozymius (nors musu laikais negali buti tikras), bet jos irgi nera isskiriamos i rases. Skirtingo amziaus atstovai taip pat skiriasi pagal isvaizda. Man testi? Tad apeliacija i galejima atskirti, grindziant rasiu klasifikacijos ivedima, yra bendru atveju totalus buliaus meslas.
  SUDETIGNAS kai kuriu esminiu smulkmenu (is pastraipos auksciau) paaiskinimas: Siulau pastebeti, kad apie atskyrus konkrecius atvejus nesneku. Mokslinis apibrezimas, kaip zinia, yra bendro atvejo apibrezimas. Kitokie apibrezimai yra ideologinis pseudomokslinis neissilavinimo grysta buliaus meslas.

 12.   Grippen
  Balandis 29th, 2010 | 22:48

  Pralinksminai. Rimtu veidu aiskindamas neva tai Scientific American ar juo labiau wikipedija - moksliniai saltiniai :D Akivaizdziai pradedi nervuotis :)
  Dzeksonas, jei nezinai tos istorijos - veido oda persisodines negras. O tai kad be grynu rasiu buna ir misrunu - visiskai nepaneigia rasiu egzistavimo. Lygiai kaip kiemo veisles sunys nepaneigia vokieciu aviganiu ar sengernaru egzistavimo.

 13.   Grippen
  Balandis 30th, 2010 | 10:50

  Dar :P
  Vakar buvo svarbesniu reikalu negu ieskoti tau straipsniu, bet va siandien turiu laisva minute. Pasiskaityk: http://www.independent.co.uk/news/science/fury-at-dna-pioneers-theory-africans-are-less-intelligent-than-westerners-394898.html
  Nobelio premijos laureatas, vienas is DNR atradeju ne tik pripazista, kad rases egzistuoja, bet netgi teigia kad negrai yra gerokai zemesnio intelekto uz baltuosius. Tai Nobelio premijos laureatas, ne koks sundaktaris alia Nida Vasiliauskaite, jei tau tokie svarbus moksliniai autoritetai.
  Tik dar noreciau pastebeti, kad mokslas nera viena vienintele tiesa skelbianti religija. Ir mokslininkai nera kazkokie sventieji, ar tobuli - jie daznai vykdo vyraujancios ideologijos politinius uzsakymus. Naciu Vokietijoje buvo sekmingai ginamos disertacijos apie tai kokia pragaistinga zala Vokietijai daro zydai. Dabar tolerastu pseudomokslinkai raso mokyklinio lygio rasinelius apie 5 lytis ir panasias nesamones.
  Butent todel reikia moketi kritiskai mastyti, o ne aklai remtis per televizija brukamais autoritetais, ar pseudoautoritetais.
  Butent kritisko mastymo, gyvenimiskos patirties ir izvalgumo tolerastai gali pasimokyti is patriotu. O praplete savo akirati - ziurek ir patys isijungs i saunias patriotu gretas.
  Atmerk akis - eik su mumis!

 14.   :P
  Balandis 30th, 2010 | 12:13

  >> Rimtu veidu aiskindamas neva tai Scientific American ar juo labiau wikipedija - moksliniai saltiniai
  Em, kurioje vietoje ta sakiau? Taip, juos ivardijau kaip pavyzdzius, pavyzdzius populiarios pakankamai lengvai prienamos literaturos. Jei tamsta cituotu realius mokslo darbus, tada as atrodyciau prastai su tokia literatura, bet dabar…

  >> tau tokie svarbus moksliniai autoritetai.
  Jei nepastebejai as klasiku ar konkreciu autoritetu necituoju. Tiesiog nurodau prieinama literatura, kurioje galima rasti mokslines diskusijas (daugiau nei vieno autoriaus) tam tikrais klausimais arba bent jau tu diskusiju aptarima. Is to galima laisvai susidaryti pakankamai objektyvu reikalo vaizda.

  >> jie daznai vykdo vyraujancios ideologijos politinius uzsakymus
  Butent todel reikia kreipti demesi i pateikiamus faktus ir argumentus, o ne daromas isvadas.

  >> Butent kritisko mastymo, gyvenimiskos patirties ir izvalgumo tolerastai gali pasimokyti is patriotu.
  Vargu ar galima ismokti ko nors is tu kas seka paskui kazka (zmogu ar ideja). O ir siaip patriotizmas daug platesne savoka nei tolerastija ar homofobija.

  >> Atmerk akis - eik su mumis!
  Ne, aciu. Megstu klaidziot savarankiskai.

 15.   Grippen
  Gegužė 1st, 2010 | 16:05

  :P - atleisk, kad neidejau tiesiogines nuorodos i mokslini straipsni recenzuojamame zurnale. Stai vienas pavyzdziu: http://www.jstor.org/pss/2729026
  Minimos tiek rases, tiek intelekto skirtumai tarp skirtingu rasiu.

 16.   :P
  Gegužė 4th, 2010 | 07:36

  Vienas straipsnis terodo, kad yra viena tokia nuomone. Pvz. http://spq.sagepub.com/cgi/content/abstract/0190272510361602v1 ;]
  Esme jau sakiau - nesvarbu kokia isvada (ja suformuluot galima labai kreivai), svarbu kokie faktai yra nustatomi. Ekonomistu ir sociologu darbai daznai kencia nuo to, kad jie nesuvokia priezasties ir pasekmes savoku ir to, kad koreliacija nera priezastinis rysys, o dar ir to, kad vidurkiai daznai neatspindi realios situacijos ir todel neparodo viso vaizdo.
  Kitas dalykas yra tas, kad tavo minetas straipsnis atpasakoja viena knyga. Nauju faktu ar atradimu pateikiama nera. O cia ir dar viena ekonomistu beda - “cargo cult”.

 17.   zzz grippenui
  Gegužė 6th, 2010 | 02:16

  net jei ir butu statistishkai juodaodzhiu zhemesnis intelektas, tyrimai parode, kad vidutinis aukshchiausias yra pas azijiechius, kai tuo tarpu baltieji atsidure kahzkur per vidury.tiap kad pranashiausia rase anot taves butu geltonodzhiai chiurkos? antra, intelektas nera matas parodantis zhmogaus protinguma.

 18.   zzz to tra
  Gegužė 6th, 2010 | 02:20

  siulychiau deti pilnus ir uzhbaigtus straipsnius ,o ne taisyti juos on the fly ;]

  o del rasizmo problemos ankschiau tai tu gal juokauji? kaip tai nebuvo? uzhtenka prisiminti klaipediechiu zina ketvirtas reichas :D ir panashius shposus

 19.   Pikc
  Gegužė 24th, 2010 | 18:53

  Nenoriu per daug lįsti į ginčus dėl rasizmo (kaip rasių egzistavimą pripažįstančio požiūrio) - ginčytis galima be galo. Tiek to, užsimerkiam į akivaizdžius iš Afrikos, Europos ar Azijos kilusių žmonių skirtumus, nesiginčijam dėl rasių skaičiaus (tuo labiau, kad tikrai yra gyvas velnias tarpinių variantų), galų gale - grynai argumento dėlei - sutinkam netgi su radikaliu požiūriu, kad skirstymas į rases apskritai yra ginčytinas. Čia sustojo :P: pasivadinęs gerb. oponentas, sustokime ir mes. Taigi, ginčytinas. Bet tie plakatai to nesako - atvirkščiai, jie rasių nebuvimą teigia kaip neginčytiną tiesą. Toks deklaratyvus vienos nuomonės brukimas man toli gražu neatrodo sveikintinas dalykas, todėl būčiau linkęs sutikti su TRA, kuris tai pavadino tiesiog propaganda.

