BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Su švente!

Skaitant
kosmopolinius internetinius dienraščius, kaip delfi.lt ar lrytas.lt , darosi
tradicija nacizmą, fašizmą ir nacionalizmą  sudėti į vieną vietą, motyvuojant tuo, kad
visos šios idealogijos yra blogis. Neketinu čia rašyti apie fašizmą, tačiau
norėčiau detaliau panagrinėti, kodėl nacionalizmas yra suplakamas į vieną su
nacionalsocializmu.

                             Pradžiai
išsiaiškinkime kas yra nacionalizmas .Nacionalizmo pagrindiniai punktai būtų:

   - pasaulis istoriškai yra padalintas į skirtingas tautas, paprastai
kalbančias skirtingomis kalbomis,

   - kiekviena tauta turi teisę sukurti savo nepriklausomą tautinę
valstybę tautos istorinėje-etninėje teritorijoje,

   - istorinės-etninės tautų gyvenamos teritorijos ir politinės
tautinių valstybių sienos turi sutapti,

   - kiekviena tauta turi teisę pati spręsti savo pačios likimą
savo įkurtoje valstybėje,

   - valstybės esminė paskirtis yra sudaryti sąlygas valstybę
sukūrusios tautos kultūriniam ir ekonominiam suklestėjimui šioje valstybėje,

   - tauta yra pagrindinis valdžios šaltinis,

   - svetimų etninių žemių okupacija nėra teisėta ir negali būti
įteisinta jokiais tarptautiniais ar kitokiais susitarimais ar sutartimis,
nepriklausomai nuo to, kiek laiko okupantas valdo tą žemę,

    - pasaulyje dar egzistuojančios imperijos turi būti
padalintos į tautines valstybes,

    - kitataučiai kolonistai ir imigrantai, nelojalūs ir
kenkiantys tautinei valstybei, nepripažįstantys tautos teisės valdyti savo žemę
ir savo valstybę, gali būti baudžiami ir netgi iškeldinami į jų etninę
teritoriją (valstybę), iš kurios atvyko jie patys ar jų protėviai.


                      šaltinis - balsas.lt

                            Vien perskaičius
šiuos punktus tampa aišku, kad nacionalsocializmas kažkaip čia netinka. Būtent.
Netinka. O netinka todėl, kad nacionalsocializmas yra radikalus
kosmopolitizmas. Nacizme nėra iškeliama tauta, nėra remiamasi tauta, kaip
teigia kritikai. Nacizme remiamasi arijų rase. O arijų rasė tai tikrai nėra
kažkokia tauta. Tai – daug tautų. Atsivertus wikipedia 
randame: The ethnic group composed of the Proto-Indo-Europeans
and their modern descendants was termed the Aryans.
Taigi visi
Proto-Indo-Europiečiai buvo laikomi arijais.

Kitas šaltinis – Richard Rein. Rasse und Kultur unserer Urvaeter. Ein
Methodisch-schultechnisches Hilfsbuch fuer Unterricht und Vortraege in der
Vorgeschichte. 1936. Frankfurt
,
kurio vokišką tekstą rasite čia .
Skyriuje “Šiuolaikinės vokiečių tautos rasės” išvadintos 6
subrasės, sudarančios vokiečių tautą. Nordinė, fėlinė, dinarinė, alpinė, Rytų
Baltijos ir Viduržiemio jūros. “Mūsų įstatymuose šios šešios rasės
pripažįstamos arijiškomis. Tokiu būdu arijais laikytini tie žmonės, kurie
priklauso vienai iš šių šešių rasių, arba kuriam nors šių rasių mišiniui”
.
Šie du šaltiniai visiškai paneigia teiginį, kad nacizmas remiasi tauta. Nacizmas
remiasi teiginiu, kad tam tikra žmonių grupė yra aukštesnė už kitą žmonių
grupę. Pažvelgus į istoriją matome, kad arijai gali užgrobti žemes, kuriose
gyvena prastesnės tautos. Akivaizdžiai matosi, kad nacizmas yra niekaip
nesuderinamas su nacionalizmo punktais
, iškeliančias kiekvieną tautą kaip
vertybę ir puoselėjančią tautų lygybę. O tai buvo pagrindinis ir kol kas
vienintelis argumentas, kodėl nacionalizmas ir nacizmas yra suplakamas į viena.
Nacionalizmas ir nacionalsocializmas neturi nieko bendra
!

