BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Blaivybė nelygu abstinencijai

Lietuvių tautinio jaunimo sąjungoje Edmundo iniciatyva susikūrė šaunus klubas - Valančiaus legionas, taip pratęsdamas Lietuvai svarbaus veikėjo - Motiejaus Valančiaus veiklą. Turbūt niekas net nebandytų prieštarauti šio klubo idėjoms: patriotai už blaivybę, už stiprią tautą be alkoholizmo. Klausimų čia daug kilti ir neturėtų, bet vis gi - jų kyla.

Reiktų suprasti vieną - blogis yra ne pats alkoholis, o alkoholizmas - pastovus, liguistas alkoholio vartojimas. Taip pat, vargu, ar alkoholį galime laikyti didžiausiu mūsų tautos blogiu, jis neturėtų būti išskirtas aukščiau už narkomaniją, egoizmą ir vartotojišką kultūrą, kosmopolitizmą, doros normų pakrikimą.

Kuo skiriasi blaivybė ir abstinencija?

Motiejaus Valančiaus Blaivybės sąjūdis skiria šiuos du reiškinius. „Blaivybės draugijų tikslas - atpratinti valstiečius nuo degtinės vartojimo. Blaivybė nebuvo suprantama kaip visiška abstinencija - net davę priesaikas ir įšventinti blaivininkai galėjo saikingai gerti alų, midų ir vyną. „

Valančiaus legionas neturėtų krypti į radikalią pusę. Vietoje eilinių žmonių puolimo už tai, kad jie būdami gamtoje, su bendražygiais, vakare prie laužo nori atsigerti alaus, reiktų skatinti sportą, propaguoti sveiką, tautišką gyvenimo būdą. Nereikėtų alkoholizmu vadinti net ir minimalaus alkoholio vartojimo, tarkime bokalo alaus sporto varžybų metu ar vyno taurės per pietus. Vargu ar teisinga būtų sakyti, kad patriotizmas ir alkoholis, o ne alkoholizmas (!) - nesuderinami.

Lietuviai nuo seno savo pergales vainikuodavo švente su alumi bei midumi! Tai yra mūsų tautos tradicijų dalis. Yra žinoma apie alkoholio sakralinę reikšmę, tarkime folklore alaus, užstalės dainos užima atskirą svarbią terpę, yra išleisti netgi alaus dainų dainynai. Radikalai, kaip blogį įvardindami alkoholį, o ne alkoholizmą, kerta per jautrią mūsų tautos vietą - tradicijas. Keli režimai bandė pakeisti žmogų - rudasis - kurdamas naują, vienodą žmogų - ariją, raudonasis - sakydamas, kad visa kas buvo iki jų - pasenę, kad praeitį, tradicijas reikia išmesti, žydrasis - skatindamas vertybinį nihilizmą. Visų jų retorika buvo panaši - aiškus įvardintas priešas, jo demonizavimas - ar tai būtų žydas, ar buržuaziniai nacionalistai ar tautinės valstybės idėja, religija, moralė.

Nepamirškime, kad esame jaunimo sąjunga, kad visi turime atskirus gyvenimus, į kuriuos neturėtumėme kištis. LTJS pozicija neturėtų būti prieš alkoholį, LTJS turėtų būti prieš alkoholizmą, tikrojo alkoholizmo prasme. Visiems mums nepatinka iki žemės graibymo nusitašęs lietuvis, ypač su tautine simbolika. Vietoj to, kad jį išvadintumėme visais bjauriais žodžiais - geriau nuveskime jį namo. Taip pat neturėtų būti alkoholio vartojimo su LTJS simbolika. Tai daro sąjungai antireklamą, ypač jeigu jos pozicija - už blaivybę, prieš alkoholizmą. Vis gi nereikia patapti radikalais. Jeigu žmogus uždarame renginyje, su simbolika, išgers taurę vyno - nematau nieko blogo tame.

Nebūkime fanatikai! Alkoholio klausimas nėra vertas mūsų pykčių. Tai - jėgų švaistymas. Geriau prižadėkime sau, kad už kiekvieną gerą šventę su alkoholiu - padarysime gerą darbą tautai. Taip mūsų idėjos tik laimės.