  >> patriotai, tai zmones, savo sali mylintys labiau uz kitas
  O vat del “labiau uz kitas”, nusipelnai palyginimo su zymiu nacistiniu sukiu.
  Atleiskite, jei klaidingai supratau, bet aš čia įžvelgiu du teiginius: a) kas savo šalį myli labiau už kitas, yra prilygintinas naciams; b) devyniolikto amžiaus viduryje parašyta eilutė “Deutschland, Deutschland über alles” yra nacistinis šūkis.
  Dėl pirmo teiginio, tai aš turbūt tikrų tikriausias nacis, nes man ne tik mano šalis brangesnė už kitas, bet ir kalba, ir mūsų vėliava man už kitas gražesnė… Dar daugiau, mano diskriminacinė ideologija pasireiškia ir grynai asmeniniame lygmenyje - pavyzdžiui, mano žmona man svarbesnė už kitas moteris, o savo sūnų aš myliu labiau, negu kitus vaikus. Ką ir besakyti - nacis… Na, o nuo antro teiginio komentaro tiesiog susilaikysiu.

 20.   Pikc
  Gegužė 25th, 2010 | 08:06

  “Bla bla bla, uz nuomone jie nebuvo nubausti, tad reiskia ju nuomone teisinga.” - klaidingas teiginys. Citata iš paties pateiktos nuorodos:
  „Nuomonei tiesos kriterijus netaikytinas, nuomonė negali būti paneigta, net jeigu ji būtų šokiruojanti, nemaloni ieškovui ar kelianti nerimą, nes tuo atveju būtų pažeista teisė turėti įsitikinimus ir juos reikšti; už išreikštą nuomonę atsakovui civilinė atsakomybė neatsiranda.“ Ši nuomonė esą buvo pareikšta viešojo intereso kontekste, taigi buvo galima hiperbolizuoti.”
  Galima ginčytis dėl teismo sprendimo pagrįstumo, bet tendencingų pačios sprendimo reikšmės interpretacijų reikėtų vengti.
  Čia galima įžvelgti sąšauką su ankstesniu komentaru: “Esme jau sakiau - nesvarbu kokia isvada (ja suformuluot galima labai kreivai), svarbu kokie faktai yra nustatomi. Ekonomistu ir sociologu darbai daznai kencia nuo to, kad jie nesuvokia priezasties ir pasekmes savoku ir to, kad koreliacija nera priezastinis rysys, o dar ir to, kad vidurkiai daznai neatspindi realios situacijos ir todel neparodo viso vaizdo”. Aukščiau ir buvo “labai kreivos” išvados pavyzdys. Apskritai, išvada yra svarbu, bet, aišku, ji priklauso nuo interpretacijos. Vien plikų neapdorotų faktų krūva nėra pats vertingiausias dalykas - jei netikite, pabandykite į bet kokį mokslinį žurnalą (net nebūtinai ISI) pateikti straipsnį, kur tyrimo aprašymas būtų be aptarimo ir išvadų. Kritikuojant ekonomistus ir sociologus apskritai, reikėtų turėti ekonomisto ir sociologo kvalifikaciją, o taip pat žinoti terminus bei jų reikšmes. Pvz., teiginys “koreliacija nera priezastinis rysys” prieštarauja žodyno apibrėžimui: “A causal, complementary, parallel, or reciprocal relationship, especially a structural, functional, or qualitative correspondence between two comparable entities” (The American Heritage® Dictionary of the English Language, Fourth Edition). Na, čia šiaip, smulkus pavyzdys. Beje, žaidime “kas didesnis proto bokštas” ir rašant “su pretenzijom į mokslą” gana įdomiai atrodo asmeninio pobūdžio įžeidinėjimai ir “buliaus mėšlas” tipo išsireiškimai. Nesolidu kažkaip…

 21.   :P
  Gegužė 30th, 2010 | 22:23

  >> Bet tie plakatai to nesako - atvirkščiai, jie rasių nebuvimą teigia kaip neginčytiną tiesą.
  Darvinio evoliucijos teorija nera vienintele evoliucijos teorija. Jei i mokyklos kursa nesukisa alternatyviu evoliucijos teoriju, tai tuo labiau siuolaikiniu moksliniu debatu nesudes i viena stenda.

  >> todėl būčiau linkęs sutikti su TRA, kuris tai pavadino tiesiog propaganda
  Bet kokios idejos skleidimas gali buti vadinamas propogavimu (angliskas zodis yra propogate, kuris reiskia sklisti/skleisti), tad patys skleidziantys mintis kurineliai gali buti vadinami, nepriklausomai nuo turinio, propoganda.
  Turiu pastebeti, kad tas pats TRA varo gan vien pusiskai, tad ner ko cia del to pustis.

  >> Dėl pirmo teiginio, tai aš turbūt tikrų tikriausias nacis, nes man ne tik mano šalis brangesnė už kitas, bet ir kalba, ir mūsų vėliava man už kitas gražesnė… Dar daugiau, mano diskriminacinė ideologija pasireiškia ir grynai asmeniniame lygmenyje - pavyzdžiui, mano žmona man svarbesnė už kitas moteris, o savo sūnų aš myliu labiau, negu kitus vaikus. Ką ir besakyti - nacis…
  Na, jei zmona tave pasiustu, o tu toliau prie jos lystum, tai butum eilinis blogietis-prievartautojas (griztant prie originalo - nacis).
  Siaip as visad galvojau, kad mylima ne del kazkokio pranasumo pries kitus, bet visgi pasirodo yra zmoniu, kuriems tiesiog reikalingas trofejus. Patriotas nera tas kuris svaigsta, kad jo salis geriausia (kyla klausimas kam to isvis reikia? maloniau nuo to darosi?), patriotas yra tas kuris dirba bandydamas ja padaryti geresne nei ji yra siandien (vat nuo to tikrai daug kam maloniau butu). Toks vat ir vienas skirtumu tarp naciu ir patriotu.

  >> Vien plikų neapdorotų faktų krūva nėra pats vertingiausias dalykas - jei netikite, pabandykite į bet kokį mokslinį žurnalą (net nebūtinai ISI) pateikti straipsnį, kur tyrimo aprašymas būtų be aptarimo ir išvadų.
  Juokingiausia, kad as nesneku apie tai kokios darbo dalys yra reikalingos darbo publikavimui, o kokios ne. As tik konstatuoju akivaizdu dalyka, kad tuos pacius objektyvius faktus galima interpretuoti skirtingai, tad, jei autorius A is faktu rinkinio B padare isvada C, tai kitas autorius D is faktu rinkinio B nebutinai turi daryti isvadas C (is esmes taip randasi moksliniai debatai).