                             Nacizmas, kaip
idealogija, yra visiškai netinkama. Ji paremta šovinizmu, o ne kokiu nors
tautiškumu. Nacizmas niekaip negali būti tinkama idealogija, net ir jį
performavus. Kelis kartus girdėjau teiginius, kad nacionalsocializmas, kaip
idealogija būtų tinkama, tačiau reiktų pašalinti neigiamus aspektus, kurie
galėtų sukelti karus, nepasitenkinimą ir pan. Nepritariu šiam teiginiui ir
dabar jį apgalvojęs manau, kad jis yra niekinis. Atėmus iš nacizmo šovinizmą,
antisemitizmą, rasizmą (tarkim palikus tik save, kaip europietiškos rasės atsvovo
suvokimą), arijus, karo , kaip naudingo dalyko, suvokimą gauname europieliečių
(europos piliečių) socializmą.

Socializmas – viena iš trijų stambiausių politinių
ideologijų. Socializmas iškelia pamatines lygybės, solidarumo ir teisingumo
vertybes. Pagrindinė pirmųjų socialistų iškelta tezė buvo ta, kad gamybos
priemonės turi priklausyti tiems, kurie jas naudoja – proletariatui. XIX
amžiaus antroje pusėje išsiskyrė kelios socializmo srovės – anarchizmas, marksizmas,
fabianizmas, kiek vėliau sparčiai ėmė populiarėti ir socialdemokratija.

to darau išvadą, kad nacionalsocializmas negali būti teisinga ideologija. Be to
vargu, ar tai galėsime pavadinti ideologija, kai bus išmetama bent puse jos.
Greičiau aš nacionalsocializmą pavadinčiau priešiška ideologija. Nacizmas yra
radikalus kosmopolitizmas
.

                             Neskubėkite
rašyti, kad tolerancija, gerovė, tautų draugystė niekaip negali būti sugretinta
su nacizmu. Gali. Pats pagrindinis principas išlieka – kosmopolitai siekia
sukurti vieną pasaulinę valstybę, kur nebūtų tautų, rasių ir pan. Nuosaikūs
kosmopolitai to siekia skatinant maišymąsi tarp tautų, tautinio identiteto
praradimą jaunų žmonių tarpe, tolerancija iškrypimams. Radikalūs kosmopolitai,
arba naciai, tiesiog visuos nepriklausančius arijų rasei, siektų turbūt arba
pavergti, ar išnaikinti. Taip tikslas būtų tas pats –viena valstybė, kur gyvena
viena žmonių grupė. Ar pasaulio piliečiai, ar arijai – čia jau priklauso nuo
žmonių radikalumo.

                             Su
praėjusia švente, balandžio 20! Norėčiau, kad žmonės susimastytų, ar tikrai tą
šventę švenčia. Ar tikrai simpatija nacionalsocializmo ideologijai yra
teisinga. Aš manau, kad suvokęs, kad aš esu nacionalistas, kad esu už
lietuvišką Lietuvą, už lenkišką Lenkiją ir itališką Italiją, o ne už pasaulio
arijų valstybę, aš perkopiau į aukštesnę pakopą. Šis mano įrašas yra skirtas
būtent tiems mano bendraminčiams, kurie pasisako už tautišką valstybę, bet
simpatizuoja nacių ideologijai.

                             Lietuva
– lietuviams!

                             Lietuviai – Lietuvai!

Rodyk draugams

Kaip sekasi?


Na žiūrint iš kurios pusės pažiūrėsi.

Futbolas - grįžau vėl į Kaunas ultras, kadangi dabar yra taika su kitų
klubų ultrom, kur yra mano pažįstami (dėl karo buvau išėjęs). Pasiilgęs
futbolo buvau labai. Gaila, kad FBK 2 Lygoj lošia.

Va čia buvo smagu Very Happy


Šiaip išsiskyriau su mergina, dabar man yra toks savotiškas šilumos trūkumas, bet stengiuosi apie tai negalvoti.