Tomas Skorupskis

Rodyk draugams

Nacionalizmas

Tikrojo tautiškumo (nacionalizmo - pasaulinio daugiatautiškumo išsaugojimo) ideologiniai principai ir politiniai tikslai:
- pasaulis istoriškai yra padalintas į skirtingas tautas, paprastai kalbančias skirtingomis kalbomis,

- kiekviena tauta turi teisę sukurti savo nepriklausomą tautinę valstybę tautos istorinėje-etninėje teritorijoje,

- istorinės-etninės tautų gyvenamos teritorijos ir politinės tautinių valstybių sienos turi sutapti,

- kiekviena tauta turi teisę pati spręsti savo pačios likimą savo įkurtoje valstybėje,

- valstybės esminė paskirtis yra sudaryti sąlygas valstybę sukūrusios tautos kultūriniam ir ekonominiam suklestėjimui šioje valstybėje,

- tauta yra pagrindinis valdžios šaltinis,

- jokia tauta ir jos sukurta valstybė neturi teisės kištis į kitos tautos ir jos sukurtos (ar dar kuriamos) valstybės reikalus,

- svetimų etninių žemių okupacija nėra teisėta ir negali būti įteisinta jokiais tarptautiniais ar kitokiais susitarimais ar sutartimis, nepriklausomai nuo to, kiek laiko okupantas valdo tą žemę,

- pasaulyje dar egzistuojančios imperijos turi būti padalintos į tautines valstybes,

- kitataučiai kolonistai ir imigrantai, nelojalūs ir kenkiantys tautinei valstybei, nepripažįstantys tautos teisės valdyti savo žemę ir savo valstybę, turi būti baudžiami ir iškeldinami į jų etninę teritoriją (valstybę), iš kurios atvyko jie patys ar jų protėviai.

Paimta iš čia: http://www.lndp.lt/diskusijos/viewtopic.php?t=166

Rodyk draugams

Tautiška vasara

Mano renginių sąrašas. Kad jau sudariau, tai pasidalinsiu su visais, gal pravers kam. Dar reiktų įtraukti planuojamus vizitus į Klaipėdą, Panevėžį, Marijampolę, tačiau nežinau kur ir kada.
Utopinis renginių sąrašas vasarai
Birželis
9d. - akcija LTJS už vaikus. Vaikų namų lankymas.
11d. - Ryte S.Čepėno minėjimas kapinėse, dieną - Mariaus Kundroto knygos “Tauta amžių kelyje” pristatymas, vakare - S.Čepėno atminimo vakaras.
14d. - Gedulo ir vilties diena. Dalyvauju LPKTS renginiuose Kaune, LTJS atnaujingo kryžiaus tremtiniams Kaune pristatymas visuomenei, minėjimas.
18d. - P.Kavaliausko paskaita LTJS’ui ir patriotiškam jaunimui Europos Sąjungos tema.
19-20d. Kauno LTJS pasibuvimas pas pirmininkę (: .
23d. LTJS minės birželio sukilimą.
(25)26-26d. - LTJS stovykla LTJS nariams, netoli Marijampolės.

Liepa
3d. - Mistinis patriotinis renginys, dalyvauju turbūt kaip dalyvis. Vilniaus rajonas.
(9)10-11d. - Neoficiali Kauno tautinio jaunimo, BK, Sxe, AK stovykla netoli Kauno
12d. - Jono Vaiškūno paskaita Kaune LTJS’ui ir patriotiniam jaunimui. (Jei pavyks)
16-18d. Velnio akmuo
28d-1d - LTJS stovykla “Mūsų šaknys - baltai”

Rugpjūtis
6d. - S.Buškevičiaus paskaita LTJS’ui ir patriotiniam jaunimui. (Jei pavyks)
7d. - Sąskrydis “Su Lietuva širdy” Ariogaloje. Dalyvaujam su LTJS, dalyvauju turbūt kaip dalyvis.
10d. - A.Smetonos gimtadienis. LTJS renginys, mini eitynės. Kaunas.
14-15d. - Patriotai.lt meetas
21d. Apuolė 854. Dalyvauju turbūt kaip dalyvis.
27-29d. - Mėnuo Juodaragis. Dalyvauju turbūt kaip dalyvis.

Tautiška vasara :)

Rodyk draugams

Ko mes siekiame? Pamąstymai.