  >> Kritikuojant ekonomistus ir sociologus apskritai, reikėtų turėti ekonomisto ir sociologo kvalifikaciją
  Svarbi ne kvalifikacija, o argumentai. Nera argumentu, vadinasi nevertas kvalifikacijos. O kiek verti kvalifikuoti ekonomistai jauciam per esama situacija rinkose.

  >> teiginys “koreliacija nera priezastinis rysys” prieštarauja žodyno apibrėžimui: “A causal, complementary, parallel, or reciprocal relationship, especially a structural, functional, or qualitative correspondence between two comparable entities” (The American Heritage® Dictionary of the English Language, Fourth Edition)
  Per kuri gala? Zodynelis siaip sneka apie PARALELIUS procesus. O ir siaip snekant apie matematinius terminus vargiai verta remtis filologais, kai yra pilna tekstu tiesiogiai susijusiu su statistikos mokslu (pvz. http://en.wikipedia.org/wiki/Correlation_does_not_imply_causation ; ziureti pacituotus darbus, jei nepatinka pacios wiki tekstas).

 22.   Pikc
  Gegužė 31st, 2010 | 17:30

  a) Dėl plakatų - ginčytino ir prieštaringai vertinamo teiginio pristatymas kaip absoliučiai teisingo yra ydingas. O vieno žmogaus savo asmeniniame bloge pateiktą nuomonę prilyginti valstybės mastu vykdomai propAgandinei kampanijai yra, švelniai tariant, nelabai korektiška.
  b) Bandžiau prieinamai paaiškinti, kad apšaukti žmogų naciu, jeigu jam vieni dalykai yra brangesni už kitus, yra nelabai protinga, o atsakymą gaunu apie “pasiuntimą”, “prievartavimą”, “trofėjus”, “pranašumą prieš kitus”… Ką jūs vartojat?
  c) Aš nesiginčiju dėl skirtingų to paties fakto (ar faktų) interpretacijų galimybės - aš prieštaravau kategoriškam teiginiui, kad “nesvarbu kokia isvada [...] svarbu kokie faktai yra nustatomi” ir pateikiau pavyzdį, kad toli gražu ne visais atvejais “išvada nėra svarbu”.
  d) Dėl kvalifikacijos ir argumentų - vėlgi labai kategoriškas teiginys “Svarbi ne kvalifikacija, o argumentai” yra ginčytinas: nenusimanant konkrečiame dalyke galima tiek “argumentų” priskaldyt…
  e) Šiaip, čia jau ginčas į šoną, bet pradėtą darbą reikia užbaigti. Taigi: “Per kuri gala?” - per šitą (dar kartą cituoju): “A causal [...] relationship”. Šiaip, pretenzijos ne man, o žodynui. Dar kartą primenu ginčo objektą - tai teiginys “koreliacija nera priezastinis rysys”. Kitaip tariant, koreliacija priežasties nurodyti NEGALI. Žodynas sako - GALI (tai nereiškia, kad būtinai turi). Paties pateikta nuoroda sako “[...] does not AUTOMATICALLY imply [...]“. Matote skirtumą?

 23.   :P
  Birželis 1st, 2010 | 11:58

  Teigi absoliutintus dalykus, o irodai tik tai, kad yra isimciu:
  a) Taip toks elgesys yra ydingas, bet pats TRA ta daro (tad gindamas ji neturi jokios teises kritikuoti mane siuo poziuriu, mat blogiausiu atveju as neblogesnis (o turint galvoje, kad atstovauju vyraujanti ir moksliskai priimtina poziuri)), bei dauguma zmoniu yra per kvaili, kad suprastu visu dalyku pilna sudetinguma, tad absoliuciai nieko blogo nera, jei taip yra skelbiamas priimtinas poziuris.
  b) Nurodau, kad tai tera vienas budu (punktu apibrezime) atskirti. Yra ir kitu.
  c) Idomu, kad butent del tokios galimybes nesu priverstas daryti tokios pats isvados kaip kas nors kitas, tad kito zmogaus isvada mano isvadai nera svarbi. Jei be didesniu argumentu gincyji tai, gincyji ir pati principa.
  d) “Argumentai” nera argumentai. Tad mano teiginys, kad kvalifikacija matoma is argumentu, o ne is popieriaus, yra teisingas.
  e) Krc. Paimi mano zodzius, isfantazuoji ka nori ir paskui putoji.
  Realiai skirtumo nuo mano minties (”koreliacija nera priezastinis rysys”) nera. Koreliuoti gali tiek susije procesai (man paspaudus mygtuka atsiranda raide mano monitoriuje), tiek nususije (man spaudziant mygtuka, kazkur Azijoje pagimdomas dar vienas zmogus), tad koreliacija vienareiksmiskai neparodo yra ar nera priezastinis rysys tarp procesu. Tad turint vien koreliacija teigti, kad procesai yra susije, yra absurdiska. Taigi koreliacija nera priezastinis rysys. Kitaip tariant koreliacija NEBUTINAI nurodo priezasti, kai tuo tarpu priezastinis rysys BUTINAI nurodo priezasti.