Šeštadienį keturi koliokvimai. Pasiruošęs normaliai esu tik vienam. Čia
didelė bėda, tačiau padeda negalvoti. Tiesiog sėdi ir mokaisi.

Šeštadienį vakare eisiu į Thundertale koncertą. Bus smagu, truputi atsipalaiduosiu.

Gaila, bet negalėsiu darom dalyvauti, bet mūsų komanda manau pasirodys puikiai!

Sekmadienį darome ekskursiją į 9 fortą su LTJS. Atvažiuoja vilniečiai, šiauliečiai. Turėtų būti smagu.

Šiaip reikalai visi su LTJS vystosi labai gerai, man patinka.

Kalbant apie politiką (apie ką ir kalbu šitame forume pagrinde,
save pateikdamas kaip bjaurų radikalą), tai esu gana savimi ir savo
raida patenkintas. Gerai yra tai, kad stengiuosi vengti kitų nuomonės,
pirmą pasirašau savo mintis, po to paskaitau kelių pusių straipsnius.
Gerai yra tai, kad jaučiuosi visiškai teisus klausimuose, kur
pasisakau. Mano dabartinė nacionalizmo forma mane tenkina. O šiaip
planuoju į blogą per adolfines (balandžio 20) parašyti kažką prieš
nacionalsocializmą, kaip kosmopolitizmo atšaką. Taip pasveikinti
bendražygius, kurie NS ir Vokietiją per daug sureikšmina.
Stengiuosi kuo daugiau skaityti knygų, šviestis(tiesa dabar tenka
skaityt apie psichologiją, bet irgi įdomu). Tai yra būtina norint
pakilti iš gatvės lygio. Savišvieta yra būtina mūsų jaunimui. Reikia
kažkokiu būdu tai ugdyti LTJS.

Va tiek padrikų minčių.

Rodyk draugams

Prezidento rinkimams - BOIKOTAS

Nėra nei vieno kandidato, už kurį būtų galima atiduoti balsą negraužiant savęs.
Čia tas pats, kas balsavimai sovietų sąjungoje - visi tie patys, vienodi kandidatai - kosmopolitai - socialistai.

Rodyk draugams

ČIA LIETUVA!

Sena Kvadrato daina, su šiai dienai aktualiu tekstu.

Atverk akis, pažvelk į juodą dangų - saulės nematai.
Užtemdė visą tavo namo langą juodi lašai.
Tame lange grėsmingai atsispindi skylantis dangus.
Išdžiuvę upės, medžiai be šešėlių, juodas lietus.

Ir nuo lietaus išdžiuvę medžių šakos tiesias į tave
Ir blaškos paukščiai dūmuose užtroškę - tavo lange.
Tame lange grėsmingas girių aidas - žūvanti gamta.
Nuodingi lietūs prausia žemės veidą, prausia tave.

Tavo lange, tavo lange lyg lūpose sustingus malda.
Čia Lietuva, čia Lietuva - neleisk, kad žūtų medžiai, neleisk, kad žūtų tavo tauta!

Tu pažiūrėk, matai, nuodingos dulkės smerkiasi į mus
Neleisk, kad rūgštūs lietūs plautų žemę, tavo vaikus.
Neleisk, kad suodžiai apgaubtų tave ir saulę, mūsų likimus.
Ištiesk rankas, išsaugok šį pasaulį - tu juk žmogus.

Tavo lange, tavo lange lyg lūpose sustingus malda.
Čia Lietuva, čia Lietuva - neleisk, kad žūtų medžiai, neleisk, kad žūtų tavo tauta!
Neleisk, kad žūtų tavo tauta!

    Darom09.lt - prisijunk ir Tu!
       
   

Rodyk draugams

50km žygis Tauro apygardos partizanų takais. Dalyvio įspūdžiai.

Ed. sako: o pala, ko pats tamsta nedalyvauji ?

TRA sako: Tamsta yra tinginys ir ne(be)sportiškas žmogus,
kuris išsigando 50km :)

Ed. sako: nesu matęs kad kas nenueitų. Ir fifos nueina kai
reikia. Nėra buvę. Tiesiog tereikia išeiti, o po to eini dantis sukandęs, negi
griūsi ir prasmegsi… Nebijok tu to ėjimo. Gi visi broliškai atkentėsim. Už
partizanus.