Jeigu manęs paprašytų vienu žodžiu pasakyti ko mes, tautininkai, siekiame - tai būtų tautovalda.

Dviem žodžiais: Tautinė valstybė.

Trimis: Lietuvis lietuviškoje Lietuvoje.

Keturiais: Tautinė valstybė tautų pasaulyje.

Penkiais: Doros ir tautos klestėjimas lietuviškoje Lietuvoje.

Sakiniu: Doras, tautiškas lietuvis tautinėje valstybėje, sandraugoje su kitomis tautomis tautų pasaulyje

Pastraipa: Individo, šeimos, tėviškės, tautos, tėvynės ir pasaulio neatsiejamos jungties. Individo, kaip asmens, sutarimo su tradicine lietuviška šeima, pagarbos savo tėvams ir protėviams, jų namams - tėviškei, savo tradicijoms, savai žemei. Tautinio sąmoningumo, pasididžiavimo tauta ir savigarbos. Valstybės, kurią valdo tautą, kuri valstybę suformavo, o ne imperijos, kuriai vadovauja svetimi ar įstatyti vietiniai klapčiukai. Pasaulio, kuriame kiekviena tauta turi teisę sukurti tautines valstybes, kuriame nebėra tautas engiančių imperijų, kuriame tautos sugyvena taikoje ir harmonijoje.
Žmogus visų pirma yra individas, šeimos narys, turintis savo tėviškę, tautos narys, valstybės pilietis. Tik tada jis gali vadintis pasaulio piliečiu, pilnaverčiu žmogumi, jeigu pripažįsta visus šiuos elementus. Žmogus nebus žmogiškas, jeigu nepripažins, kad turi kraują, turi protėvų perleistą genetinę informaciją, turi savo namus ir tautą, su kuria jį sieja bendra istorija, kalba. Toks žmogus nebus žmogiškas. Jis bus pasimetęs, nelaimingas.
Norėčiau, kad ir mes, Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga, vadovautumėmės šiais principais. Į LTJS galima žiūrėti keliais aspektais: kaip į valstybę ir kaip į šeimą. Tarkime, kad tautinė sąjunga yra maža valstybė, kurioje individas - tai tautietis, tai tu skaitytojau, kuris savo asmeniniais pasiekimais ir darbais dar gera tautai. Šeima - tai tavo bendraminčiai, draugai ar klubas. Tėviškė - tai tavo skyrius. Daryk gera savo kraštui, daryk gera tautiečiams, gyvenantiems čia! Tautiškumas kyla iš tautos, todėl tautininkai turi būti artimi savo tautiečiams ir jų poreikiams. Tauta - tai visi mes, nariai. Valstybė - tai organizacija. Iškilus valstybinės svarbos reikalui, visos tautos - visų narių pareiga yra prisijungti į darbą. Čia jau negalioja skyrių interesai, čia svarbu susitelkimas ir vienybė. Pasaulis - tai mus supanti visuomenė. Gal ji ir nėra tobula, tačiau tu, kaip individas, kaip šeimos ir tautos narys gali ją pakeisti. Būk tautiškas, rodyk pavyzdį visuomenei!
Galima į LTJS žiūrėti ir realistiškai, kaip į bendraminčių šeimą, bendruomenę. Mūsų pareiga yra nešti tautiškumo vėliavą, puoselėti tautines vertybes jaunimo tarpe. Mūsų simbolis - ugnis, deganti lietuvio širdyje, šeimoje, tautoje ir valstybėje šimtmečius. Tu, LTJS nary, esi tos ugnies prižiūrėtojas, tu lietuvybės vėliavnešys. Nešk vėliavą iškėlęs galvą, būk išdidus! Kartu su tavimi - tūkstančiai lietuvių, kurie kovojo už nepriklausomą tautinę valstybę! Būk vertas jų vardo! Siek savų tikslų! Dabar tik laiko klausimas, kada pasieksime pergalę. Tačiau jokia pergalė neiškovojama lengvai, tam reikia kiekvieno mūsų darbo ir pasiaukojimo. Jeigu nesi LTJS šeimos narys - tapk juo! Tik kartu mes galėsime išvysti naują tautų pavasarį - stiprų tiek fiziškai, tiek dvasiškai lietuvį lietuviškoje Lietuvoje, tautų pasaulyje!

