BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Tikėk

Kai visai nebelieka jau nieko
Nei draugo, nei meilės savos..
Kai liūdesis apima ir mintis užlieja
Tikėki, kad bus gal geriau.
Kai idėjos , dėl ko aš lyg šiolei kovojau
atrodo kitokios visai,
Tikėki brolau, kad ateis dar diena
Ir bus tikrai dar geriau.

Už lietuvišką Lietuvą, lietuvišką Lietuvą,
Už meilę savųjų namų.
Už brolį lietuvį, už žuvusius kūnus,
Tikėk rytojum, brolau.
Net jei tau atrodo, kad viskas aplinkui
Pykčio ir melo pilni..
Tikėki - juk lietuvis esi.

Šventoji ugnelė vis dega, vis dega
Ir puola gesint ją visi..
Manoji širdelė tankiai dar plaka
Nors gniaužtai ją spaudžia tvirti.
Tikėki, brolau, kad atgims dar idėjos
Tauta vėl parodys, kas ji.
Brolis už brolį, už lietuvišką Lietuvą
Išeis dar kovoti visi.

Užtemo jau žvaigždės, užgeso dangus
Ir nerimas mano širdį..
Atėjo priešai į mano namus
Blogų kėslų vedini.
Išsaugot bent liepsną šventosios ugnelės
Neleisti jai niekad užgest
Už lietuvišką Lietuvą išsaugot dalelę
Tos žemės, kurioje gyveni.
Išsaugok - juk lietuvis esi.

Rodyk draugams

Su Latvijos legiono švente!

Visi Latvijos patriotai mini kovo 16 - Latvijos legiono dieną.
Latvių legionas
buvo įsteigtas 1943 metų vasarį, o kovo 16-ąją Latvijos legionierių
atminimo diena minima todėl, kad tą dieną 1944 metais Opočkos
apylinkėse prie Velikajos upės latvių legiono
divizijos įveikė sovietų armijos karius.

1950 metais Vašingtone buvo paskelbta deklaracija, kad Baltijos šalių
SS legionus reikia laikyti ypatingais ir skirtingais nuo Vokietijos SS
dalinių, todėl jie neturi būti laikomi judėjimu, priešišku JAV
vyriausybei.

Latvių legionieriai verti ne mažesnės pagarbos, nei mūsų partizanai. Jie kovojo už Latvijos laisvę, prieš raudonąjį fašizmą.
“Mes turėjome imti į rankas ginklus ir kovoti su tais, kurie 1940
metais okupavo Latviją, su tais, kurie išniekino mūsų šalį ir mūsų
šeimas” E.Skreja

Dabar šią šventę norima nuspalvinti juodomis spalvomis. Lygiai kaip buvo bandoma nuspalvinti Estiją, dėl bronzinio kario paminklo, lygiai kaip juodinami Lietuvos patriotai, dalyvaujantys kovo 11 eisenoje. Baltai turi palaikyti baltus. Tai - mums giminingiausios tautos.

Džiugu, jog ir šiemet buvo žmogus, kuris iškėlė ten Lietuvos trispalvę. Aš džiaugiuosi tuo, nes ši jauna mergina parodė, kad lietuviams yra tai svarbu. Lietuviai palaiko brolius latvius!

Su Latvijos legiono diena!

Rodyk draugams

Aš esu

Esu tinginys, daugiausiai sėdintis namie ir lošiantis kokį kvailą mmorpg (Lineage2, wow) ar travianą.

Pilka asmenybė

Naktimis skaitantis knygas.

Pusdienį miegantis.

Ketvirtadieniais išeinantis į susirinkimą ir pasakantis ką kaip kur kada.

Penktadieniais einantis į galerą alaus.

Šeštadieniais į paskaitą.

Visiškai kvailas visose srityse, išskyrus politiką ir kažkiek psichologiją.

Mažai šnekantis.

Rodyk draugams

Kelias


Pažadins bures ne vėjas,
Tamsos nasruose spinduliai
Tik pavirsta į naktį.
Begalė vėlių regėjo,
Kaip atsimušė bangos
Į trupantį ašarom akmenį.
Prikelia miegantį medį,
Neprabudę, ugny tebegimstantys
Vakaro toliai.
Atpažino, sveikino vedlį
Amžinai susisukę,
Žalčiais išsibudinę broliai.

Išvaduotą kryžkelės grobį,
Smėlio kopomis vedė
Ir rodė kelią iš žemės.
Užsitraukia debesys juodi,
Tik ramybė žvaigždžių
Į nebūtį akliną slepias.
Kol į pilnatį žvelgė akys,
Neprabėgo naktis
Net akimirka tęsėsi amžiais.
Nesugrįšime namo patys,
Išdžiovinę irklus
Palydėsime vakarą paukščiais…