Na ir taip Ed. įkalbėjo mane dalyvauti JLP organizuojamam 50km
žygyje „Tauro apygardos partizanų takais“. Iš tikro jaudinausi. Naktį prieš tai
miegojau tik 1h. Tiesiog negalėjau
užmigti. Vis galvojau apie detales – koks bus oras, koks reljefas, ar dar
pažinsiu žemėlapį, kas bus, jei gausiu kokią traumą ir t.t. 3h nakties užmigau,
4 – kėliausi.

                             5.30
susitarėme susitikti prie iki su Sn. , kurio mama nuvežė mus į autobusų stotį.
Eidamas iki susitikimo vietos pradėjo stipriai skaudėti kairę koją. To ir
betrūko, pagalvojau. Na bet atėjus į vietą, pasimankštinus (kadangi Sn. vėlavo),
skausmas dingo. Važiuojant didesnių nuotykių nebuvo, apart to, kad buvom
įvažiavę į priešingą juostą. Susitinkam su vilniečiais, aplankome Tremties ir
rezistencijos muziejų Kaune, kuris yra iš ties šaunus. Sakiau, kad verta bus jį
aplankyti ir su Kauno LTJS skyrium. Žemiau galite pamatyti stalinio saulę.
Būtent tokia ji ir buvo – spygliuota viela supinta, simbolizuojanti mūsų tautos
50 metų nelaisvę.

 

Sulaukėme
Ku. ir kitų žmonių autobusų stotyje. Mūsų komandą sudarė 10 žmonių. Iškeliavome
autobusu. Autobuse laikas greitai ir smagiai praėjo.

Atvykus į vietą užsiregistravau, mat to dar nebuvau padaręs.
Paskutiniai formalumai ir pajudame į žygį su daina:

                             Saulė šviečia virš galvos

                             Patriotui Lietuvos.

                             Prieš akis žali
miškai                

                             Žemėj protėvių
kapai…

                             Dainuoti sekasi
nekaip. Kaune vasario 16 mes
daug geriau dainavome. Pirmasis griovys, kažkas visus skubina greičiau keltis
per jį. Šuolis – sėkmingas. Toliau sekė gana status kalnas, į kurį lipome
greitu tempu. Aš, kaip rūkantis žmogus, sugebėjau net truputi uždusti. Bet
niekis. Nuokalnė, upeliai, persikėlimai. Viskas sėkmingai. Nuotaika šauni, oras
geras. Priėjome žmonių dirbamus laukus. Ed. sakė mūsų žygio vadui eiti vieni
per kitų pėdas “nebūkim anarchistai, čia žmonės dirba juk” . Bandydami nukirsti
kampą pražiopsojome pirmą kontrolinį punktą (toliau KP). Teko grįžti atgal.

                             Antrą punkta
pasiekėm taip pat gana sėkmingai. Be didesnių nuostolių, dar visi kupini jėgų
ir entuziazmo. Tačiau pats KP buvo tikrai vertas dėmesio. Tai – partizanų žieminė.
Teko pabuvoti ir viduje. Jaučiasi drėgmė, vietos yra vos keliems žmonėms.
Sąlygos ten žiemoti tikrai prastos. Žiemą turėjo būti ne tik šalta, bet ir
drėgna. Nenuostabu kodėl partizanai taip greit pasiligodavo.

Vienas iš
labiausiai varginančių punktų buvo kelionė tarp 2KP ir 3KP. Kelias vis
ą
laiką tiesus, daug kartų reikėjo persikelti per griovį, visą laiką ėjome
laukymėmis, kepinant saulei. O ir kelias buvo ilgas. Atrodo jis niekad
nesibaigs. Tada pirmą kartą atsirado nuovargis. O dar mes sugalvojom pabėgti.
Naudos žinoma tai nedavė, tačiau nuovargio pridėjo. Galiausiai priėjome griovį,
kuris buvo gana ilgas, peršokti vietos nebuvo daug. Visi šoko, likome tryse.
Krantas jau nuo šokinėjimų tapo trumpesnis. Negana to aš atsispyriau blogai ir
iki pusės susmukau vandenyje. Nebuvo labai malonu. Kita vertus tai tikrai
atvėsino ir davė jėgų tolimesnei kelionei. Ties trečioju punktu kiek
stabtelėjom, spėjau užkąsti ir atsigerti. Keletas pastebėjimų: saldūs gėrimai,
nors ir negazuoti, su sulčiu pagrindu, vistiek neatgaivina ir greitai baigiasi.
Reikia imti vandens. Maisto reikia imti daug. Žinoma aš to nežinojau.