Tomas Skorupskis
Įkvėpimas atėjo skaitant A.Maceinos “Tautinis auklėjimas”

Rodyk draugams

Kovo 11 nacionalistų eitynės (2008-2010)

Kovo 11 dienos nacionalistų eitynės jau trečius metus tampa tema, susilaukianti daugybės diskusijų.
Ilgus metus būrys skinhead’ų žygiavo Vilniaus gatvėmis. Jie likdavo nepastebėti (ar ignoruojami). Lūžis įvyko 2008 metais, kuomet šios eitynės sulaukė didelio žiniasklaidos, politikų, visuomenės veikėjų dėmesio. 2008 metus galima laikyti ir lūžiu lietuvių tautiniame judėjime. Grįžkime į 2008 metus.

Priešistorė

2008 metais prieš pat kovo 11 nacionalistų eitynes(kurių nemažą dalį tuo metu sudarė skinhead’ų subkultūra) visoje Lietuvoje buvo iškabinti reklaminiai stendai, kurie teigė, kad yra tik viena rasė - žmonių rasė. Žmogus, baigęs 12 klasių, puikiai supranta, kad tai - visiška dezinformacija. Mokslininkai skelbia, kad egzistuoja trys rasės - europidų, mongolidų ir negridų. Iškyla klausimas - ko buvo siekiama tokiais stendais?

Kiek man tenka prisiminti, tai prieš tris metus rasizmo problemos Lietuvoje visiškai nebuvo. Lietuva nuo seno buvo tolerantiška valstybė. Žodis tolerancija tada dar neturėjo tokio aitraus tolerastijos* prieskonio. Gal kas ir pavadindavo sutiktą juodaodį negru, nes taip juos nuo seno vadindavo, tačiau tai mūsų krašte neturėjo neigiamo atspalvio. Tai koks gi buvo tikslas? Yra keli variantai:
1. Dezinformuoti visuomenę, paaštrinti šį klausimą.
2. Panaudoti ES lėšas
Tikslus pasiekti jiems pavyko. Panaudojus ES lėšas įsteigta daugybė žmogaus teisių institutų, tolerantiškų organizacijų, gaunamos milžiniškos paramos jų veiklai. Jos ir dabar sėkmingai veikia prieš įsivaizduojamus baubus. Taip pat pavyko ir sukiršinti visuomenę. Kiekvienas veiksmas turi atoveiksmį. Lietuviams niekada nepatko per prievartą brukamas kitoks gyvenimo būdas, pasaulėžiūra, tradicijos. Priešiška propaganda susilaukia pasipriešinimo. Lietuviai nuo seno priešinos okupantų propagandai (Knygnešiai, partizanai), priešinsis ir šiam melui. Gatvėse pasirodė stendai su prierašu “Rasizmui ir etninei diskriminacijai TAIP”, internete pasirodė paveikslėlis su užrašu “Viena rasė euro-idiotų rasė”.

Jeigu antrasis užrašas yra labiau pašiepiantis mums primetamas, Briuselio sukurtas, vertybes, tai pirmasis jau verčia susimąstyti. Kodėl žmogus galėjo pasisakyti už diskriminaciją ir rasizmą? Ypač kai iki tol jo nebuvo, arba jis buvo buitinio lygmens.

Stendu “Viena rasė - žmonių rasė” yra pasisakoma ne prieš rasizmą, kaip nesantaikos ar diskriminacijos kurstymą kitos rasės atstovams, o prieš pačią rasę, šios sąvokos teisę egzistuoti. Rasių nėra, mes spjauname į tavo, lietuvi, kilmę - štai ką, visų pirma, sako šis stendas. A.Maceina savo knygoje “Tautinis auklėjimas” (kuriame jis kritikavo ir rasizmą) dar įžangoje paminėjo rasės, kaip kilmės, svarbą tautos vysimuisi, greta žemės ir tautinės sąmonės. Lietuviui tautininkui iš po kojų atimtas lietuvio pamatas - kilmė. Tai, save gerbiančiam patriotui, galėjo sukelti nemenką įtūžį.