 24.   Pikc
  Birželis 1st, 2010 | 17:55

  a) “Taip toks elgesys yra ydingas, bet pats TRA ta daro (tad gindamas ji neturi jokios teises kritikuoti mane siuo poziuriu [...]” - pirma, kritika buvo orientuota būtent į tą “ydingą elgesį” o ne patį asmeniškai (nebent pats buvote tos akcijos su plakatais autorius); antra, ydingą elgesį kritikuoti aš turiu teisę, ir ji nepriklauso nuo to, ar dar kas nors taip elgiasi - argumentas “nedrįsk man priekaištauti, nes aš manau, kad kiti irgi taip elgiasi” yra… kaip čia pasakius… nelabai stiprus; trečia, dar kartą pažiūrėkite pastabą apie skirtingų “svorio kategorijų” sulyginimą.
  “o turint galvoje, kad atstovauju vyraujanti ir moksliskai priimtina poziuri” - ne, jūs atstovaujate tam tikrą ideologiją - ne daugiau, ir ji tiek pat “moksliškai priimtina”, kiek ir, tarkim “white supremacy” teorija - skiriasi tik tų “moksliškai priimančių” grupės.
  “[...] dauguma zmoniu yra per kvaili, kad suprastu visu dalyku pilna sudetinguma, tad absoliuciai nieko blogo nera, jei taip yra skelbiamas priimtinas poziuris” - tokie arogantiški išsišokimai apie jų autorių pasako kur kas daugiau, negu jis pats norėtų…
  b) Dar kartą paskaitykite, ko ten prirašėte. Susidaro įspūdis, kad tas “vienas budu” yra tam tikrų medžiagų dozė. Tiesa, ignoruokite mano klausimą - man nebeįdomu, ką vartojate.
  c) “kito zmogaus isvada mano isvadai nera svarbi” - pastebėjau. Kokia prasmė apskritai tada diskutuoti?
  d) “mano teiginys, kad kvalifikacija matoma is argumentu, o ne is popieriaus, yra teisingas” - dar kartą primenu paties teiginį “Svarbi ne kvalifikacija, o argumentai”. Pastebite skirtumą? Kuris iš mūsų teigia “absoliutintus dalykus”, o paskui bando išsisukinėti?
  e) “Krc. Paimi mano zodzius, isfantazuoji ka nori ir paskui putoji.” DAR KARTĄ PASKAITYKIT - kas yra tas “išfantazavimas”? Žodyno citata? Citata iš paties pateiktos Wikipedijos? Susiklosto tokia pati situacija, kaip ir d) punkte. Beje, iškart vienas po kito einantys teiginiai “Taigi koreliacija nera priezastinis rysys. Kitaip tariant koreliacija NEBUTINAI nurodo priezasti” nėra tapatūs. Pirmasis reiškia NEGALI (teiginys, dėl kurio ir suabejojau), antrasis - GALI (išvada, kurios priėjau, remdamasis anksčiau minėtais šaltiniais (jei nepatingėsite dar kartą pasižiūrėti, pamatysite, kad ten dar prirašyta “tai nereiškia, kad būtinai turi” - gal čia tas “fantazavimas”? Bet tada ką tik jį pakartojote). Apskritai, kaip ir sakiau - čia ginčas į šoną ir tiesiog dar viena iliustracija, kaip tiesmuki nepasverti pareiškimai gali pateikti nepilną ir dėl to klaidinančią informaciją.
  P.S. Dėl nepagrįsto familiarumo,visokių ‘krc’, ‘putoji” ir pan. - pažiūrėkite į aukščiau pateiktą pastabą - gal kada gyvenime pravers (kaip ir lietuviškų raidžių vartojimas - juk net delfis rekomenduoja)…

 25.   :P
  Birželis 2nd, 2010 | 09:02

  Nezadu toliau testi beprasmes “diskusijos”, mat kolega tiesiog nenori klausyti kas jam sakoma ir toliau mala savo. Bet kelis paskutinius pastebejimus tarsiu:
  a.) Kritikuodamas tik tam tikru asmenu ydinga elgesi, kritikuoji tik pacius asmenis (nesvarbu mane ar ka kita), o ne elgesi. Jei blogas butu pats elgesys, tai nebutu svarbu kas taip elgiasi - ar tai plakatu autoriai, ar as, ar TRA. Bet tamstai tas yra svarbu.
  “White supremacy” yra pseudomoksline teorija. Is esmes skiriasi irodymo budai.
  Idomu pastebeti, kad apie zmoniu kvailuma nieko naujo taip ir nepasakiau, mat tamsta kiek auksciau aiskino kiek svarbi kvalifikacija, nes be jos visi yra kvailiai (=nesugebetu teisingai argumentuoti) ;] As tik nerisu proto su kvalifikacija.
  b.) I tokius “argumentus” nera ka atsakyti.
  c.) Argumentai sudaro diskusijos esme. Bet jei nera argumentu, tai nera prasmes ir diskutuoti.
  d.) Nepastebiu skirtumo. Nors pastebiu - siek tiek skiriasi raides. Absolutinimu cia nekvepia, tai tera vieno bendro principo, kurie nera irodomi (taip tiesiog yra apibrezta), tad man nera prasmes testi, paminejimas.
  e.) Isfantazavimas slypi zodelio “yra/nera” interpretacijoje. Jau bent karta sakiau, kad “yra/nera” yra suprantama kaip “atitikimas/neatitikimas” tarp apibrezimu, o ne “galejima/negalejimu” kazka buti ar tapti (kate galima aprengti kaip suni, bet ji vistiek liks kate). Kad nesutampa apibrezimai koreliacijos ir priezastinio rysio parodziau, bei pastebejai pats.

 26.   :P
  Birželis 2nd, 2010 | 09:05

  Kas del lietuvisku raidziu, tai yra mano laisvas pasirinkimas kaip man rasyti. O siaip tai tarp raidyno vartojimo ir minciu kokybes net nera koreliacijos, tad keltis ir apie priezastini rysi svaigti ner jokio pagrindo.
  Kazin kodel nei tamsta, nei delfis man nera kazkokie autoritetai.

  Sorry uz double-post. Over and out.

 27.   Pikc
  Birželis 2nd, 2010 | 16:15

  Na ką gi, visai įdomus pašnekesys buvo. Suprantama, naivu būtų tikėtis kažką įrodyti kam nors, kam mylėti savo šalį labiau už kitas reiškia būti naciu, bet pasiginčyti grynai smagumo dėlei - kodėl ne? Tuo labiau, kad galima daug ko išmokti. Pavyzdžiui:

  Pagarbos kitokiai nuomonei:
  „Eilini karta apgailestauju isvydes tiek daug nusisnekejimu ir neisvydes argumentu, kurie galetu apeliuoti ne vien tau pritariantiems radikalams.“

  Pagarbos oponentams:
  „silpnaprotybes cirkas“
  „kazkoks skustagalvis pacukas“

  Pagarbos valstybinei kalbai:
  „Kas del lietuvisku raidziu, tai yra mano laisvas pasirinkimas kaip man rasyti.“

  Nuoseklumo:
  a) „Tarp svietimo ir propogandos yra vienas esminis skirtumas. Pirmasis perduoda idejas (placios idejos, ju ivairove), o antrasis tuo tarpu kisa tik “teisingas” “tiesas” (specialiai atrinktos siauros idejos, esamos kritikos toms idejoms nepaisymas, realybes neigimas vardan idejos teisingumo ir pan.).“
  b) „Bet kokios idejos skleidimas gali buti vadinamas propogavimu (angliskas zodis yra propogate, kuris reiskia sklisti/skleisti), tad patys skleidziantys mintis kurineliai gali buti vadinami, nepriklausomai nuo turinio, propoganda.“

  Dar kartą nuoseklumo ir arogancijos vengimo:
  a) „Nu, o tamstai galiu diagnozuoti susireiksminima - tu ir tik tu (na ir su tavim sutinkantys) zino visa tiesa, o visi kiti yra silpnaprociai idiotai bijantys tiesos“
  b) „dauguma zmoniu yra per kvaili, kad suprastu visu dalyku pilna sudetinguma, tad absoliuciai nieko blogo nera, jei taip yra skelbiamas priimtinas poziuris“

  Minčių išdėstymo aiškumo ir kultūringumo:
  „Mokslinis apibrezimas, kaip zinia, yra bendro atvejo apibrezimas. Kitokie apibrezimai yra ideologinis pseudomokslinis neissilavinimo grysta buliaus meslas.“

  Išminties:
  „Vargu ar galima ismokti ko nors is tu kas seka paskui kazka (zmogu ar ideja).“