                             4 KP buvo pasiektas tikrai greitai.
Padar
ėme išvadą, kad keliukais eiti yra daug greičiau, nei mišku ar
laukais. Jį pasiekėme per pusvalandį. Pakeliui padiskutavome apie krikščionybės
ir pagonybės konfliktą, tad laikas praėjo tikrai greitai. Ketvirtajame KP
sustojome 10čiai
minučių, pavalgėme. Ten baigėsim mano gėrimas ir maistas.

Pagrindinė problema einant į penkajį punktą buvo kelio
nepatogumas. Nebuvo jokio tiesaus ar beveik tiesaus kelio. Jokių orientyrų.
Vien miškas ir kirtimai. Teko eiti zigzagais. Tuomet jau nelabai žiūrėjau į
žemėlapį, pasiklioviau Vi. kuris mus atvedė sėkmingai į sekantį punktą.

                             Ir
viskas. Tada jau buvau nusikalęs. O Sn. gavo kojos traumą. Nujaučiau, kad galiu
būti sekantis, nes jėgu liko labai labai mažai. Reikia eiti, reikia. Ir ėjau
toliau. Sekantis punktas buvo arti, ten kiek sustojom atsipūsti. Tai buvo
Vidmanto Mašanausko sodyba. Pasidarėme nuotraukų, atsigėrėme partizanų gėrimo
iš mėlynių, kas spėjo užkasti, o kas ne. Sn. pasiliko tame punkte, jį parvežė į
finišą. Likom devyniese.

                             Sužinojome,
kad liko eiti nei daug, nei mažai – 17km. , o kelias į 7 KP yra bene ilgiausias. Pradėjo stipriai skaudėti kairę pėdą,
pradėjau šlubuoti. Tada mane palaikė Ed. , sakydamas, kad reikia eiti. Tiesiog
reikia. Pradėjau atsilikti nuo kitų, jiems kartais reikėdavo manęs palaukti.
Tada labiau už viską norėjau 5 min poilsio, jo praktiškai nebuvo. Tuomet
reikėjo tiesiog galvoti apie kažką kitą, užsimiršti ėjimą. Tai man sekėsi
sunkiai. Tačiau kita vertus mano galvoje skambėjo Diktatūros dainos:

                             Neturėsim jėgų netgi pašliaužti

                             Iš mūsų tekės
paskutinis kraujas                    

                             Bet suspaudę
kumščius

                             Vėliavą kelsim
aukštai
!

                             Na ir nuėjome. Liko tik
finiškas. Einant link finišo stipriai atsilikau nuo grupės, nebemačiau jų.
Apsižiūrėjau – jų niekur nėra. Pabandžiau toliau paeiti – vistiek nematyti.
Kiek pyktelėjau, kad jie manęs nepalaukė, bet supratau, kad aš gaišinu visą
grupę. Todėl nusprendžiau pasiekti finišą vienas. Daug maž susigaudžiau
žemėlapyje, sekiau paskui kitą grupę. Labai norėjau sustoti pailsėti, bet
nesustojau. Sėkmingai finišavau, maždaug po 10 min. , kai finišavo komanda.
Viskas. Daugiau eiti nebereikėjo. Tada buvo gera, nes galėjau ilsėtis. Ir
jaučiau pergalę. Nuėjau. Dalyvauti tikrai vertėjo, nors ir atstumas buvo tikrai
didesnis, nei galėjau laisvai nueiti. Visgi diena gamtoje man išėjo tik į
naudą. Turbūt reikės dažniau išeiti pasivaikščioti taip su žaliais velniais.