2008m. kovo 11 nacionalistų eitynės

2008m. kovo 11 dienos eitynėse dalyvavo ~200 jaunuolių, kurių nemažą dalį sudarė skinhead’ų subkultūros jaunimas. Nešini trispalvėm jie ėjo į koncertą. Jų tikslas visų pirma buvo Lietuvai svarbios datos paminėjimas. Garsiai ir galingai skambantys šūkiai Lietuva, Lietuva lietuviams, patriotinės dainos, skambėjusios tautinio atgimimo laikais - Ant kalno mūrai, Augo kieme klevelis. Tai buvo būdas išreikšti savo poziciją - mes mylime šią šalį, mums svarbi mūsų tauta, mums svarbi mūsų kilmė! Valio Lietuvos laisvei!

Reikia pastebėti, kad keli eitynių dalyviai prisiminė vaikišką skanduotę “lipo žydas kopečiom”, prie jos pridėjo vokišką šūkį “juden raus”. Tai, žinoma, negatyvūs veiksmai ar net suplanuotos provokacijos. Ar tai nebuvo pykčio proveržis, kurio taip norėjo tų stendų kūrėjai?

Šios eitynės mūsų žiniasklaidos buvo nuspalvintos neigiamom reikšmėm. Eitynių dalyvaiai buvo vadinami neonaciais, fašistais. Didžioji dalis politikų neigiamai pasisakė apie šias eitynes. Dėl kelių žmonių pasisakymų buvo klijuojama etiketė visiems eitynių dalyviams, visuomenėje formuojama neigiama nuomonė. Šalyje kelias savaites vyko pastovios diskusijos šia tema.Pamenu, kaip mes ėjome, o žmonės mums plojo, prisijungė, dainavo su mumis kartu.

Lūžis

Vis dažniau pasigirsta kalbos, kad 2008 kovo 11 eitynės buvo lūžio taškas tautiniame judėjime. Kas galėjo tai sąlygoti?

1.2008m vasarą įkurtas Lietuvių Tautinis Centras (LTC). Skėtinio tipo organizacija, vienijanti kitas tautininkus. Į tautinę veiklą įsitraukia politiniai veikėjai, vis dažniau visuomenė išgirsta kitokią nuomonę.LTC tinklapis www.vienybeskeliu.lt.

2. Atsinaujina Lietuvių Tautinio Jaunimo Sąjunga (LTJS). Į organizaciją įsiliejus naujoms jėgoms nauji nariai sutelkiami tautinei veiklai. LTJS tinklapis www.tautosjaunimas.lt

3. Žiniasklaida, paviešinusi informaciją apie eitynes, atkreipė visuomenės dėmesį į patriotus. Vienišas tautininkas surado bendraminčių.

4. Pastovus paskutiniojo laisvojo žodžio bastiono - www.patriotai.lt darbas šviečiant visuomenę davė lauktų vaisių. Puslapis tampa vis populiaresnis, sulaukia vis daugiau skaitytojų.

2009m. kovo 11 eitynės

Šį kartą, siekiant išvengti neorganizuotumo klaidų, suvaldyti provokatorius, pakelti judėjimą į naują lygį eitynes ėmėsi organizuoti Lietuvių Tautinis Centras. 2009 metų vasario 25 dieną Vilniaus miesto savivaldybė išdavė leidimą LTC organizuojamoms eitynėms. Žiniasklaidoje pasipylė purvo lavina. LTC buvo kaltinami už ne savo organizuotas eitynes.
Jau kitą dieną, vasario 26, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisarijato
internetiniame puslapyje pasirodė prašymas atpažinti asmenis dalyvavusius 2008 metais vykusioje nesankcionuotoje Kovo 11 eisenoje. Galbūt tai tėra tik atsitiktinumas, o galbūt tai - noras susieti 2008 metų eitynes su eitynėmis, organizuojamomis Lietuvių Tautinio Centro? Bandoma įbauginti žmones dalyvauti LTC organizuojamose eitynėse, gazdinama sankcijomis.

Visgi LTC organizuotos eitynės įvyksta sklandžiai. Patriotai praeina išdidžiai pakėlę galvas. Eitynėse dalyvauja 700 patriotų, kurių didesnę dalį sudaro jaunimas. Eitynės susilaukia šiokios tokios priešpriešos, kuri atrodo tikrai juokingai - keli žmonės, laikantys anglų ir lietuvių kalba parašytus plakatus, gėjų vėliava. Patriotai triumfuoja, kosmopolitai - tyli.