  Logikos:
  „Kritikuodamas tik tam tikru asmenu ydinga elgesi, kritikuoji tik pacius asmenis (nesvarbu mane ar ka kita), o ne elgesi.“

  Dar logikos:
  „Bla bla bla, uz nuomone jie nebuvo nubausti, tad reiskia ju nuomone teisinga.“

  Sugebėjimo prieiti rišlių išvadų:
  Teiginys: „pavyzdžiui, mano žmona man svarbesnė už kitas moteris, o savo sūnų aš myliu labiau, negu kitus vaikus“
  Interpretacija ir išvda: „Na, jei zmona tave pasiustu, o tu toliau prie jos lystum, tai butum eilinis blogietis-prievartautojas [...] Siaip as visad galvojau, kad mylima ne del kazkokio pranasumo pries kitus, bet visgi pasirodo yra zmoniu, kuriems tiesiog reikalingas trofejus.“

  Teisingos teiginių interpretacijos:
  Teiginys: „nenusimanant konkrečiame dalyke galima tiek “argumentų” priskaldyt…“
  Interpretacija: „tamsta kiek auksciau aiskino kiek svarbi kvalifikacija, nes be jos visi yra kvailiai“

  Objektyvumo:
  Teiginys: „ginčytino ir prieštaringai vertinamo teiginio pristatymas kaip absoliučiai teisingo yra ydingas“
  Vertinimas: „Taip toks elgesys yra ydingas, bet [...] absoliuciai nieko blogo nera, jei taip yra skelbiamas priimtinas poziuris“
  Ir, suprantama, kuo dažniau kartoti “mokslinis”, “moksliškas”, “mokslas” - tai labai prideda svarumo argumentams.
  Kaip ir sakiau - buvo smagu :)

 28.   Pikc
  Birželis 2nd, 2010 | 16:38

  O dabar, TRA, dėl tų rasių klausimo. Labiausiai tikėtina, kad ta rasių egzistavimo neigimo ideologija atsirado kaip bandymas apsisaugoti nuo galimo rasių skirstymo į aukštesnes ir žemesnes (t.y. rasizmo neigiama prasme). Turbūt nesunku nuspėti, kokioje šalyje reiktų ieškoti tos ideologijos šaknų? Buvo baltųjų rasizmas, arši kova su juo sudarė palankias sąlygas juodųjų rasizmo išvešėjimui, dabar neigiam rasių egzistavimą apskritai. Kiek žiūrėjau, pagrindiniai argumentai (taip pat ir pateikti čia) yra tie, kad rasės gali tarpusavyje maišytis (nenuostabu - gi ne skirtingos biologinės rūšys, galų gale), susidarę “mišiniai” vėl gali maišytis - teoriškai iki tol, kol skirtumus pamatyti bus labai sunku arba beveik neįmanoma. Čia buvo pateiktas pavyzdys su spalvomis ir daugybe atspalvių. Kas yra įdomu, tai tų tarpinių variantų panaudojimas pradinių variantų egzistavimo paneigimui - kitaip tariant, jei yra AB, nei apie A ir B negalime kalbėti. Primityvus palyginimas būtų - tai, kad egzistuoja mulai ir asilėnai, įrodo, kad apie arklius ir asilus kalbos būti negali. Suprantama, tai yra tiesiog demagogija, ir tas “viena rasė” šūkis iš tikrųjų atspindi ne kokias nors “mokslines tiesas”, bet siekiamybę - t.y. šios ideologijos tikslas iš tikrųjų ir yra “viena rasė” - tokia balkšvai-gelsvai-rusvai-juosva masė. Tie plakatai yra tiesiog būdas praplauti smegenis ir paruošti dirvą “progresyviems pokyčiams”. Tam tikra prasme tai yra bandymas globaliu mastu spręsti lokalias problemas - palyginimui galima pažiūrėti į Van Rompujaus bandymą spręsti flamandų-valonų nesutarimo problemą Olandijoje, raginant visoje Europoje tautines vertybes “išmesti į istorijos sąvartyną”. Taigi, pagal tokią ideologiją, geriausias būdas išspręsti esamas, galimas ir įsivaizduojamas nacizmo, rasizmo, seksizmo, ir kokių dar norite -izmų problemas yra tiesiog atsisakyti visko, kas žmones skiria vienus nuo kitų (rasės, tautybės, teritorijos, kalbos, lyties … (trūkstamą įrašyti)). Vienalytė amorfinė masė neturi dėl ko nesutarti.

 29.   :P
  Birželis 2nd, 2010 | 22:59

  Nesusilaikau ;]]] Zavu matyti is konteksto isluptus sakinius ar frazes ir visiskai ignoruotus paaiskinimus (butent skirtus issklaidyti tokiems nesusipratimams) sekusius arba is karto arba sekanciuose postuose. Tad absoliuciai nieko keisto, kad taip ir nesugebejai suprasti ka tau norejau pasakyti. Taip ir toliau plauk nuosavu fantaziju pavirsium - dar netycia isigilinsi, pradesi galva dirbt (siaip visai neskauda, nereikia to labai bijoti) ir pamatysi skirtuma tarp realybes ir fantaziju (taip zinau, realybe gali gasdinti, mat realybeje daznai nebesugebi aprepti visko ir buti visiskai teisus (kas yra labai lengvai gyvenant fantaziju pasaulyje)) ;]
  Pradziai siulau igyti filosofinius (pvz. tiesos teorijos, irodymu metodika, mokslo filosofija ir pan.) ir matematinius (pvz. rysiu tipai (butinas/pakankamas, vienpusis/abipusis, …), atskaitos sistemu problematika ir pan.) logikos pagrindus (prasau ne formalios kvalifikacijos, bet realaus ismanymo), tada jau bandyti kazka aiskinti apie mano teiginiu logiskuma. Kad buitiskai dalis mano teiginiu ar argumentu gali atrodyti nelogiski yra suprantama - buitiskai mastant nemazai moksliniu tiesu yra “nelogiskos” ir “neteisingos” (pvz. trikampiu kampu suma, kvantmechaniniai desningumai, visko/apjungiancios teorijos ir pan.). Kad mano teiginiai yra absurdiski radikalios desines ideologijos remuose taip pat suprantu, bet radikalams pradziai reiktu pradeti sutarti su realybe pries pradedant ka nors kita kritikuoti.