                             Renginio
uždaryme kalbėjo gerbiami žmonės. Vienas senelis, kuris dėvėjo uniformą (gal
likęs gyvas partizanas?) sakė kalbą. Matėsi didelis džiaugsmas jo kalboje. Jis
buvo laimingas. Man buvo gera žiūrėti į jį. Iš ties šaunus žygis.

Rodyk draugams

Pataisa

Taip, aš pats manau, kad l. organų pas jį ten
per daug. Bet čia kolegos žiūriu labiau kritikuoja patį Froidą(pats
laikau dažnai teisingu jo aiškinimą apie riktus, nepritariu sapnų
aiškinimui), nematant, kad būtent šios tezės yra teisingos.

* Aš sutinku, kad vaikai ima pavizdį kaip reikia elgtis su suaugusiu.

* Aš sutinku, kad 3-6 metų vaikas identifikuoja savo lytį.

* Aš sutinku, kad tėvas ir motina yra būtina.

* Aš manau, kad propaganda tokio amžiaus vaikui yra labai kenksminga.

Rodyk draugams

Kodėl negalima leisti Gender loops programos darželiuose?

    Šis blogo įrašas bus trumpas, kadangi į daugumą klausimų, susijusių su Gender loops atsakė portalas www.patriotai.lt, kurį rekomenduočiau skaityti kiekvienam lietuviui, kuris nori sužinoti ir tautininkų nuomonę, ne vien kosmopolitišką delfio ar lryto požiūrį. Taip pat manau akivaizdu, kad klausimas, ar gender loops yra gerai, ar blogai yra atsakytas. Žinoma kad yra blogai. Aš pabandysiu remdamasis S. Froidu pasakyti, kodėl homoseksualų propaganda darželiuose, kur auga vaikai 3-6metų yra žalinga vaikams.

    S. Froidas buvo gausiai kritikuojamas, tačiau jo negerbti negalima. Visgi jis buvo pradininkas visko, kuo dabar remiasi šiuolaikinė psichologija. Froidas pats savo vėlesniajame amžiuje sutiko (?) , kad seksualinis instinktas nelemia tiek daug, kiek jis manė, tačiau tai dar nereiškia, kad seksualinis instinktas nelemia visiškai nieko.

    Taigi Froidas teigia, jog 3-6 amžiaus vaikas patiria edipo(berniukams) ir elektros(mergaitėms) kompleksus. Kadangi internete neradau informacijos, apie tai, kaip ten viskas vyksta, tai pateikiu jums ištrauką iš A.Permino, A.Goštauto ir A.Endiulaitienės knygos “Asmenybė ir sveikata: teorijų savadas”.


    Mitas apie Edipą simbolizuoja neįsisamonintą kiekvieno berniuko norą turėti seksualinius santykius su mama ir fiziškai pašalinti tėvą. Šis kompleksas kiek kitaip pasireiškia berniukams ir mergaitėms.
    Mama nuo pat gimimo yra pagrindinis pasitenkinimo šaltinis, ir berniukas nori reikšti erotinius jausmus mamai lygiai taip, kaip tai daro vyresni asmenys jo aplinkoje. Jis stengiasi vaidinti tėvo rolę ir tuo pačiu tėvas tampa konkurentas. Berniukas, lygindamas save su tėvu, kurio penis yra didesnis, supranta savo žemesnę padėtį ir bijo, kad tėvas nepakęs jo jausmų motinai. Iš čia atsiranda berniuko baimė, kas tėvas jį sužalos nupjaudamas penį. Tai kastracijos baimė. Ši baimė ir priverčia atsisakyti savo jausmų mamai. Konfiktas išstumiamas į pasąmonę, ir berniukas identifikuojasi su tėvu, taip įgydamas vyriško elgesio modelį ir tuo pačiu galimybę turėti motiną netiesiogiai, tapdamas panašus į tėvą. Internalizuojami tėvų draudimai bei moralinės normos ir tokiu būdu paruošiama dirva superego vystytis.
   
Panašiai yra ir su mergaitėmis. Vikipedia, kalbant apie edipo kompleksą nurodo:  “nesėkmingas Edipo komplekso sprendimas gali pasireikšti neuroze ir homoseksualumu”.