2010m. kovo 11 eitynės

2010m. kovo 11 eitynės buvo sutiktos palyginti ramiai. Organizatoriai buvo tie patys - Lietuvių Tautinis Centras. Eitynių šūkis - Didžiuojuosi, jog esu lietuvis! Kvietimas į eitynes:

Kosmopolitinė žiniasklaida kiek aprimo, po pavizdingų 2009 metų eitynių. Tačiau neilgam. 2010m. eitynėse dalyvavo didžiulė masė žmonių - 1500. Eitynės atrodė ypač galingai. Skambėjo šūkiai: Lietuva, Lietuva - lietuviams, Didžiuokis ir apgink savo lietuvybę. Taip pat skambėjo daina “Ant kalno mūrai”. Žmonių buvo tiek daug, kad net atvykus į eitynių pabaigos tašką - Sporto rūmus, patriotų kolonos galas vis dar buvo Katedros aikštėje.

Eisenos mąstas buvo didžiulis. Ši eisena yra tikslinga. Ji sako - o mes didžiuojamės savo tautybe, mes norime, kad Lietuva būtų tautinė valstybė, kokia ji buvo atkurta kovo 11. Mes atmetame jūsų europos ir pasaulio piliečio modelius, mes esame lietuviai ir mūsų namai - Lietuva! Mūsų yra daug ir kasmet mūsų daugėja, jūs nebegalite mūsų ignoruoti. Jokia kita politinė jėga nesugeba padaryti tokio mąsto renginio. Mes, tautininkai, esame ateitis. Ateitis priklauso mums!

Kalbant apie 2010 kovo 11 eitynes tenka paminėti vieną eitynių akcentą, susilaukusį nemažai žiniasklaidos dėmesio - baltą raištį su raudona trišake ugnimi apskritime. Tai - Lietuvių Tautinio Jaunimo Sąjungos (LTJS) simbolis. Tautinis jaunimas šį simbolį savo internetiniame puslapyje aiškina taip:
„LTJS atributikoje figūruojantis trijų liepsnelių sukūrėlis simbolizuoja Didžiąją Lietuvą, Mažąją Lietuvą bei Žemaitiją. Istoriškai bei kultūriškai susijusią ir nedalomą mūsų tautos žemę. Trys liepsnelės - trys regionai - susijungia į amžinai besisukantį ir tobulą ugnies ratą, degantį kiekvieno lietuvio širdyje. Ugnis lietuviams buvo šventa, todėl tikimės, jog tokia simbolika suteiks mums stiprybės ir ištvermės mūsų kelyje. Skaičius trys - taip pat dažnai pasitaikantis šventas ir tobulas simbolis lietuvių mitologijoje, o amžinai besisukantis sūkurys - nenutrūkstamas ryšys tarp visų lietuvių, kada nors gyvenusių ir gyvensiančių šioje lietaus žemėje. Tai tradicijos, papročiai, tautosaka ir bendra lietuviška savimonė, kurią mes siekiame atgaivinti ir pažadinti.”

Trišakė liepsna buvo naudojama tarpukario Jaunalietuvių.

Tolerastas – asmuo, siekiantis, kad būtų toleruojamas jo gyvenimo būdas, jo įsitikinimai, jo vertybės, bet trypiantis kitų žmonių gyvenimo būdą, įsitikinimus ir vertybes, spjaunantis į kitus, o bandant dėl to priekaištauti, garsiai šaukiantis apie netoleranciją.

NEBAIGTA!

Rodyk draugams

Pertvarkymas

Kadangi startavo LTJS blogas http://gyvai.ltjs.lt/ ir ten yra toks dalykas, kaip LTJS narių blogai, tai nusprendžiau sutvarkyti saviškį prieš keldamas nuorodą į LTJS oficialų puslapį.

Daug laiko praėjo, keitėsi idėjos. Dabar jau ne visiškai pritariu tam, ką rašiau 2008 metais. Taip pat bus ištrinti nieko neverti įrašai. O kiti - per naujo perspausdinti. Ten yra įdomių nuomonių apie įvairias temas. Juos patobulinsiu ir perleisiu. Taip kad galite laukti atnaujintų straipsnių kas kelias dienas.