 30.   :P
  Birželis 3rd, 2010 | 08:00

  O dabar, TRA, del “daugelio rasiu” (ne vienos, o begalybes) modelio. Mano siulomas modelis reikalauja, kad:
  * jo remuose butu snekama apie tarprasini dauginimasi,
  * dauginimosi rezultatas turi buti besaligiskai (isimti nebent galima daryti ligoms ir apsigimimams) vaisingas.
  Pikc tuo tarpu, veikiausiai is nezinojimo ar prasto issilavinimo, sneka apie tarpRUSINI dauginamasi (arklys - E. ferus, asilas - E. africanus). Primenu, kad skirtingu (ir vienodu) rasiu atstovai turi vienoda chromosomu kieki ir kelis kitu esminius biologinius panasumus, o skirtingu rusiu atstovai turi skirtinga chromosomu kieki (arklys - 64, asilas - 62, mulas - 63) ir kitus esminius biologinius skirtumus. Taigi jau pats pirmas modelio reikalavimas netenkinamas.
  Kodel svarbus vienodas chromosomu kiekis? O gi todel, kad dazniausiai palikuonis, kurio tevai turi skirtinga chromosomu kieki yra nevaisingas. Per ~500 metu tebuvo uzfiksuota 60 atveju, kai mulo pateles (patinu uzfiksuotu atveju nera) pasidare palikuoniu, bet jie buvo tik nuo grynakrauju arkliu arba grynakrauju asilu. Taigi mulai apsigimimo tikslumu yra nevaisingi, o net ir apsigime gali daugintis tik su labai ribotu partneriu skaiciumi. Taigi kritika nepraeina ir antro esminio modelio reikalavimo (kaip netiketa). To rezultate turime tris aiskiai apibreztas ir atskiriamas busenas (kurias galima vadinti rusimis, bet ne rasemis) - arkli, mula ir asila.
  To rezultatas taip pat yra tas, kad is kritikuojamos modelio versijos dingsta begalinis kryzminimasis. Remdamasis tuo darau isvada, kad Pikc kritikuoja savo isfantazuota modeli, o ne mano pasiulyta, mat esmines prielaidos nera tenkinamos, o ir negaunamas pagrindinis tarpinis rezultatas.

 31.   Pikc
  Birželis 3rd, 2010 | 11:40

  Visiškai suprantama “įžeistos savimeilės” reakcija (”kaip taip gali būti - juk aš toks, protingas, toks protingas!”). Paprastai jos būna kelių rūšių. Labai retais atvejais - pripažinimas (”blemba, o juk tiksliai nusišnekėjau”). Na, bet čia išimtis iš taisyklės. Kur kas dažniau būna gynybinė pozicija (”aš visai ne tą norėjau pasakyti”). Dar dažniau vyksta puolimas, kai problema perkeliama į aplinką (taip, taip - senas geras “aplinka kalta”). Dažniausi pareiškimai yra “jūs ištraukėt mano žodžius iš konteksto”, “jūs nieko nesuprantat, nes esat per durni/dešinieji radikalai, etc.”, “jeigu atrodo, kad nusišneku, tai tik dėl to, kad mąstot buitiniame lygmenyje, o va kvantinės mechanikos kontekste…”, “pirmiau išstudijuok reliatyvumo teoriją, o paskui aiškink, kad aš vėluoju”, ir t.t. Na, ir paskutinis elgesio modelis yra elementarus “kaip tu drįsti, nachale!”. Taigi, čia gana tipiškas atvejis to, ką aš vadinu “pradurto baliono sindromu”. :)

  Na, o dėl rasių (”ne vienos, o begalybes” - kaip tai puikiai dera prie teiginio “Galima butu teigti, kad jei nera kriterijaus, nera ir galimybes skirstyti, tad rasiu nera (arba ju daugiausia gali buti viena)” - dar vienas puikus nuoseklaus mąstymo “egzempliorius”) - tai arklių ir asilų pavyzdys buvo tiesiog bandymas parodyti, iki kokio absurdo galima nusišnekėti, teigiant, kad tarpiniai variantai yra pradinių variantų nebuvimo įrodymas. Ir taip - šitas pavyzdys su nagrinėjamu rasių klausimu tikrai nėra susijęs labiau, negu spalvų kodavimas arba medžiagų būsenos. :)

 32.   :P
  Birželis 3rd, 2010 | 14:45

  Na man tiesiog gaila nevisprocio (tai joks izeidimas, tai triviali isvada sekanti is kolegos pademonstruoto kiauro issilavinimo), o dar netycia TRA ar kas kitas pasigaus sia silpnaprotybe. Tad del visa ko pasikartoju - arklys ir asilas yra dvieju skirtingu RUSIU (matai pora raidziu skiriasi; paziurek dar syki jei vis dar nesupratai), aisku automatiskai skiriasi ir ju rases (tai tikslesnis klasifikavimo lygis), bet modelis buvo kurtas gyvunams, kuriuos skiria tik RASE (paziurek, paziurek, pora raidziu skiriasi, gal netycia suprasi ir skirtuma esmeje), bet ne rusis, tad nieko keisto, kad yra esminiu nesutapimu.

  Fantazuotojau, gydykis, mat jau negebi suprasti net jei tau pabado i pagrindinius zodzius. Veliau patariu pabandyti suprasti kaip zodziai sudaro sakinius, sakiniai tekstus. O kai isvis pazengsi, tai pabandyk suprasti pacias mintis tekste, o ne tuos trupinius, kuriuos apsimeti suprantas.

 33.   Pikc
  Birželis 3rd, 2010 | 15:13

  Na va, kaip sklandžiai perėjome į paskutiniąją stadiją (”kaip drįsti mane kritikuot, nachale!”) - o tuo pačiu ir savo tikrąjį “moralinį veidą” beigi aukštą bendravimo kultūrą parodėm. O dar sako, kad “delfis” - ne autoritetas. Ne tai, kad autoritetas - Alma Mater tiesiog :) Tai tiek to “didžiojo mokslininko”. Q.E.D. :)

 34.   :P
  Birželis 4th, 2010 | 23:00

  Yra lietuviska patarle - duok genijui kelia. Ta kiek uzdelses ir darau.
  Budamas toks durnas (prastai issilavines, nelogiskas ir rasantis isimtinai lotyniskais rasmenimis) vargu ar galeciau uzgincyti toki geniju.
  Sprink, troli, sprink. Is ko sprendziu? Juk tokiu genijum galima tik apsimetineti.

 35.   Pikc
  Birželis 5th, 2010 | 00:09

  Gana smarkus mano kuklių pastangų pervertinimas - aš tik šiek tiek pagelbėjau pačiam atskleisti tikrąjį kultūros lygį ir intelektinę gelmę. Taigi, esama situacija - grynai paties nuopelnas. Suprantu, kad apmaudu, bet, kaip sako, “nieks kits čia nekalts…” :) Moralas - jei nusprendei ant kitų “spjaudyti nuo aukšto bokšto”, nekaltink vėjo, jei paskui reikia veidą valytis… :)

 36. Rugsėjis 3rd, 2010 | 11:21

  depends upon his own Shape Ups Shoes Sale insight and intelligence and discards

 37.   ghd
  Spalis 14th, 2010 | 10:44

  canada goose parka let you enjoy the winter
  welcome to buy!thank you!

 38. Spalis 16th, 2010 | 03:27

  is no more than timberland 6 inch boots passing from one room into another.Important principles may and must be flexible.

 39. Spalis 16th, 2010 | 03:39

  We have no past and no future.Scientific knowledge aims at being wholly impersonal.Nothing in life is to be timberland classic boots sale feared.