Edipo kompleksas, kur vyksta vaiko lyties identifikavimas, vyksta 3-6 metų tarpe. Kada vaikai eina į darželius? 2-6 metų. Ar tikrai tokios pasakos apie du princus nepakenks vaiko lyties identifikavimui? Aš manau, kad pakenks. Jau nekalbu kaip tokiam identifikavimui pakenktų, jei vaikas būtų įsivaikintas homoseksualų. Vaikui yra būtini tėvas ir motina, kitaip vaiko edipo kompleksas gali komplikuotis.

Ar tikrai norite naujos homoseksualų kartos? Ar norite, kad jūsų vaikas jums pareikštų: Tėti/Mama, man patinka berniukai? Aš manau, kad esu gėjus?

Rodyk draugams

Sapnas

Gamta, sunkiosios muzikos festivalis.
Naktis, mėnulis aukštai danguje. Šviečia. Žvaigždės danguje.
Einu aš nuo vieno laužo, prie kito.
Pamatau prie vienos laužavietės sėdinčią merginą.
Jos ilgi juodi plaukai plevėsuoja ore, apsivilkus baltą skraistę.
Aš prieinu, pasiūlau kartu praleisti romantiškai vakarą.
Ji sutinka.
Mes einame, šnekame.
Prisėdame prie ežero. Vandenyje atsispindi mėnulis.
Geriame vyną, susikabinę už rankų.
Galiausiai apsikabiname, bučiuojamės. Visą naktį…

Gražus sapnas, norėčiau, kad toks pasikartotų ir ateityje. Labai norėčiau. Na bet tai tik sapnas…

Rodyk draugams

Edma - Nauja pasaulio tvarką (lyrics)

Karas po karo ir šį kart už taiką,
Dėl tautų draugystės tankas traiško vaiką.
Visagalis baksas, juodas aukso lašas,
Naujos pasaulio tvarkos valdžios garantas.

Kur viena vyriausybė, viena piniginė, viena odos spalva, viena skylė klyne,
Viena tautybė, viena pilietybė, o viskam diriguoja išrinktųjų lyga.
Raudoni pralaimėjo, mėlyni laimėjo, raudonai žydri į valdžią atėjo.
Vakar Karlas Marksas, šiandien Jėzus Kristus, o rytoj Alachą lieps mums šlovint globalistai.

Nulenkit galvas - tai nauja pasaulio tvarka.
Tautybei, rasei ir lyčiai čia vietos nebėra.
Tave stebi akilai dangoraižių dievai,
Pažiūrėk žmogau - beždžione vėl tapai
Ar tu žinai kur tavo namai?
Ar tau bent įdomu iš kur tu atėjai?

Demokratai, liberastai, tolerancija, lygybė
Neaiškios lyties būtybė čiulpia savo žmonai ***į.
Vėžymėlis pešas broliai - juodaodis ir baltasis
Statistiškai nors vienas jų tikrai bus *******tas

Elizėjaus laukuose negras garbina Alachą,
Dailininkas tarp mečečių Eifelį tapo,
Berlyno meras rėžia kalbą turkų kalba,
Vokiečiai neprieštarauja, nes jų jau nebėra.

Nutautėjęs protas, nenusileidžiantis kotas,
Blizgančiai tuštybei gyvenimas paaukotas.
Tautybę nupirks auksinė moneta,
Moralę sutryps prostitutė iškviesta.

Nulenkit galvas - tai nauja pasaulio tvarka.
Tautybei, rasei ir lyčiai čia vietos nebėra.
Tave stebi akilai dangoraižių dievai,
Pažiūrėk žmogau - beždžione vėl tapai
Ar tu žinai kur tavo namai?
Ar tau bent įdomu iš kur tu atėjai?

Tave stebi akilai dangoraižių dievai,

Pažiūrėk žmogau - beždžione vėl tapai

Ar tu žinai kur tavo namai?

Ar tau bent įdomu iš kur tu atėjai?

Nulenkit galvas - tai nauja pasaulio tvarka.

Tautybei, rasei ir lyčiai čia vietos nebėra.
Nulenkit galvas - tai nauja pasaulio tvarka.

Tautybei, rasei ir lyčiai čia vietos nebėra.


http://edmalt.livejournal.com/13648.html

Rodyk draugams