Rodyk draugams

Multikultūrizmas ir naujasis žmogus

Pasaulis matė dvi valstybes, dvi ideologijas, kurios norėjo sukurti naują, tobulesnį žmogų. Tai - komunistinė Sovietų Sąjunga ir Nacionalsocialistinė Vokietija. Gerai žinome kuo tai baigėsi - milžinišku nepritariančiųjų kraujo praliejimu. Šiais laikais turime dar vieną ideologiją, siekiančią to paties - multikulturizmą, kuris greta eina su kosmopolitizmu ir globalizmu.

Multikultūrizmo šalininkai dažnai savo poziciją argumentuoja tuo, kad šalys, miestai, kur gyvena daug įvairių rasių, tautų, kultūrų žmonių yra labai gražūs, spalvingi, įvairūs. Todėl reikia kaip galima labiau maišytis ir gyventi gražioje visuomenėje. Sunku ginčytis - skirtingos kultūros yra tikrai patrauklios akiai. Bėda ta, kad tai yra šlykštus melas.

Globalistų norai yra visiškai priešingi - ne skirtingų kultūrų išsaugojimas, o jų skirtumų sunaikinimas, naujos, pasaulio kultūros ir pasaulio žmogaus sukūrimas. To vėliavnešiai - MTV, masinė žiniasklaida, įvairios kitos struktūros, sėkmingai bukinančios tautas. Vienos, žmonių tautos idėjai pagrindinis priešas yra tautos, jų kultūros ir skirtumai. Kuo greičiau juos pašalinsime, tuo greičiau gims naujas žmogus, kuris bus visiškai abejingas aplinkai, politikai, tautai, valstybei, viskam - tolerantiškas žmonijos pilietis. Toks žmogus nesuks galvos apie kažką, kas yra su juo nesusiję. Kiekvienas individas gali daryti ką nori, svarbu kad nepakenktų kitiems individas - realiai rūpintųsi tik savimi, pamiršdamas visuomėnę. Toks žmogus, kuris dirba, valgo, miega ir perka yra lengvai valdomas tų, kas sėdi viršuje.
1990 metais atgavome savo nepriklausomybė, laisvę. Tačiau laisvė žmogui yra ne dokumentas, nors ir beprotiškai svarbus, bet kai žmogus ir žmonės tampa laisvi. Tokie jie jau buvo ir 1988 metais ir 1991 metais. Tada būtent nacionalistai atkūrė valstybę. Tačiau vėliau vėl iš žmogaus buvo atimta laisvė. Ar dabar esame laisvi, ar jaučiamės laisvi? Kodėl negalime sakyti Lietuva - lietuviams? Ne, nesame laisvi.
Laisvi būsime tada, kai pasakysime sau ir visiems kitiems: Mes, nacionalistai, kurie atkūrė nepriklausomybę, sakome, kad šalis, kuri kopijuoja kitas šalis, niekada nepirmaus. Kiekvienai tautai yra skirtingas kelias, skirtinga santvarka. Tai, kas „tinka” jums, vakarų libertarai, nebūtinai tinka mums. Pažiūrėkit, kokias problemas sukelia tas naujasis žmogus, kultūrų mišinys. Mes gimėm lietuviais, norim tokiais ir būti. Ne pasaulio tautiečiais ir piliečiais, o lietuviais, savo žemėje - Lietuvoje. Tokiai mažai tautai kaip lietuvių maišymasis yra pražūtingas.
Kosmopolitai su savo melo ideologija toli nenueis. Anksčiau aš vėliau jų kapitalo pastatyti bokštai grius, iškils jauna tautų Europa. Reikia tik nebijoti burtis ir imtis iniciatyvos. Burkimės į vieningas tautines gretas!

Rodyk draugams

Savo mergelai sudiev pasakyt

Per lygius laukus, per vieškelėlius
Jaunas bernelis karelin joja.
Vai sustok, sustok, žirgų sustabdyk,
Sava tėveliui sudiev pasakyk.
Negaliu sustot, žirgų sustabdyt,
Sava tėveliui sudiev pasakyt.