Rodyk draugams

LIETUVIŲ TAUTINIS CENTRAS KVIEČIA LIETUVOS PATRIOTUS ATŠVĘSTI NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENĄ

2009.03.11, 16:00 Vilniuje, Sereikiškių parke, prasideda patriotinės
eitynės. Žygiuosime nuo Sereikiškių parko per Katedros aikštę, Gedimino
prospektu iki Lukiškių aikštės.
Šio renginio tikslas – drauge
atšvęsti Lietuvos valstybės Nepriklausomybės dieną, pagerbti garbingus
kovotojus, paskatinti ateities kartas. Patriotinio maršo organizatorius
– Lietuvių Tautinis Centras (LTC).
Žiniasklaidoje pasirodė
klaidinantys gandai, jog LTC deklaruojantis nepakantumą kitų tautų,
rasių, religijų žmonėms. Šių gandų skaitytojams gali būti įdomu
sužinoti, jog LTC sudaro įvairių religijų atstovai – senojo baltų
tikėjimo šalininkai, katalikai, protestantai, laisvamaniai, o paties
LTC vadovybė jau kuris laikas glaudžiai bendradarbiauja su latvių,
gudų, estų, suomių, švedų, čekų, britų, prancūzų, graikų ir kitų tautų
patriotais.
LTC pasaulėžiūroje tauta yra savaiminė vertybė, o sava
tautinė valstybė etninėje-istorinėje teritorijoje – fundamentali
kiekvienos tautos teisė. LTC gerbia istorinę Lietuvos sanklodą, jam
brangus kiekvienas Lietuvos pilietis, kiekvienas, kuriam Lietuva yra
Tėvynė. LTC deklaruoja lygias teises religinėms bendrijoms, ko šiandien
dar stokojama.
Lietuva susikūrė ir atsikūrė tautiniu, o ne
kosmopolitiniu pagrindu. Lietuvių tauta įvardinta Lietuvos Respublikos
Konstitucijos preambulėje. LTC pasisako prieš užsienio arba
tarptautinių jėgų diktatą, prieš tautų sumaištį, už kiekvienos tautos
laisvę gyventi savoje tautinėje valstybėje. LTC priešinasi migracijai,
kas neturi nieko bendro su požiūriu į tautas kaip tokias, išskyrus
teisę kiekvienai iš jų išlaikyti savastį, išsaugant save Tėvynėje. LTC
yra už status quo dabartinių Lietuvos tautinių mažumų atžvilgiu, už
lietuvio pažymėjimą siekiantiems integruotis į Lietuvos visuomenę
etninių žemių ir išeivijos lietuviams. LTC siekia Lietuvos valstybės
santvarkos reformos iš biurokratinės ir oligarchinės į demokratinę.
Nepriklausomybės
dienos išvakarėse ypač glumina destruktyvių elementų provokacijos,
raginančios Tautos ir Valstybės šventę pakeisti dionisiškomis
orgijomis, agituojančios už anarchiją ir chaosą. Laikome tai baustinais
išpuoliais prieš Tautą, Valstybę, Žmogų. Abejotinoms žmonių grupėms
atstovaujančias organizacijas – vadinamuosius Lygių galimybių plėtros
centrą ir Žmogaus teisių stebėjimo institutą – reikalaujame skubiai
paneigti LTC ir jos akcijos atžvilgiu išplatintą šmeižtą, kuris
pateikia ne tik iškreiptą, o tiesiog išvirkščiai išverstą LTC poziciją.

Dėkojame Vilniaus miesto savivaldybei už suteiktą leidimą atšvęsti
Nepriklausomybę. Drauge pabrėžiame, jog LTC organizuojamose
Nepriklausomybės dienos eitynėse laukiamas kiekvienas Lietuvos
patriotas ir Lietuvai draugiškas žmogus. Nepriklausomybės diena –
bendra Lietuvos šventė.
Patriotinio maršo dalyvius raginame
išlaikyti elgesio kultūrą, drausmę ir tvarką. Akcijoje naudojama
simbolika privalo būti suderinta su jos organizatoriais. Jokie tvarkos
pažeidimai nebus toleruojami. Akcijos organizatoriai pasirengę
glaudžiai bendradarbiauti su teisėsaugos institucijomis, užtikrindami
viešąją drausmę ir tvarką. Nepasiduokime priešiškų elementų
provokacijoms.
Atšvęskime Nepriklausomybę darnoje.

Lietuvių Tautinio Centro pirmininkas Marius Kundrotas

Rodyk draugams

Mes nesiklaupsim?

Galiu pastebėti vieną faktą, kuris išryškėja belaukiant kovo 11.
Labai tampa aiški tam tikrų struktūrų pozicija.
Kadangi eisena yra patriotinė (nejau jei tarkim radikalesnis skinas sudalyvautų savivaldybės renginyje , tas renginys būtų fašistinis/nacistinis/komunistinis/etc., (čia priklauso nuo skino) ? ) ir iš esmės pozityvi (nepriklausomybės šventimas), tai jėgos, nukreiptos prieš ją yra negatyvios. Turiu galvoje:
a) Tam tikrus žiniasklaidos kanalus, varančius propagandą būtent likus keletui dienų iki eisenos.
b) Tolerancijos eiseną kovo 11 (nors ir nesutikčiau pilnai dėl eisenos teigiamumo) ją gal ir galima būtų laikyt teigiamą (žiūrint pro kosmopolitinio pasaulio prizmę), bet tik ne tokią dieną, spicialiai (Kaip sakė Pocius) nukreiptą prieš patriotinę. Ji labiau ne taiki, o smurtinė arba būsima smurtinė kelis metus į priekį.

Išvados:
1.Išaiškėja kosmopolitiniai naujienų portalai (Delfi, lrytas.lt)
2.Išaiškėja Lietuvai nedraugiškos bei kosmopolitinės organizacijos - penktoji kolona: anarchoidai, “antifa”, komunistuojantys asmenys , pasislėpę po Žmogaus teisių stebėjimo instituto ir Lygių galimybių plėtros centro  pavadinimais.

Mes nesiklaupsim?
Atsakykite kiekvienas sau. Ar liksi abejingas , ar būsi vienas iš tų, kurie suduos smūgį Lietuvai, ar būsi lietuvis.
Aš nesiklaupsiu.

Rodyk draugams