 40. Spalis 16th, 2010 | 03:50

  being perceived as Timberland Men’s Roll-Top old is

 41. Lapkritis 5th, 2010 | 13:54

  this specific webpage does not look right on Opera, on the other hand your other pages do. weird…

 42. Gruodis 6th, 2010 | 07:07

  I’d have to see eye to eye with you on this. Which is not something I typically do! I really like reading a post that will make people think. Also, thanks for allowing me to speak my mind!

 43. Gruodis 27th, 2010 | 00:02

  Thank you very much for the article, I even learned something from it. Very good content on this blog. Always looking forward to new post.

 44. Sausis 4th, 2011 | 18:05

  I have built a website and and i want to change the theme.I got some ideas from here! Feel free to visit my blog and suggest things!

 45. Sausis 9th, 2011 | 09:27

  Interesting…

 46. Sausis 19th, 2011 | 15:46

  Just to let you know your site looks really strange in Safari on computer with Ubuntu .

 47. Vasaris 1st, 2011 | 19:28

  Hello. excellent job. I did not anticipate this. This is a remarkable story. Thanks!

 48. Vasaris 1st, 2011 | 21:10

  Good gradually.

 49.   ebooki
  Vasaris 1st, 2011 | 22:45

  Elektroniczna ksiazka, w szerokim tego slowa znaczeniu, mozna aby okreslic iks elektroniczny dowod, gdy chocby paczka Worda oznacza to WordPerfecta opatrzony spisem tresci plus systemem nawigacyjnym. Nawet recepcja zalozenia, iz az do odczytania takiego dokumentu owocny jest powszechnie bedacy w dyspozycji, darmowy czytnik,, nie eliminuje Worda, bowiem pliki DOC mozna odczytac w rozmaitych darmowych aplikacjach lub chociazby specjalnym Word Viewerze. W gruncie rzeczy okreslenie ksiazki elektronicznej jest raczej arbitralna, bowiem jej mianem mozemy okreslic plik w formacie PDF, tudziez w tym momencie zazwyczaj nie zaliczamy az do grona e-bookow plikow sporzadzonych w Wordzie (niemniej ale za glowny polski e-book chciano swego czasu przystac ksiazke Olgi Tokarczuk „Dom dzienny,, hacjenda nocny”, promowana za sprawa Bertelsmanna, jednakze byl owo zwyczajny reportaz Worda).

 50. Vasaris 2nd, 2011 | 16:24

  Fantastic Write-up, I obtain comming to your weblog usually and seriously must congragulate your guys for writing this kind of captivating blogs. Spekaing of which i have a blog myself and I hope you’ll be able to have a look and let me know what you believe you can study weblog

 51. Vasaris 2nd, 2011 | 22:04

  Good day! You some kind of knowledgeable? Nice message. Can you tell me the way to subscribe your blog?

 52. Vasaris 3rd, 2011 | 03:10

  It’s hard to find knowledgeable people on this topic, but you sound like you know what you’re talking about! Thanks

 53.   links
  Vasaris 3rd, 2011 | 08:35

  Third of all, the ad needs to not only promote yourself, but relay to the customer how you can help them.

 54. Vasaris 3rd, 2011 | 12:07

  Spot on with this write-up, I truly think this website needs much more consideration. I’ll probably be again to read much more, thanks for that info.

 55. Vasaris 4th, 2011 | 01:00

  I really like the fresh perpective you did on the problem. Truly was not expecting that when I started off studying. Your concepts had been simple to comprehend that I wondered why I never looked at it prior to. Glad to know that there’s an individual out there that definitely understands what he’s discussing. Fantastic job

 56. Vasaris 5th, 2011 | 17:35

  Play math games on your computer with your pals or together with your teacher or dad and mom on zMathGames™. Our educational math online games will sharpen your math abilities and increase your quick thinking skills and coordination all simultaneously.

 57. Vasaris 5th, 2011 | 19:56

  I thought it was gonna be some boring outdated post, however it compensated for my time. I will post a hyperlink for this particular page on our blog. I am certain my very own visitors will discover of which very helpful.

 58. Vasaris 6th, 2011 | 04:02

  In searching for sites related to web hosting and specifically comparison hosting linux plan web, your site came up. :)

 59. Vasaris 6th, 2011 | 16:50

  I actually understood it for first time :)

 60. Vasaris 6th, 2011 | 19:44

  In it something is. I agree with you, thanks for an explanation. As always all ingenious is simple.

 61. Vasaris 7th, 2011 | 05:53
 62. Vasaris 7th, 2011 | 13:44

  I found your Article in Yahoo . Thank you for your information, I’ve been looking for this info for a long time to do my report, This is useful and I will use in my report too.

 63. Vasaris 8th, 2011 | 05:06

  A lot of thanks for your own labor on this website.

 64. Vasaris 8th, 2011 | 15:11

  I found your blog in Google , Excellence article I must said :) … Thank you for your information, I’ve been looking for this information for a long time. Very useful

 65. Vasaris 8th, 2011 | 16:24

  Hey there, what a fantastic information in your website here %BLOGTITLE% Regards, Teena Brew

 66. Vasaris 8th, 2011 | 16:35
 67. Vasaris 9th, 2011 | 05:35
 68. Vasaris 9th, 2011 | 10:08

  Gold! you save my day ;)

 69. Vasaris 10th, 2011 | 12:17

  This unusually answered my stew, hold responsible you!

 70. Vasaris 10th, 2011 | 22:42

  Thanks for sharing. If you have some relate information, please send me.

 71.   porno
  Vasaris 11th, 2011 | 16:07

  chaste, main blog on fatlike loss. mortal helped.

 72. Vasaris 11th, 2011 | 22:38

  Sensational info. I look forward to seeing much more.

 73. Vasaris 12th, 2011 | 04:13

  It was specially registered at a forum to tell to you thanks for council. How I can thank you?

 74. Vasaris 13th, 2011 | 00:23

  I found your Article in Yahoo . Thank you for your information, I’ve been looking for this info for a long time to do my report, This is useful and I will use in my report too.

 75. Vasaris 13th, 2011 | 08:38

  Hey cool blog, simply wondering what anti-spam software you use for comments as a result of i get lots on my blog. Anyway, in my language, there should not a lot good supply like this.

 76. Vasaris 13th, 2011 | 14:17

  Nice write-up, I am an enormous believer in commenting on blogs to help the blog writers know that they’ve added something worthwhile to the world huge net! (supply roblox-cheats.com). Anyway, in my language, there are usually not a lot good source like this.

 77.   Rachel
  Vasaris 14th, 2011 | 07:21

  I’d like to say that you always offer valid information and I have been an fascinated reader of your site for quite some time. I wanted to say thankyou really for all the good work you do!

 78. Vasaris 14th, 2011 | 23:50

  I know this is really boring and you are skipping to the next comment, but I just wanted to throw you a large thanks - you cleared up some things for me!

 79. Vasaris 17th, 2011 | 21:59

  Bravo, this phrase has had just by the way

 80. Vasaris 18th, 2011 | 03:45

  I know this is truly boring and you are skipping to the next comment, but I just wanted to throw you a big thanks - you cleared up some things for me!