Per lygius laukus, per vieškelėlius
Jaunas bernelis karelin joja.
Vai sustok, sustok, žirgų sustabdyk,
Sava motulai sudiev pasakyk.
Negaliu sustot, žirgų sustabdyt,
Sava motulai sudiev pasakyt.

Per lygius laukus, per vieškelėlius
Jaunas bernelis karelin joja.
Vai sustok, sustok, žirgų sustabdyk,
Sava broleliui sudiev pasakyk.
Negaliu sustot, žirgų sustabdyt,
Sava broleliui sudiev pasakyt.

Per lygius laukus, per vieškelėlius
Jaunas bernelis karelin joja.
Vai sustok, sustok, žirgų sustabdyk,
Sava sesulai sudiev pasakyk.
Negaliu sustot, žirgų sustabdyt,
Sava sesulai sudiev pasakyt.

Per lygius laukus, per vieškelėlius
Jaunas bernelis karelin joja.
Vai sustok, sustok, žirgų sustabdyk,
Sava mergelai sudiev pasakyk.
Tai galiu sustot, žirgų sustabdyt,
Sava mergelai sudiev pasakyt!

Mūs keliai išsiskyrė. Turbūt man, kaip tautininkui, lemta skirti savo didžią laiko daliai tautai, o ne savo asmeniniam gyvenimui, kur ir buvai tu.
Dėkui už tikrai gerą laiką kartu, už tobulesnius, nei visi kiti prieš tai buvę santykius.
Na o dabar ir neoficialiai
sudiev, Raminta.

Rodyk draugams

Ateitis priklauso mums!

Lietuvių tauta, istorinių aplinkybių nuniokota, ir gyveno, ir tebegyvena išlikimo idėja, kuri yra visų jos šiandieninių galių, bet dar labiau - negalių žemė. Mūsų gyvastis yra mūsų galvose, mūsų idėjose, o ne materialiose vertybėse. Šitas atradimas duoda man į rankas viską - ir praeitį, ir dabartį, ir ateitį; labiausiai - ateitį, be kurios troškimo išlikimas nė neįmanomas, be kurios teigimo joks rašymas nėra vertas net į jį sudėto fizinio darbo.    R.Ozolas 1978 07 17.

Ateitis priklauso mums!

Lietuva - lietuviams!

Rodyk draugams

Sausio 13 aukų atminimo Vakaras

Kviečame visus patriotiškai nusiteikusius Lietuvos piliečius dalyvauti eisenoje, skirtoje pagerbti žuvusiems per 1991 Sausio 13-osios įvykius.
Eisenos dalyviai renkasi sausio 12 dieną, 18:45 prie Antakalnio poliklinikos (Antakalnio g. 59), eitynių kolona pajudės 19:00 link Antakalnio kapinių.

Tie, kurių akys pavirto į naktį, o naktis nesulaukė aušros…
Tebūna palaiminti tie, kurie sakė, mes Tavo, Tu mūsų, kartu – Lietuva.

Eitynėms taikomos šios taisyklės:
1. Eisenos metu laikytis rimties:
a)nekalbėti, nerėkauti, nešūkauti.
b)nerūkyti, negerti, nevalgyti.
2. Eisenos metu draudžiama:
a)nešti, demonstruoti ar kitais būdais afišuoti plakatus, vėliavas, transparantus, banerius socialine, politine, ekonomine tematika.
b)reaguoti į priešiškai nusiteikusius asmenis, asmenų grupes ar kitas provokacijas.
c)dalyvauti būnant neblaivaus stovio.
d)kelti betvarkę.
e)išradinėti savas taisykles.
3. Privaloma:
a)laikytis eisenos taisyklių ir viešosios tvarkos.
b)klausyti organizatorių ar eisenos atsakingųjų prašymų ar nurodymų.
c)klausyti policijos pareigūnų teisėtų prašymų ar nurodymų.
4. Pageidautina:
a)atsinešti deglą ir žvakučių, bei gėlių ar vainiką.
b)atsivesti šeimos narių, draugų, bendraminčių.
c)paaukoti fondui, skirtam paremti POW.
d)po eisenos sudalyvauti organizuojamame atminimo vakare (daugiau Informacijos artimiausiu metu).

http://diskusijos.patriotai.lt/viewtopic.php?f=28&t=3564

Rodyk draugams

« Ankstesnis puslapisNaujesnis puslapis »