 81.   Paris
  Vasaris 18th, 2011 | 21:41

  You certainly understand just what you’re talking about. remarkable blog I find it difficult to wait to study more of what youve got to suggest. Im really a lot

 82. Vasaris 19th, 2011 | 12:55

  Another bad blogs with no real content and information for reader to read. I’m tired of this.

 83. Vasaris 19th, 2011 | 15:16

  Thanks for such an useful post. Even though I’m not completely agree with what you said earlier in paragraph 2. It’s kinda disturb me a little. Some non-sense material.

 84. Vasaris 20th, 2011 | 13:52

  Attractive section of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog posts. Anyway I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently quickly.

 85. Vasaris 21st, 2011 | 12:56

  I was very pleased to search out this web-site.I wished to thanks in your time for this wonderful learn!! I positively enjoying each little little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff you blog post.

 86.   Renee
  Vasaris 21st, 2011 | 18:23

  Seriously, wonderful article. Exactly where is the RSS feed?

 87. Vasaris 22nd, 2011 | 08:09

  I’d like to say that you always offer valid information and I have been an fascinated reader of your site for quite some time. I wanted to say thankyou really for all the good work you do!

 88. Vasaris 22nd, 2011 | 14:52

  I was very pleased to search out this web-site.I wished to thanks in your time for this wonderful learn!! I positively enjoying each little little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff you blog post.

 89. Vasaris 22nd, 2011 | 19:40

  Thanks to everyone who has added their thoughts on why they unsubscribe from a blog’s RSS feed. There have been 109 comments left on that post so far and some interesting recurring themes have emerged.

 90. Vasaris 25th, 2011 | 00:22

  Hey, fantastic post. Can you tell me what theme you are making use of? I would like to make use of the theme for my insurance web-site. Thanks again for the data and maintain up the genuinely wonderful work. I might be returning and will check your further posts. I would like to advise you that you can increase your weblog by generating it simpler to get your RSS feed. I couldnt uncover it initial time i visited your website.

 91. Vasaris 27th, 2011 | 12:35

  I’ve been reading a few posts and really and enjoy your writing. I’m just setting up my own blog and only hope that I can write as well and give the reader so significantly insight.

 92. Vasaris 28th, 2011 | 13:08

  It’s everything here exactly what I was looking for :) I’m so happy that I step in right here.lol

 93. Vasaris 28th, 2011 | 13:48

  Sometimes I feel like there are not a lot of smart people in this world. Your blog is great dude, don’t worry about those nasty comments, it only do more bad than good to you. The only thing I have to say about your blog is that it looks great. It takes lots of time to build and maintain such a blog like this, keep it up man.

 94. Vasaris 28th, 2011 | 17:21

  I think this site has some really great info for everyone : D.

 95. Kovas 2nd, 2011 | 16:52

  Hello! Saved it to my laptop. Nice post.

 96. Kovas 3rd, 2011 | 18:19

  fantastic reading. keep it up

 97. Kovas 3rd, 2011 | 22:55

  I wished to thanks for this great learn!! I positively having fun with every little little bit of it I have you bookmarked to take a look at new stuff you publish

 98. Kovas 4th, 2011 | 21:16

  Hi! I adore your site. I actually just started one of my own, learned lots of from your site. THANKS

 99. Kovas 5th, 2011 | 20:29

  RSS Weblog Comments and Aggregators The use case for the comments element in RSS, which enables weblogs to provide a link to a form where comments from readers are accepted.

 100. Kovas 6th, 2011 | 12:43

  Hey guys I read the information you posted here and I wanted to point out you need to continue to add more. It’s extremely interesting to me and I will be back. I will promote with my online buddies. Keep it going!

 101. Kovas 7th, 2011 | 18:57

  Great website, it was actually quite real helpful.

 102. Kovas 8th, 2011 | 09:40

  I just need to say that it has been wonderful reading your blogs for the last couple weeks. I accidently discovered it through a Fb hyperlink which ended up on here. Do you might have a Facebook fan pages that I can comply with sooner or later? I don?t want to miss out anything.

 103. Kovas 10th, 2011 | 13:02

  I’ve been surfing online additional than three hrs these days, yet I never found any fascinating write-up like yours. It is pretty value enough personally. In doing my opinion, if all webmasters and bloggers produced advantageous content material as you did, the world wide web will likely be much even more helpful than ever before before.

 104. Kovas 10th, 2011 | 15:21

  It’s the best time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I’ve read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or tips. Perhaps you can write next articles referring to this article. I wish to read more things about it!

 105.   MARKETING
  Kovas 11th, 2011 | 03:35

  Great post

 106. Kovas 12th, 2011 | 16:57

  I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was good. I don’t know who you are but definitely you are going to a famous blogger if you aren’t already ;) Cheers!

 107. Kovas 12th, 2011 | 20:07

  I was very pleased to find this site.I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff you post.

 108.   ipad 2
  Kovas 20th, 2011 | 11:00

  Have you seen the new IPAD2?

 109. Kovas 22nd, 2011 | 16:56

  I do not see in it sense.

 110. Kovas 26th, 2011 | 15:11

  When I initially commented I clicked the -Notify me when new feedback are added- checkbox and now each time a remark is added I get four emails with the identical comment. Is there any manner you’ll be able to remove me from that service? Thanks!

 111.   sparen
  Kovas 31st, 2011 | 09:33

  I won’t be reluctant to suggest the sites to anybody who would need tips about this situation.

 112. Balandis 8th, 2011 | 10:28

  Hi! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I truly enjoy reading through your blog posts. Can you recommend any other blogs/websites/forums that cover the same topics? Thanks a lot!

 113. Balandis 8th, 2011 | 22:03

  A lot of thanks for your own efforts on this web page. This has been an creativity for me. I’ve passed this onto a buddy of mine.

 114. Balandis 20th, 2011 | 01:21

  Last time i visited this website there was very scarse comments. i see things have moved along nicely for you.

 115. Balandis 25th, 2011 | 00:24

  I was reading some of your content on this internet site and I think this website is really instructive! Keep on posting .

 116.   webdesign
  Balandis 28th, 2011 | 09:21

  I will not think twice to recommend the blog to any individual who will need care on this matter.

 117.   Oekostrom
  Gegužė 4th, 2011 | 14:38

  Apple now has Rhapsody as an app, which is a great start, but it is currently hampered by the inability to store locally on your iPod, and has a dismal 64kbps bit rate. If this changes, then it will somewhat negate this advantage for the Zune, but the 10 songs per month will still be a big plus in Zune Pass’ favor.

 118. Gegužė 17th, 2011 | 16:40

  I am very appreciative to you for the benefit of posting such stuff.This de facto avoid me lot.I definitely prize your work.

 119. Gegužė 24th, 2011 | 23:41

  i love your blog!

 120. Liepa 6th, 2011 | 23:04

  I will not think twice to endorse the sites to any person who needs guidelines on this issue.

Rašyk komentarą